نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

فیله ساده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
فیله ساده مرغ

۹۰۰ گرم

۶۹,۷۰۰ تومان

ران مرغ پاک شده بی پوست

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ران مرغ پاک شده بی پوست

۱,۸۰۰ گرم

۸۹,۲۸۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم، با طعم زعفران بدون هیچگونه مواد افزودنی
جوجه کبابی ران زعفرانی

یک کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

ساق ران بی پوست مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ساق ران بی پوست مرغ

۹۰۰ گرم

۵۳,۴۶۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت یک بار، دو بار و سه بار چرخ کرده با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

سینه بی پوست با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه بی پوست با استخوان مرغ

۱,۸۰۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

سینه شنیسلی با بازو مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، نواری، چرخ کرده و استیکی، با بهترین کیفیت
سینه شنیسلی با بازو مرغ

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

خورشتی ممتاز گوسفندی

± ۵۰ گرم، ران و کف بی استخوان گوسفندقابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی درشت و چرخ کرده با بهترین کیفیت
خورشتی ممتاز گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۸۷,۳۳۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
گردن گوسفندی

۱.۵ کیلوگرم

۲۱۳,۳۹۰ تومان

بسته بندی شرکتی

گوشت خورشتی گوسفندی منجمد

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی و منجمد،گوشت ایرانی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
گوشت خورشتی گوسفندی منجمد

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۸۶,۰۰۰ تومان

گوشت خورشتی گوساله منجمد

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی و منجمد،گوشت ایرانی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
گوشت خورشتی گوساله منجمد

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۷۹,۰۰۰ تومان

گوشت قرمز

گوشت چرخ کرده مخلوط ۱ کیلوگرمی

بسته بندی شرکتی
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلوگرمی
۱۳۷,۵۰۰ تومان

ران گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی درشت و چرخ کرده با بهترین کیفیت
ران گوسفندی با استخوان

۳ کیلوگرم

۵۱۰,۰۰۰ تومان

خورشتی ممتاز گوسفندی

± ۵۰ گرم، ران و کف بی استخوان گوسفندقابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی درشت و چرخ کرده با بهترین کیفیت
خورشتی ممتاز گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۸۷,۳۳۰ تومان

راسته گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت و استیکی با بهترین کیفیت
راسته گوسفندی با استخوان

۱ کیلوگرم

۱۴۴,۳۷۰ تومان

کف دست گوسفندی (با استخوان)

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت و چرخ کرده، با بهترین کیفیت
کف دست گوسفندی (با استخوان)

۲ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

قلوه گاه ممتاز گوسفندی زی خوراک

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، کبابی، با بهترین کیفیت
قلوه گاه ممتاز گوسفندی زی خوراک

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
گردن گوسفندی

۱.۵ کیلوگرم

۲۱۳,۳۹۰ تومان

آبگوشتی با دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
آبگوشتی با دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۴۲,۲۶۰ تومان

ران گوساله بدون استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت و خرد شده نواری باریک مخصوص بیف ا...
ران گوساله بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

سردست بی استخوان گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت و استیکی با بهترین کیفیت
سردست بی استخوان  گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۷,۰۰۰ تومان

مغز راسته گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده و خرد شده خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت
مغز راسته گوساله

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

فیله گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، چرخ کرده و خرد شده خورشتی ریز و درشت با بهترین کیفیت
فیله گوساله

۱ کیلوگرم

۲۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت و استیکی با بهترین کیفیت
ماهیچه گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۱,۵۷۰ تومان

خورشتی گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
خورشتی گوساله

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت یک بار، دو بار و سه بار چرخ کرده با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت یک بار، دو بار و سه بار چرخ کرده با بهترین کیفیت،
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

۱ کیلوگرم

۱۵۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

چنجه راسته گوسفندی کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
چنجه راسته گوسفندی کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

شاندیز راسته گوسفندی کبابی ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شاندیز راسته گوسفندی کبابی ساده

۱ کیلوگرم

۱۹۱,۵۰۰ تومان

شاندیز راسته گوسفندی کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شاندیز راسته گوسفندی کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۰۶,۵۰۰ تومان

چنجه راسته گوساله کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، "طعم دار شده با روغن، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
چنجه راسته گوساله کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

چنجه فیله گوساله کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
چنجه فیله گوساله کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۹۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۴,۰۰۰ تومان

مرغ، جوجه و بوقلمون

سینه شنیسلی با بازو مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، نواری، چرخ کرده و استیکی، با بهترین کیفیت
سینه شنیسلی با بازو مرغ

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت، بسته بندی
جوجه کبابی ران زعفرانی

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

یک کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران سیر و کره

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سیر تازه، کره، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت، بسته بندی
جوجه کبابی ران سیر و کره

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران ترش

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، رب انار، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران ترش

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

جوجه کبابی ران مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران مکزیکی

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

بال و بازو مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
بال و بازو مکزیکی

۹۰۰ گرم

۴۵,۹۹۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۱,۱۰۰ تومان

مرغ محلی وکیوم کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
مرغ محلی وکیوم کالی

یک بسته

۱۵۵,۰۰۰ تومان

ران مرغ پاک شده بی پوست

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ران مرغ پاک شده بی پوست

۱,۸۰۰ گرم

۸۹,۲۸۰ تومان

مغز ران با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
مغز ران با استخوان مرغ

۹۰۰ گرم

۴۷,۸۸۰ تومان

ساق ران بی پوست مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ساق ران بی پوست مرغ

۹۰۰ گرم

۵۳,۴۶۰ تومان

سینه بی پوست با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه بی پوست با استخوان مرغ

۱,۸۰۰ گرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

فیله ساده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
فیله ساده مرغ

۹۰۰ گرم

۶۹,۷۰۰ تومان

شنیسل سینه با آرد مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شنیسل سینه با آرد مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه مکزیکی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه سیر و کره

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سیر تازه، کره، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه سیر و کره

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی باربیکیو

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص باربیکیو، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
جوجه کبابی باربیکیو

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه سبزیجات

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، سیر و سبزیجات تازه، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه سبزیجات

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه لاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص لاری، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه لاری

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

بال و بازو زعفرانی مرغ

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
بال و بازو زعفرانی مرغ

۹۰۰ گرم

۴۵,۹۹۰ تومان

بال ساده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بال ساده مرغ

۹۰۰ گرم

۴۱,۲۰۰ تومان

بال و بازوی مخصوص زعفرانی مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، "طعم دار شده با روغن ، زعفران ، پیاز ، نمک و فلفل با بهترین کیفیت"
بال و بازوی مخصوص زعفرانی مرغ

۱ کیلوگرم

۵۱,۱۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵,۵۵۰ تومان

خروس محلی وکیوم کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
خروس محلی وکیوم کالی

یک بسته

۲۱۵,۰۰۰ تومان

کبک منجمد شرکت کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
کبک منجمد شرکت کالی

یک بسته (۹۰۰ گرم)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

سینه بوقلمون بدون پوست با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه بوقلمون بدون پوست با استخوان

۱ کیلوگرم

۵۷,۰۰۰ تومان

مغز ران بوقلمون با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
مغز ران بوقلمون با استخوان

۱ کیلوگرم

۵۷,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ و پنیر زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ناگت مرغ و پنیر زی خوراک

۴۵۰ گرم

۵۵,۱۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن فارسی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چیکن پاپ کورن فارسی

۴۰۰ گرم

۶۵,۸۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن پنیری فارسی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چیکن پاپ کورن پنیری فارسی

۴۰۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

ماهی و میگو

ماهی کباب طعم دار با سیخ چوبی آنلاین ماهی ۴۰۰ گرم

بسته وکیومی منجمد
ماهی کباب طعم دار با سیخ چوبی آنلاین ماهی ۴۰۰ گرم
۸۷,۵۰۰ تومان

ماهی کباب ساده با سیخ چوبی آنلاین ماهی ۴۰۰ گرم

بسته وکیومی منجمد
ماهی کباب ساده با سیخ چوبی آنلاین ماهی ۴۰۰ گرم
۷۷,۰۰۰ تومان

فیش برگر ۷۰% اسپایسی آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)

بسته وکیومی منجمد
فیش برگر ۷۰%  اسپایسی آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

فیش برگر ۷۰% آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)

بسته وکیومی منجمد
فیش برگر ۷۰% آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)
۸۹,۰۰۰ تومان

فیله ماهی قزل سالمون طعم دار آنلاین ماهی ۳۵۰ گرم

بسته وکیومی منجمد
فیله ماهی قزل سالمون طعم دار آنلاین ماهی ۳۵۰ گرم
۱۲۹,۶۰۰ تومان

ماهی قزل آلا کامل

± ۱۰۰گرم، کامل، ماهی با سر و دم و تیغ، ماهی بدون سر و دم و تیغ، خرد شده فیله ای
ماهی قزل آلا کامل

۱.۵ کیلوگرم

۱۳۲,۰۰۰ تومان

ماهی سالمون ایرانی کامل

± ۱۰۰گرم، کامل، ماهی با سر و دم و تیغ، ماهی بدون سر و دم و تیغ، خرد شده فیله ای
ماهی سالمون ایرانی کامل

۱.۵ کیلوگرم

۱۴۸,۵۰۰ تومان

ماهی سی بس

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
ماهی سی بس

۴۵۰ گرم

۱۹۲,۵۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۲۸۶,۰۰۰ تومان

میگو پاک شده ۳۰-۲۱ زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
میگو پاک شده 30-21 زی خوراک

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

میگو بی رگ و پوست

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، سایز ۴۰-۵۰، منجمد
میگو بی رگ و پوست

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۱۴۴,۵۰۰ تومان

یک بسته (۱ کیلوگرم)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

استیک و برگر

استیک تیبون گوساله ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت استیک پورتر هاوس
استیک تیبون گوساله ساده

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

استیک راسته گوساله ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
استیک راسته گوساله ساده

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

استیک راسته گوساله طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، مک، فلفل، پودر سیر، زردچوبه و سایر ادویه جات با بهترین کیفیت
استیک راسته گوساله طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۳,۵۰۰ تومان

استیک اسوبکو گوساله ساده

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، نمک، فلفل، پودر سیر، زردچوبه و سایر ادویه جات با بهترین کیفیت
استیک اسوبکو گوساله ساده

۱ کیلوگرم

۲۲۷,۰۰۰ تومان

استیک فیله مینیون گوساله طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، نمک، فلفل، پودر سیر، زردچوبه و سایر ادویه جات با بهترین کیفیت
استیک فیله مینیون گوساله طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۹۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۶,۵۰۰ تومان

استیک فیله مینیون گوساله ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
استیک فیله مینیون گوساله ساده

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

استیک ری بای طعم دار گوساله

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، نمک، فلفل، پودر سیر، زردچوبه و سایر ادویه جات با بهترین کیفیت
استیک ری بای طعم دار گوساله

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده همبرگری

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، ۳ عدد همبرگر ویژه در مجموع ۴۵۰ گرم همبرگر خانگی ویژه ۱۰۰% گوشت (منجمد)
چرخ کرده همبرگری

۴ عدد (۵۰۰ گرم)

۸۵,۰۰۰ تومان

دل و جگر

جگر و دل و قلوه ممتاز گوسفند

± ۵۰ گرم، دل، قلوه، جگر
جگر و دل و قلوه ممتاز گوسفند

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

قارچ و تخم مرغ

تخم مرغ زعفرانی وکیوم تلاونگ

تخم مرغ زعفرانی وکیوم تلاونگ

۱۵ عدد

۵۴,۷۰۰ تومان

۹ عدد

۲۲,۲۰۰ تومان

تخم کبک تلاونگ

تخم کبک تلاونگ

۶ عدد

۲۳,۹۰۰ تومان

کله پاچه و سیرابی

کله پاچه گوسفندی داخلی

کله، مغز، ۴ عدد پاچه
کله پاچه گوسفندی داخلی

یک دست کامل

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوسیس و کالباس

سوجوک وکیوم اسپریچو

سوجوک وکیوم اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

کالباس لبرکیزه اسپریچو

کالباس لبرکیزه اسپریچو

۲۵۰ گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

کالباس پاسترامی اسپریچو

کالباس پاسترامی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

کالباس استیک گوشت اسپریچو

کالباس استیک گوشت اسپریچو

۲۵۰ گرم

۸۱,۵۰۰ تومان

سوسیس چوریتسو اسپریچو

سوسیس چوریتسو اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۳,۰۰۰ تومان

سوسیس فرانکفورتر اسپریچو

سوسیس فرانکفورتر  اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۵,۵۰۰ تومان

سوسیس انگلیسی اسپریچو

سوسیس انگلیسی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

کالباس سالامی اسپریچو

کالباس سالامی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۱,۰۰۰ تومان

سوسیس کابانوسی اسپریچو

سوسیس کابانوسی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۸۱,۵۰۰ تومان

سوسیس باربیکیو اسپریچو

سوسیس باربیکیو اسپریچو

۴۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

سوسیس کوکتل پنیری اسپریچو

سوسیس کوکتل پنیری اسپریچو

۳۰۰ گرم

۶۶,۶۰۰ تومان

کالباس پپرونی اسپریچو

کالباس پپرونی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

کالباس خشک ۶۰% فارسی

کالباس خشک 60% فارسی

۲۵۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

کالباس مرغ ۶۰% فارسی

کالباس مرغ 60% فارسی

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

هات داگ ساده فارسی

هات داگ ساده فارسی

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

مواد غذایی منجمد و نیمه آماده

بادمجان منجمد نوبر سبز

بادمجان منجمد نوبر سبز

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد خلالی زیگزاگ ۷۵۰ گرمی باتو

سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد خلالی زیگزاگ 750 گرمی باتو
۲۲,۹۰۰ تومان

سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد خلالی ۱۰*۱۰ ۷۵۰گرمی باتو

سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد خلالی 10*10 750گرمی باتو
۲۵,۹۰۰ تومان

سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد سوپر فرایز ۷۵۰ گرمی باتو

سیب زمینی نیمه سرخ شده منجمد سوپر فرایز 750 گرمی باتو
۲۲,۹۰۰ تومان

کباب لقمه ۷۰% زی خوراک

± ۵۰ گرم
کباب لقمه 70% زی خوراک

۴۰۰ گرم

۶۲,۸۰۰ تومان

لقمه گوشت زی خوراک

± ۵۰ گرم
لقمه گوشت زی خوراک

۴۵۰ گرم

۶۲,۲۰۰ تومان

ناگت مرغ

ناگت مرغ

۴۵۰ گرم

۵۲,۴۰۰ تومان

پیاز مکعبی منجمد نوبر سبز

پیاز مکعبی منجمد نوبر سبز

۴۰۰ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

سبزی قورمه نوبر سبز (منجمد)

سبزی قورمه نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

سبزی پلو نوبر سبز (منجمد)

سبزی پلو نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

سبزی آش نوبر سبز (منجمد)

سبزی آش نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۱۸,۷۵۰ تومان

سبزی ماهی نوبر سبز (منجمد)

سبزی ماهی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

کرفس نوبر سبز (منجمد)

کرفس نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

نخودفرنگی نوبر سبز (منجمد)

نخودفرنگی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۷,۹۵۰ تومان

مخلوط سبزیجات زیبا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، ذرت)

مخلوط سبزیجات زیبا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، ذرت)

۴۰۰ گرم

۳۲,۹۰۰ تومان

لوبیا سبز نوبر سبز (منجمد)

لوبیا سبز نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

باقالا لپه نوبر سبز (منجمد)

باقالا لپه نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

سبزی نعناع و جعفری سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

سبزی نعناع و جعفری سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سبزی قورمه سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

سبزی قورمه سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

آلبالو با هسته نوبر سبز (منجمد)

آلبالو با هسته نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

توت فرنگی نوبر سبز (منجمد)

توت فرنگی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۵,۵۰۰ تومان

تمشک نوبر سبز

تمشک نوبر سبز

۳۰۰ گرم

۳۹,۸۵۰ تومان

بامیه نوبر سبز

بامیه نوبر سبز

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

پیاز خلالی سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

پیاز خلالی سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۱۵۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

لقمه پیتزا زی خوراک

محصول به صورت منجمد خام عرضه میشود و نیاز به سرخ کردن در روغن داغ دارد.
لقمه پیتزا زی خوراک

۴۵۰ گرم

۶۹,۸۰۰ تومان

لقمه مرغ زی خوراک

، محصول تهیه شده از سینه مرغ و سبزیجات .محصول به صورت منجمد خام عرضه میشود و نیاز به سرخ کردن در روغن داغ دارد.
لقمه مرغ زی خوراک

۴۵۰ گرم

۶۵,۲۰۰ تومان

برگر سیب زمینی با پنیر زی خوراک

محصول تهیه شده از سیب زمینی بدون گوشت و مناسب برای پیش غذا و مهمانیها .محصول به صورت منجمد نیمه آماده عرضه میشود و با سرخ کردن در...
برگر سیب زمینی با پنیر زی خوراک

۴۵۰ گرم

۳۲,۲۰۰ تومان

فلافل کنجدی زی خوراک

محصول تهیه شده از نخود اصل کرمانشاهی(بدون تقلب و استفاده از سیب زمینی) و تزیین شده با کنجد
فلافل کنجدی زی خوراک

۵۰۰ گرم

۴۵,۱۰۰ تومان

سمبوسه آبادانی زی خوراک

محصول تهیه شده از سیب زمینی و سبزیجات .محصول به صورت منجمد خام عرضه میشود و نیاز به سرخ کردن تا پختن کامل دارد.
سمبوسه آبادانی زی خوراک

۵۰۰ گرم

۴۵,۵۰۰ تومان

کوکو سبزی فارسی

کوکو سبزی فارسی

۴۰۰ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

کتلت گوشت فارسی

کتلت گوشت فارسی

۴۰۰ گرم

۷۴,۸۰۰ تومان

لازانیا گوشت فارسی

لازانیا گوشت فارسی

۵۰۰ گرم

۸۳,۵۰۰ تومان

سبزی قورمه سرخ شده فارسی

سبزی قورمه سرخ شده فارسی

۵۰۰ گرم

۷۹,۹۰۰ تومان

سس، چاشنی و ادویه

سس چیلی دلپذیر

سس چیلی دلپذیر

۴۵۰ گرم

۱۷,۹۰۰ تومان

سس ساندویچ بطری دایره ای کاله

سس ساندویچ بطری دایره ای کاله

۳۳۵ گرم

۱۰,۹۰۰ تومان

سس تاتار بوئینگی بطری کاله

سس تاتار بوئینگی بطری کاله

۲۳۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سس مایونز موشکی دلپذیر

سس مایونز موشکی دلپذیر

۴۰۰ گرم

۱۸,۹۰۰ تومان

سس مایونز پت دلپذیر

سس مایونز پت دلپذیر

۹۶۴ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

سس سالاد هزار جزیره دلپذیر

سس سالاد هزار جزیره دلپذیر

۴۵۰ گرم

۱۶,۹۰۰ تومان

سس سالاد فرانسوی دلپذیر

سس سالاد فرانسوی دلپذیر

۴۵۰ گرم

۱۶,۹۰۰ تومان

سس کچاپ موشکی دلپذیر

سس کچاپ موشکی دلپذیر

۴۵۶ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سس کچاپ کتابی دلپذیر

سس کچاپ کتابی دلپذیر

۷۰۹ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب زعفرانی ALLSPICE

 چاشنی جوجه کباب زعفرانی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب بندری ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب بندری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب شاندیزی ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب شاندیزی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب عشایری ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب عشایری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب جنگلی ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب جنگلی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی کباب لاری ALLSPICE

چاشنی کباب لاری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی کباب ترش ALISPICE

چاشنی کباب ترش ALISPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کچاپ پلی اتیلن بیژن

کچاپ پلی اتیلن بیژن

۲۹۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

کچاپ تند پلی اتیلن بیژن

کچاپ تند پلی اتیلن بیژن

۵۵۰ گرم

۲۰,۹۰۰ تومان

سس بالزامیک بیژن (پت)

سس بالزامیک بیژن (پت)

۵۰۵ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سس هزار جزیره بیژن (پت)

سس هزار جزیره بیژن (پت)

۵۱۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

سس فرانسوی بیژن (پت)

سس فرانسوی بیژن (پت)

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سس ایتالیایی بدون چربی بیژن (پت)

سس ایتالیایی بدون چربی بیژن (پت)

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سس سالاد با ماست بیژن (پت)

سس سالاد با ماست بیژن (پت)

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

سس سیب زمینی بیژن

سس سیب زمینی بیژن

۲۶۰ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

سس مایونز چیلی کاله

سس مایونز چیلی کاله

۴۲۵ گرم

۱۷,۶۰۰ تومان

پودر چاشنی خورشتی پت مزید

پودر چاشنی خورشتی پت مزید

۵۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

پودر پاپریکا مجارستانی پت مزید

پودر پاپریکا مجارستانی پت مزید

۳۵ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر پیاز زرد پت مزید

پودر پیاز زرد پت مزید

۴۴ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی سالاد و اوریگان پت مزید

پودر چاشنی سالاد و اوریگان پت مزید

۴۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر سماق دودی پت مزید

پودر سماق دودی پت مزید

۳۵ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

پودر فلفل قرمز کشمیری پت مزید

پودر فلفل قرمز کشمیری پت مزید

۳۹ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

پودر فلفل سیاه پت مزید

پودر فلفل سیاه پت مزید

۴۳ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر زردچوبه پت مزید

پودر زردچوبه پت مزید

۴۳ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پودر گرانول فلفل سیاه پت مزید

پودر گرانول فلفل سیاه پت مزید

۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی گوشت چرخ کرده پت مزید

پودر چاشنی گوشت چرخ کرده پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر سماق قرمز پت مزید

پودر سماق قرمز پت مزید

۳۵ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

پودر مرینیت ماهی و میگو پت مزید

پودر مرینیت ماهی و میگو پت مزید

۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پودر کاخون گرانول پت مزید

پودر کاخون گرانول پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر کاری پت مزید

پودر کاری پت مزید

۳۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی پیتزا و پاستا پت مزید

پودر چاشنی پیتزا و پاستا پت مزید

۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پودر تاکو مکزیگی پت مزید

پودر تاکو مکزیگی پت مزید

۵۰ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

پودر دارچین پت مزید

پودر دارچین پت مزید

۳۳ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

پودر سوخاری پانکو وایت

پودر سوخاری پانکو وایت

۱ کیلوگرم

۶۴,۵۰۰ تومان

پودر سوخاری ساده پانکو

وایت
پودر سوخاری ساده پانکو

۲۰۰ گرم

۱۸,۶۰۰ تومان

پودر سوخاری اسپایسی پانکو

پودر سوخاری اسپایسی پانکو

۲۰۰ گرم

۱۸,۸۰۰ تومان

پودر سوخاری نارنجی پانکو

پودر سوخاری نارنجی پانکو

۲۰۰ گرم

۱۸,۸۰۰ تومان

نمک دریایی پاکتی دلفین

نمک دریایی پاکتی دلفین

۹۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

نمک دریایی گریندری دلفین

نمک دریایی گریندری دلفین

۳۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

نمک دریایی قوطی دلفین

نمک دریایی قوطی دلفین

۲۵۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

کنسرو، سالاد و غذای آماده

کنسرو ماهی تون در روغن طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن طبیعت

۱۸۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با شوید طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با شوید طبیعت

۱۸۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل قرمز طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل قرمز طبیعت

۱۸۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با لوبیا چیتی طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با لوبیا چیتی طبیعت

۱۸۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با سیر و فلفل طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با سیر و فلفل طبیعت

۱۸۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد الویه مرغ فارسی

سالاد الویه مرغ فارسی

۲۵۰ گرم

۱۸,۹۰۰ تومان

سالاد الویه کالباس فارسی

سالاد الویه کالباس فارسی

۲۵۰ گرم

۱۸,۹۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

زیتون گریل باربیکیو شیشه ای لوکس ای ال اف ۳۰۰ گرم

زیتون گریل باربیکیو شیشه ای لوکس ای ال اف 300 گرم
۴۴,۴۰۰ تومان

زیتون موسیر در روغن پاکتی ای ال اف ۵۰۰گرم

زیتون موسیر در روغن پاکتی ای ال اف 500گرم
۵۳,۷۰۰ تومان

خیار شور گریل حاوی سبزیجات در روغن ای ال اف ۶۰۰ گرم

خیار شور گریل حاوی سبزیجات در روغن ای ال اف 600 گرم
۴۶,۵۰۰ تومان

زیتون و پنیر طعم دار شده با سبزیجات ساندیسی ای ال اف ۶۷۰گرم

زیتون و پنیر طعم دار شده با سبزیجات ساندیسی ای ال اف 670گرم
۶۴,۶۰۰ تومان

زیتون پرورده سنتی گیلان با رب انار ساندیسی ای ال اف ۵۰۰گرم

زیتون پرورده سنتی گیلان با رب انار ساندیسی ای ال اف 500گرم
۴۶,۰۰۰ تومان

گوجه خشک مزه دار شده در روغن ای ال اف ۳۵۰گرم

گوجه خشک مزه دار شده در روغن ای ال اف 350گرم
۵۳,۷۰۰ تومان

زیتون شور بدون هسته کم نمک OAB

زیتون شور بدون هسته کم نمک OAB

۷۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

زیتون شور اسلایس شده کم نمک OAB

زیتون شور اسلایس شده کم نمک OAB

۷۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

زیتون شور با هسته درشت بیژن (شیشه ای)

زیتون شور با هسته درشت بیژن (شیشه ای)

۶۸۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

نان

نان چیپسی سنتی حاوی قهوه اورنگ ۲۰۰ گرم

نان چیپسی سنتی حاوی قهوه اورنگ 200 گرم
۲۴,۰۰۰ تومان

نان چیپسی سنتی حاوی فلفل, پول بیبر و موسیر اورنگ ۲۰۰ گرم

نان چیپسی سنتی حاوی فلفل, پول بیبر و موسیر اورنگ 200 گرم
۲۳,۵۰۰ تومان

نان چیپسی سنتی سبوس دار حاوی زرد چوبه و دانه چیااورنگ ۲۰۰ گرم

نان چیپسی سنتی سبوس دار حاوی زرد چوبه و دانه چیااورنگ 200 گرم
۲۳,۵۰۰ تومان

نان کاک حاوی انجیر خشک اورنگ ۴۰۰گرم

نان کاک حاوی انجیر خشک اورنگ  400گرم
۲۸,۵۰۰ تومان

نان غنی شده باشهد خرما دارچین اورنگ ۴۰۰گرم

نان غنی شده باشهد خرما دارچین اورنگ 400گرم
۲۷,۵۰۰ تومان

نان سنتی غنی شده بادانه کینوآ اورنگ ۳۵۰ گرم

نان سنتی غنی شده بادانه کینوآ اورنگ 350 گرم
۲۸,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشیدنی انرژی زا هایپ ام اف پی شیشه (مشکی)

نوشیدنی انرژی زا هایپ ام اف پی شیشه (مشکی)

۲۵۰ میلی لیتر

۱۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا هایپ زیرو

موجود نداریم
نوشیدنی انرژی زا هایپ زیرو

۲۵۰ میلی لیتر

۱۷,۰۳۱ تومان

نوشابه کولا پت کوکا کولا

نوشابه کولا پت کوکا کولا

۱,۵۰۰ سی سی

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه کولا زیرو پت کوکا کولا

نوشابه کولا زیرو پت کوکا کولا

۱,۵۰۰ سی سی

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه پرتقالی پت فانتا

نوشابه پرتقالی پت فانتا

۱,۵۰۰ سی سی

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه لیمویی پت فانتا

نوشابه لیمویی پت فانتا

۱,۵۰۰ سی سی

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه کولا قوطی کوکا کولا

نوشابه کولا قوطی کوکا کولا

۳۳۰ سی سی

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه کولا زیرو قوطی کوکا کولا

نوشابه کولا زیرو قوطی کوکا کولا

۳۳۰ سی سی

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه پرتقالی قوطی فانتا

نوشابه پرتقالی قوطی فانتا

۳۳۰ سی سی

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه کولا شیشه کوکا کولا

نوشابه کولا شیشه کوکا کولا

۲۵۰ سی سی

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه لیمویی شیشه اسپرایت

نوشابه لیمویی شیشه اسپرایت

۲۵۰ سی سی

۶,۵۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا شاتل

نوشیدنی انرژی زا شاتل

۵۰۰ میلی

۱۵,۸۳۹ تومان

نوشیدنی انرژی زا هپی لایف

نوشیدنی انرژی زا  هپی لایف

۵۰۰ میلی

۲۱,۲۸۸ تومان

نکتار پرتقال پالپ دار میهن

نکتار پرتقال پالپ دار میهن

یک لیتر

۳۲,۰۰۰ تومان

نکتار آلبالو میهن

نکتار آلبالو میهن

یک لیتر

۳۲,۰۰۰ تومان

دوغ نعناء میهن

دوغ نعناء میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی میهن

دوغ سنتی میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ کوهی میهن

دوغ کوهی میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی میهن

دوغ محلی میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر ساده شمس

ماءالشعیر ساده شمس

۳۲۰ سی سی

۶,۵۰۰ تومان

ماالشعیر استوایی شمس

ماالشعیر استوایی شمس

۳۲۰ سی سی

۶,۵۰۰ تومان

ماست، پنیر و لبنیات

پنیر چدار ورقه ای کاله ۱۸۰ گرم

پنیر چدار ورقه ای کاله 180 گرم
۲۸,۹۰۰ تومان

پنیر گودا ورقه ای کاله ۱۸۰ گرم

پنیر گودا ورقه ای کاله 180 گرم
۲۸,۹۰۰ تومان

پنیر پستو ورقه ای کاله ۱۸۰ گرم

پنیر پستو ورقه ای کاله 180 گرم
۲۸,۹۰۰ تومان

پنیر پارامسان ورقه ای کاله ۱۸۰ گرم

پنیر پارامسان ورقه ای کاله 180 گرم
۲۹,۰۰۰ تومان

ماست چکیده ۷% چربی کاله ۵۰۰ گرم

ماست چکیده 7% چربی کاله 500 گرم
۱۷,۶۰۰ تومان

پنیر سفید پرستاره میهن

پنیر سفید پرستاره میهن

۴۰۰ گرم

۲۷,۹۰۰ تومان

پنیر رسیده در آب نمک (سنتی) میهن

پنیر رسیده در آب نمک (سنتی) میهن

۴۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

پنیر کبابی وکیوم کاله

پنیر کبابی وکیوم کاله

۴۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

ماست ست کم چرب میهن

ماست ست کم چرب میهن

۱,۵۰۰ گرم

۳۰,۵۰۰ تومان

ماست ست پر چرب میهن

ماست ست پر چرب میهن

۱.۵ کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

ماست سرشیر ۱۰% چربی میهن

ماست سرشیر 10% چربی میهن

۹۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

کره پاستوریزه میهن

کره پاستوریزه میهن

۵۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سایر

دانه چیا سفید ارگانیک او آ ب ۲۵۰ گرم

دانه چیا سفید ارگانیک او آ ب 250 گرم
۸۹,۰۰۰ تومان

دانه چیا اُرگانیک او آ ب ۲۵۰ گرم

دانه چیا اُرگانیک او آ ب 250 گرم
۸۹,۰۰۰ تومان

کینوا اُرگانیک سفید او آ ب ۲۵۰ گرم

کینوا اُرگانیک سفید او آ ب 250 گرم
۸۹,۰۰۰ تومان

سبوس جو دوسر او آ ب ۲۰۰ گرم

سبوس جو دوسر او آ ب 200 گرم
۲۶,۵۰۰ تومان

جو دوسر پرک درشت اُرگانیک او آ ب ۲۰۰ گرم

جو دوسر پرک درشت اُرگانیک او آ ب 200 گرم
۴۶,۰۰۰ تومان

سبوس برنج او آ ب ۲۰۰ گرم

سبوس برنج او آ ب 200 گرم
۱۴,۰۰۰ تومان

جو دوسر پرک درشت او آ ب ۵۰۰ گرم

جو دوسر پرک درشت او آ ب 500 گرم
۵۷,۰۰۰ تومان

روغن آفتابگردان با ویتامین D۳ طبیعت

مخصوص سالاد و پخت و پز
روغن آفتابگردان با ویتامین D3 طبیعت

۱.۵ لیتر

۲۲,۷۰۰ تومان