نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

فیله ساده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
فیله ساده مرغ

۱ کیلوگرم

۷۷,۵۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۶۹,۷۰۰ تومان

سینه شنیسلی بدون بازو مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، استیکی، خرد شده نواری باریک مخصوص چیکن استراگانف، با بهترین کیفیت
سینه شنیسلی بدون بازو مرغ

۱ کیلوگرم

۶۸,۵۰۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم، با طعم زعفران بدون هیچگونه مواد افزودنی
جوجه کبابی ران زعفرانی

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی
گوشت چرخ کرده مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۳۷,۵۵۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

سینه شنیسلی با بازو مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت کامل، چرخ کرده با بازو، نواری باریک (مخصوص چیکن استراگانف)، استیکی
سینه شنیسلی با بازو مرغ

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

خورشتی ممتاز گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، ران و کف بی استخوان گوسفندل، قابل ارایه بصورت خرد شده خورشتی ریز و درشت
خورشتی ممتاز گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۸۷,۳۳۰ تومان

قارچ صدفی

± ۵۰ گرم
قارچ صدفی

۴۰۰ گرم

۳۱,۳۷۵ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت اسلایسی، پاک شده خرد نشده
گردن گوسفندی

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۲۱۳,۳۹۰ تومان

ران گوساله بدون استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده استیکی، چرخ کرده ، خرد شده خورشتی ریز و درشت و خرد شده نواری باریک مخصوص بیف...
ران گوساله بدون استخوان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

بسته بندی شرکتی

گوشت خورشتی گوساله منجمد

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی و منجمد،گوشت ایرانی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
گوشت خورشتی گوساله منجمد

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۷۹,۰۰۰ تومان

گوشت قرمز

قلوه گاه بدون استخوان گوساله

± ۵۰ گرم
قلوه گاه بدون استخوان گوساله

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خورشتی ممتاز گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، ران و کف بی استخوان گوسفندل، قابل ارایه بصورت خرد شده خورشتی ریز و درشت
خورشتی ممتاز گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۸۷,۳۳۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت اسلایسی، پاک شده خرد نشده
گردن گوسفندی

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۲۱۳,۳۹۰ تومان

قلوه گاه ممتاز گوسفندی زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت مایه کوبیده، کامل
قلوه گاه ممتاز گوسفندی زی خوراک

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت بی استخوان (وزن بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم)، مغز راسته (وزن ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم)، اسلایسی با استخوا...
راسته گوسفندی با استخوان

۱ کیلوگرم

۱۴۴,۳۷۰ تومان

سر دست گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده، خرد شده خورشتی، چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
سر دست گوسفندی با استخوان

۲ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت
ران گوسفندی با استخوان

۳ کیلوگرم

۵۱۰,۰۰۰ تومان

آبگوشتی با دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
آبگوشتی با دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۴۲,۲۶۰ تومان

ران گوساله بدون استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده استیکی، چرخ کرده ، خرد شده خورشتی ریز و درشت و خرد شده نواری باریک مخصوص بیف...
ران گوساله بدون استخوان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مغز راسته گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت پاک شده و خرد نشده ، استیکی ، چرخ کرده و خرد شده خورشتی ریز و درشت با بهترین کیفیت
مغز راسته گوساله

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

فیله گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده، خرد شده، خورشتی، چرخ کرده، استیکی به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
فیله گوساله

۱ کیلوگرم

۲۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده، خرد شده، خورشتی، چرخ کرده، استیکی به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
ماهیچه گوساله

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

خورشتی گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
خورشتی گوساله

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت یک بار، دو بار و سه بار چرخ کرده، با بهترین کیفیت، بسته بندی
گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی
گوشت چرخ کرده مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۳۷,۵۵۰ تومان

شاندیزی راسته گوسفندی کبابی ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شاندیزی راسته گوسفندی کبابی ساده

۱ کیلوگرم

۱۹۱,۵۰۰ تومان

شاندیزی راسته گوسفندی کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شاندیزی راسته گوسفندی کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۱۹۱,۵۰۰ تومان

ران شتر مرغ

± ۵۰ گرم، گوشت گرم شترمرغ، پاک شده خرد نشده، خورشتی خرد شده ریز و درشت، چرخ کرده
ران شتر مرغ

۱ کیلوگرم

۲۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۲,۵۰۰ تومان

مرغ، جوجه و بوقلمون

سینه شنیسلی با بازو مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت کامل، چرخ کرده با بازو، نواری باریک (مخصوص چیکن استراگانف)، استیکی
سینه شنیسلی با بازو مرغ

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

سینه شنیسلی بدون بازو مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، استیکی، خرد شده نواری باریک مخصوص چیکن استراگانف، با بهترین کیفیت
سینه شنیسلی بدون بازو مرغ

۱ کیلوگرم

۶۸,۵۰۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران زعفرانی

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران سیر و کره

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سیر تازه، کره، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران سیر و کره

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران ترش

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران ترش

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران سبزیجات

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران سبزیجات

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران لاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص لاری، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران لاری

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران مکزیکی

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

بال و بازو مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
بال و بازو مکزیکی

۹۰۰ گرم

۴۵,۹۹۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۱,۱۰۰ تومان

سینه بی پوست با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه بی پوست با استخوان مرغ

۲کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

بازو ساده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بازو ساده مرغ

۹۰۰ گرم

۳۴,۶۵۰ تومان

ران مرغ پاک شده بی پوست

ران مرغ پاک شده بی پوست

۲ کیلوگرم

۹۹,۲۰۰ تومان

۱,۸۰۰گرم

۸۹,۲۸۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۹,۶۰۰ تومان

ساق ران بی پوست مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ساق ران بی پوست مرغ

۱ کیلوگرم

۵۹,۴۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۵۳,۴۶۰ تومان

مغز ران بی پوست با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
مغز ران بی پوست با استخوان مرغ

۱ کیلوگرم

۵۳,۲۰۰ تومان

فیله ساده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
فیله ساده مرغ

۱ کیلوگرم

۷۷,۵۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۶۹,۷۰۰ تومان

مغز ران با استخوان مرغ (بی پوست)

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
مغز ران با استخوان مرغ (بی پوست)

۹۰۰ گرم

۴۷,۸۸۰ تومان

سینه بدون پوست با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه بدون پوست با استخوان مرغ

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

گردن مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
گردن مرغ

۹۰۰ گرم

۱۴,۵۸۰ تومان

جوجه کبابی سینه مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه مکزیکی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه سیر و کره

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سیر تازه، کره، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه سیر و کره

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه سبزیجات

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، سیر و سبزیجات تازه، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت"
جوجه کبابی سینه سبزیجات

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه ترش

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، رب انار، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه ترش

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه لاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص لاری، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه لاری

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

بال و بازوی مخصوص زعفرانی مرغ

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
بال و بازوی مخصوص زعفرانی مرغ

۹۰۰ گرم

۴۵,۹۹۰ تومان

بال ساده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بال ساده مرغ

۹۰۰ گرم

۴۱,۲۰۰ تومان

بال و بازو زعفرانی مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بال و بازو زعفرانی مرغ

۹۰۰ گرم

۴۵,۹۹۰ تومان

بلدرچین منجمد کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
بلدرچین منجمد کالی

یک بسته (۷۰۰ گرم)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

کبک منجمد شرکت کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
کبک منجمد شرکت کالی

یک بسته (۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

سینه بوقلمون بدون پوست با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه بوقلمون بدون پوست با استخوان

۱ کیلوگرم

۵۷,۰۰۰ تومان

ران بوقلمون با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ران بوقلمون با استخوان

۱ کیلوگرم

۵۷,۰۰۰ تومان

شنیسل سینه با آرد مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شنیسل سینه با آرد مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

ناگت مرغ زی خوراک

± ۵۰ گرم، محصول تهیه شده از سینه مرغ، محصول به صورت منجمد نیمه آماده عرضه میشود و با سرخ کردن در روغن داغ قابل مصرف است.
ناگت مرغ زی خوراک

۴۵۰ گرم

۵۲,۴۰۰ تومان

ناگت مرغ و پنیر زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ناگت مرغ و پنیر زی خوراک

۴۵۰ گرم

۵۵,۱۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن فارسی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چیکن پاپ کورن فارسی

۴۰۰ گرم

۶۵,۸۰۰ تومان

شنیسل مرغ فارسی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شنیسل مرغ فارسی

۴۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

ماهی و میگو

ماهی کباب طعم دار با سیخ چوبی آنلاین ماهی ۴۰۰ گرم

بسته وکیومی منجمد
ماهی کباب طعم دار با سیخ چوبی آنلاین ماهی ۴۰۰ گرم
۸۷,۵۰۰ تومان

ماهی کباب ساده با سیخ چوبی آنلاین ماهی ۴۰۰ گرم

بسته وکیومی منجمد
ماهی کباب ساده با سیخ چوبی آنلاین ماهی ۴۰۰ گرم
۷۷,۰۰۰ تومان

فیش برگر ۷۰% اسپایسی آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)

بسته وکیومی منجمد
فیش برگر ۷۰%  اسپایسی آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

فیش برگر ۷۰% آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)

بسته وکیومی منجمد
فیش برگر ۷۰% آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)
۸۹,۰۰۰ تومان

فیله ماهی قزل سالمون طعم دار آنلاین ماهی ۳۵۰ گرم

بسته وکیومی منجمد
فیله ماهی قزل سالمون طعم دار آنلاین ماهی ۳۵۰ گرم
۱۲۹,۶۰۰ تومان

فیله ماهی قزل سالمون ساده آنلاین ماهی ۳۵۰ گرم

بسته وکیومی منجمد
فیله ماهی قزل سالمون ساده آنلاین ماهی ۳۵۰ گرم
۹۹,۰۰۰ تومان

ماهی سالمون ایرانی کامل

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت ماهی با سر و دم و تیغ، ماهی بدون سر و دم و تیغ، کامل
ماهی سالمون ایرانی کامل

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۱۴۸,۵۰۰ تومان

میگو پاک شده ۳۰-۲۱ زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
میگو پاک شده 30-21 زی خوراک

۵۰۰ گرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

استیک و برگر

استیک راسته گوساله ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
استیک راسته گوساله ساده

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

چرخ کرده همبرگری

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چرخ کرده همبرگری

۴ عدد (۵۰۰ گرم)

۸۵,۰۰۰ تومان

قارچ و تخم مرغ

قارچ صدفی

± ۵۰ گرم
قارچ صدفی

۴۰۰ گرم

۳۱,۳۷۵ تومان

۲۰۰ گرم

۱۵,۹۵۶ تومان

تخم کبک تلاونگ

تخم کبک تلاونگ

۶ عدد

۲۳,۹۰۰ تومان

کله پاچه و سیرابی

کله پاچه گوسفندی

کله، مغز، ۴ عدد پاچه، منجمد
کله پاچه گوسفندی

یک دست کامل

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوسیس و کالباس

کالباس سوجوک دارفرش سولیکو ۳۰۰ گرم

کالباس سوجوک دارفرش سولیکو 300 گرم
۷۱,۹۰۰ تومان

کالباس بیکن ایرلندی اسپریچو

کالباس بیکن ایرلندی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۹۰,۵۰۰ تومان

کالباس پرسی مخصوص اسپریچو

کالباس پرسی مخصوص اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۷,۰۰۰ تومان

کالباس لبرکیزه اسپریچو

کالباس لبرکیزه اسپریچو

۲۵۰ گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

کالباس پاسترامی اسپریچو

کالباس پاسترامی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۸۹,۰۰۰ تومان

سوسیس فرانکفورتر اسپریچو

سوسیس فرانکفورتر اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۵,۵۰۰ تومان

سوسیس انگلیسی اسپریچو

سوسیس انگلیسی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

کالباس سالامی اسپریچو

کالباس سالامی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۱,۰۰۰ تومان

سوسیس باربیکیو اسپریچو

± ۵۰ گرم
سوسیس باربیکیو اسپریچو

۴۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

سوسیس کوکتل پنیری اسپریچو

سوسیس کوکتل پنیری اسپریچو

۳۰۰ گرم

۶۶,۶۰۰ تومان

کالباس اشپک اسپریچو

کالباس اشپک اسپریچو

۲۵۰ گرم

۸۰,۵۰۰ تومان

سوجوک وکیوم اسپریچو

سوجوک وکیوم اسپریچو

۳۵۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

هات داگ ساده ۶۰% فارسی

± ۵۰ گرم
هات داگ ساده 60% فارسی

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

هات داگ پنیری ۶۰% فارسی

± ۵۰ گرم
هات داگ پنیری 60% فارسی

۵۰۰ گرم

۷۷,۰۰۰ تومان

سوسیس کوکتل ۵۵% چیکو سولیکو

± ۵۰ گرم
سوسیس کوکتل 55% چیکو سولیکو

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مواد غذایی منجمد و نیمه آماده

کباب لقمه ۷۰% زی خوراک

± ۵۰ گرم
کباب لقمه 70% زی خوراک

۴۰۰ گرم

۶۲,۸۰۰ تومان

لقمه گوشت زی خوراک

± ۵۰ گرم
لقمه گوشت زی خوراک

۴۵۰ گرم

۷۳,۵۰۰ تومان

برگر سیب‌زمینی با پنیر زی خوراک

± ۵۰ گرم
برگر سیب‌زمینی با پنیر زی خوراک

۴۵۰ گرم

۳۲,۲۰۰ تومان

لقمه مرغ زی خوراک

± ۵۰ گرم
لقمه مرغ زی خوراک

۴۵۰ گرم

۶۵,۲۰۰ تومان

لقمه پیتزا زی خوراک

± ۵۰ گرم
لقمه پیتزا زی خوراک

۴۵۰ گرم

۶۹,۸۰۰ تومان

سیب زمینی نیمه آماده پریس (منجمد)

± ۵۰ گرم
سیب زمینی نیمه آماده پریس (منجمد)

۷۵۰ گرم

۲۷,۴۰۰ تومان

سیب زمینی وجز نوبر سبز (تنوری)

± ۵۰ گرم
سیب زمینی وجز نوبر سبز (تنوری)

۹۰۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

سمبوسه آبادانی زی خوراک

± ۵۰ گرم، محصول تهیه شده از سیب زمینی و سبزیجات، محصول به صورت منجمد خام عرضه میشود و نیاز به سرخ کردن تا پختن کامل دارد
سمبوسه آبادانی زی خوراک

۵۰۰ گرم

۴۵,۵۰۰ تومان

کوکو سبزی فارسی

± ۵۰ گرم
کوکو سبزی فارسی

۴۰۰ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

لازانیا گوشت فارسی

± ۵۰ گرم
لازانیا گوشت فارسی

۵۰۰ گرم

۸۳,۵۰۰ تومان

سبزی قورمه نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

سبزی آش نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی آش نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

سبزی کوکو نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی کوکو نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

سبزی ماهی نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی ماهی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

کرفس نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
کرفس نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

نخودفرنگی نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
نخودفرنگی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۷,۹۵۰ تومان

ذرت دانه شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
ذرت دانه شده نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۶,۵۰۰ تومان

مخلوط سبزیجات ساینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج)

± ۵۰ گرم
مخلوط سبزیجات ساینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج)

۴۰۰ گرم

۲۳,۹۵۰ تومان

مخلوط سبزیجات زیبا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، ذرت)

± ۵۰ گرم
مخلوط سبزیجات زیبا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، ذرت)

۴۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

مخلوط سبزیجات وجینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، سیب زمینی)

± ۵۰ گرم
مخلوط سبزیجات وجینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، سیب زمینی)

۴۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

باقالا لپه نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
باقالا لپه نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

سبزی نعناع و جعفری سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

سبزی نعناع و جعفری سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سبزی قورمه سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

سبزی قورمه سرخ شده فارسی

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه سرخ شده فارسی

۵۰۰ گرم

۷۹,۹۰۰ تومان

توت فرنگی نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
توت فرنگی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۵,۵۰۰ تومان

تمشک نوبر سبز

تمشک نوبر سبز

۳۰۰ گرم

۳۹,۸۵۰ تومان

بامیه نوبر سبز

± ۵۰ گرم
بامیه نوبر سبز

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

بادمجان سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
بادمجان سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

پیاز خلالی سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

پیاز خلالی سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۲۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

سس، چاشنی و ادویه

عصاره گوشت گوساله الیت ۸ عدد (۸۰گرم)

یک بسته
عصاره گوشت گوساله الیت ۸ عدد (۸۰گرم)
۸,۰۰۰ تومان

عصاره گوشت بره الیت ۸ عدد (۸۰گرم)

یک بسته
عصاره گوشت بره الیت ۸ عدد (۸۰گرم)
۸,۰۰۰ تومان

عصاره مرغ الیت ۸ عدد (۸۰گرم)

یک بسته
عصاره مرغ الیت ۸ عدد (۸۰گرم)
۸,۰۰۰ تومان

عصاره زعفران الیت ۸ عدد (۶۴گرم)

یک بسته
عصاره زعفران الیت ۸ عدد (۶۴گرم)
۲۰,۰۰۰ تومان

سس مایونز چیلی کاله

± ۵۰ گرم
سس مایونز چیلی کاله

۴۲۵ گرم

۱۷,۶۰۰ تومان

پودر چاشنی خورشتی پت مزید

پودر چاشنی خورشتی پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی سیب زمینی کلرادو پت مزید

پودر چاشنی سیب زمینی کلرادو پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر سیر پت مزید

پودر سیر پت مزید

۴۴ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر پاپریکا مجارستانی پت مزید

پودر پاپریکا مجارستانی پت مزید

۳۵ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی سالاد و اوریگان پت مزید

پودر چاشنی سالاد و اوریگان پت مزید

۴۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر سماق دودی پت مزید

پودر سماق دودی پت مزید

۳۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

پودر پیاز زرد پت مزید

پودر پیاز زرد پت مزید

۴۴ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر آویشن پت مزید

پودر آویشن پت مزید

۲۱ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پودر فلفل قرمز کشمیری پت مزید

پودر فلفل قرمز کشمیری پت مزید

۳۹ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر فلفل سیاه پت مزید

پودر فلفل سیاه پت مزید

۴۳ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر زردچوبه پت مزید

پودر زردچوبه پت مزید

۴۳ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پودر گرانول فلفل سیاه پت مزید

پودر گرانول فلفل سیاه پت مزید

۵۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی گوشت چرخ کرده پت مزید

پودر چاشنی گوشت چرخ کرده پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر سماق قرمز پت مزید

پودر سماق قرمز پت مزید

۳۵ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

پودر مرینیت ماهی و میگو پت مزید

پودر مرینیت ماهی و میگو پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر کاری پت مزید

پودر کاری پت مزید

۳۵ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

پودر تندوری پت مزید

پودر تندوری پت مزید

۳۸ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی پیتزا و پاستا پت مزید

پودر چاشنی پیتزا و پاستا پت مزید

۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

پودر تاکو مکزیکی پت مزید

پودر تاکو مکزیکی پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر دارچین پت مزید

پودر دارچین پت مزید

۳۳ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب زعفرانی ALLSPICE

 چاشنی جوجه کباب زعفرانی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب بندری ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب بندری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب عشایری ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب عشایری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب جنگلی ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب جنگلی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی کباب لاری ALLSPICE

چاشنی کباب لاری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی کباب ترش ALISPICE

چاشنی کباب ترش ALISPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کچاپ پلی اتیلن بیژن

کچاپ پلی اتیلن بیژن

۲۹۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۵۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

کچاپ تند پلی اتیلن بیژن

± ۵۰ گرم
کچاپ تند پلی اتیلن بیژن

۵۵۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

سس فرانسوی بیژن (پت)

سس فرانسوی بیژن (پت)

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سس ایتالیایی بدون چربی بیژن (پت)

سس ایتالیایی بدون چربی بیژن (پت)

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سس سالاد با ماست بیژن (پت)

± ۵۰ گرم
سس سالاد با ماست بیژن (پت)

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

سس سیب زمینی بیژن

سس سیب زمینی بیژن

۲۶۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

سس باربیکیو بطری دایره ای کاله

سس باربیکیو بطری دایره ای کاله

۳۷۵ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

سس ساندویچ بطری دایره ای کاله

سس ساندویچ بطری دایره ای کاله

۳۳۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سس سماق بطری کاله

سس سماق بطری کاله

۲۵۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

سس نعناع بطری کاله

سس نعناع بطری کاله

۲۵۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

سس مایونز موشکی دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس مایونز موشکی دلپذیر

۴۰۰ گرم

۱۸,۸۰۰ تومان

سس مایونز پت دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس مایونز پت دلپذیر

۹۶۴ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

سس سالاد هزار جزیره دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس سالاد هزار جزیره دلپذیر

۴۵۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

سس سالاد فرانسوی دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس سالاد فرانسوی دلپذیر

۴۵۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

سس کچاپ کتابی دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس کچاپ کتابی دلپذیر

۷۰۹ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

سس کچاب موشکی دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس کچاب موشکی دلپذیر

۷۰۹ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

پودر سوخاری ساده پانکو

پودر سوخاری ساده پانکو

۲۰۰ گرم

۱۸,۶۰۰ تومان

پودر سوخاری اسپایسی پانکو

پودر سوخاری اسپایسی پانکو

۲۰۰ گرم

۱۸,۸۰۰ تومان

نمک دریایی پاکتی دلفین

± ۵۰ گرم
نمک دریایی پاکتی دلفین

۹۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

نمک دریایی گریندری دلفین

نمک دریایی گریندری دلفین

۳۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

نمک دریایی قوطی دلفین

نمک دریایی قوطی دلفین

۲۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

کنسرو، سالاد و غذای آماده

تن ماهی فلفلی مکنزی

تن ماهی فلفلی مکنزی

۱۸۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

تن ماهی دودی مکنزی

تن ماهی دودی مکنزی

۱۸۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

کنسرو ماهی دودی طبیعت

کنسرو ماهی دودی طبیعت

۱۸۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن طبیعت

۱۸۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با شوید طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با شوید طبیعت

۱۸۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل قرمز طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل قرمز طبیعت

۱۸۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با لوبیا چیتی طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با لوبیا چیتی طبیعت

۱۸۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با سیر و فلفل طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با سیر و فلفل طبیعت

۱۸۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرو خوراک بادمجان مکنزی

کنسرو خوراک بادمجان مکنزی

۳۸۰ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

کنسرو خوراک بادمجان خوشبخت

کنسرو خوراک بادمجان خوشبخت

۳۸۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

زیتون شور کم نمک OAB

± ۵۰ گرم
زیتون شور کم نمک OAB

۷۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

زیتون شور بدون هسته کم نمک OAB

± ۵۰ گرم
زیتون شور بدون هسته کم نمک OAB

۷۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

زیتون شور اسلایس شده کم نمک OAB

± ۵۰ گرم
زیتون شور اسلایس شده کم نمک OAB

۷۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

نان

نان غنی شده با شهد خرما دارچین اورنگ

± ۵۰ گرم
نان غنی شده با شهد خرما دارچین اورنگ

۴۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

نان سنتی جو با تزئین کتان اورنگ

± ۵۰ گرم
نان سنتی جو با تزئین کتان اورنگ

۴۰۰ گرم

۲۷,۵۰۰ تومان

نان کاک حاوی انجیر خشک اورنگ

± ۵۰ گرم
نان کاک حاوی انجیر خشک اورنگ

۴۰۰ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

نان چیپسی سنتی حاوی فلفل پول بیبر و موسیر اورنگ

نان چیپسی سنتی حاوی فلفل پول بیبر و موسیر اورنگ

۲۰۰ گرم

۲۳,۵۰۰ تومان

ان چیپسی سنتی سبوس دار حاوی زرد چوبه و دانه چیا اورنگ

ان چیپسی سنتی سبوس دار حاوی زرد چوبه و دانه چیا اورنگ

۲۰۰ گرم

۲۳,۵۰۰ تومان

نان چیپسی سنتی حاوی قهوه اورنگ

نان چیپسی سنتی حاوی قهوه اورنگ

۲۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

نان نیمه آماده پیتزا

± ۵۰ گرم
نان نیمه آماده پیتزا

۴۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

خمیر پیراشکی پمینا

± ۵۰ گرم
خمیر پیراشکی پمینا

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

ماء الشعیر خانواده ایستک انار

یک لیتر
ماء الشعیر خانواده ایستک  انار
۱۳,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر خانواده ایستک لیمویی

یک لیتر
ماء الشعیر خانواده ایستک لیمویی
۱۳,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر خانواده ایستک استوایی

یک لیتر
ماء الشعیر خانواده ایستک استوایی
۱۳,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر خانواده ایستک هلو

یک لیتر
ماء الشعیر خانواده ایستک هلو
۱۳,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر خانواده ایستک کلاسیک

یک لیتر
ماء الشعیر خانواده ایستک کلاسیک
۱۳,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر هلو شیشه ایستک ۳۲۰ میلی لیتر

ماء الشعیر هلو شیشه ایستک 320 میلی لیتر
۸,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر استوایی شیشه ایستک ۳۲۰ میلی لیتر

ماء الشعیر استوایی شیشه ایستک 320 میلی لیتر
۸,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر انار شیشه ایستک ۳۲۰ میلی لیتر

ماء الشعیر انار شیشه ایستک 320 میلی لیتر
۸,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر آناناس شیشه ایستک ۳۲۰ میلی لیتر

ماء الشعیر آناناس شیشه ایستک 320 میلی لیتر
۸,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر سیب شیشه ایستک ۳۲۰ میلی لیتر

ماء الشعیر سیب شیشه ایستک 320 میلی لیتر
۸,۵۰۰ تومان

ماء الشعیر کلاسیک شیشه ایستک ۳۲۰ میلی لیتر

ماء الشعیر کلاسیک شیشه ایستک 320 میلی لیتر
۸,۵۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا هپی لایف

نوشیدنی انرژی زا هپی لایف

۵۰۰ میلی لیتر

۲۴,۸۰۰ تومان

نوشیدنی پیناکولادا پت سن ایچ

نوشیدنی پیناکولادا پت سن ایچ

۷۵۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی لیموناد پت سن ایچ

نوشیدنی لیموناد پت سن ایچ

۷۵۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا شاتل

نوشیدنی انرژی زا شاتل

۲۵۰ میلی لیتر

۱۰۲,۱۸۸ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۱۵۸,۳۹۱ تومان

هایپ استاندارد (آپ) (قرمز-آبی)

هایپ استاندارد (آپ) (قرمز-آبی)

۲۵۰ میلی لیتر

۱۷,۰۳۱ تومان

نوشیدنی انرژی زا هایپ ام اف پی (مشکی)

نوشیدنی انرژی زا هایپ ام اف پی (مشکی)

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه کولا شیشه خوشگوار

نوشابه کولا شیشه خوشگوار

۲۵۰ میلی لیتر

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه لیمویی شیشه اسپرایت خوشگوار

نوشابه لیمویی شیشه اسپرایت خوشگوار

۲۵۰ میلی لیتر

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده کولا پت کوکا کولا

نوشابه خانواده کولا پت کوکا کولا

۱.۵ لیتر

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه خانواده کولا زیرو پت کوکا کولا

نوشابه خانواده کولا زیرو پت کوکا کولا

۱.۵ لیتر

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه خانواده پرتقالی پت فانتا

نوشابه خانواده پرتقالی پت فانتا

۱.۵ لیتر

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه خانواده لیمویی پت فانتا

نوشابه خانواده لیمویی پت فانتا

۱.۵ لیتر

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه کولا قوطی کوکا کولا

نوشابه کولا قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه کولا زیرو قوطی کوکا کولا

نوشابه کولا زیرو قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه پرتقالی قوطی فانتا

نوشابه پرتقالی قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه لیمویی قوطی فانتا

نوشابه لیمویی قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر

۸,۱۰۰ تومان

نکتار هلو میهن

نکتار هلو میهن

یک لیتر

۲۸,۰۰۰ تومان

نکتار پرتقال پالپ دار میهن

نکتار پرتقال پالپ دار میهن

یک لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

نکتار آناناس میهن

نکتار آناناس میهن

یک لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه پرتقال پالپ دار میهن

آبمیوه پرتقال پالپ دار میهن

یک لیتر

۳۸,۰۰۰ تومان

آبمیوه انگور قرمز میهن

آبمیوه انگور قرمز میهن

یک لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

دوغ میهن

دوغ میهن

۱.۵ لیتر

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ نعناع میهن

دوغ نعناع میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی میهن

دوغ سنتی میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ ترش میهن

دوغ ترش میهن

۱.۵ لیتر

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ کوهی میهن

دوغ کوهی میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی میهن

دوغ محلی میهن

۱.۵ لیتر

۱۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی کولا

نوشابه قوطی پپسی کولا

۳۳۰ میلی لیتر

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی میرندا پرتقالی

نوشابه قوطی میرندا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه پت ميرندا پرتقالي

نوشابه پت ميرندا پرتقالي

۱.۵ لیتر

۱۴,۳۰۰ تومان

ماست، پنیر و لبنیات

ماست طعمدار خیار کاله ۷۵۰ گرم

ماست طعمدار خیار کاله 750 گرم
۲۴,۰۰۰ تومان

پنیر پستو ورقه ای کاله ۱۸۰ گرم

پنیر پستو ورقه ای کاله 180 گرم
۲۸,۹۰۰ تومان

ماست ست پر چرب میهن ۱,۵۰۰ گرم

ماست ست پر چرب میهن 1500 گرم
۳۳,۰۰۰ تومان

پنیر پیتزای موزارلا رنده شده (ویژه) میهن ۵۰۰ گرم

پنیر پیتزای موزارلا رنده شده (ویژه) میهن 500 گرم
۷۸,۰۰۰ تومان

ماست چکیده ۷% چربی کاله

± ۵۰ گرم
ماست چکیده 7% چربی کاله

۵۰۰ گرم

۱۷,۶۰۰ تومان

پنیر پارمسان ورقه ای کاله

پنیر پارمسان ورقه ای کاله

۱۸۰ گرم

۲۸,۹۰۰ تومان

پنیر گودا ورقه ای کاله

پنیر گودا ورقه ای کاله

۱۸۰ گرم

۲۸,۹۰۰ تومان

پنیر پیتزای پروسس رنده شده میهن

پنیر پیتزای پروسس رنده شده میهن

۱۸۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

شیر پرچرب ساده میهن

شیر پرچرب ساده میهن

یک لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

شیر کم چرب ساده میهن

شیر کم چرب ساده میهن

یک لیتر

۱۶,۰۰۰ تومان

پنیر رسیده در آب نمک (سنتی) میهن

± ۵۰ گرم
پنیر رسیده در آب نمک (سنتی) میهن

۴۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

پنیر کبابی وکیوم کاله

پنیر کبابی وکیوم کاله

۴۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

ماست ست کم چرب میهن

± ۵۰ گرم
ماست ست کم چرب میهن

۱.۵ کیلوگرم

۳۰,۵۰۰ تومان

ماست سرشیردار میهن

± ۵۰ گرم
ماست سرشیردار میهن

۱.۵ کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

کره پاستوریزه میهن

کره پاستوریزه میهن

۵۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سایر

روغن مایع سرخ کردنی کم جذب ( ویژه) گلد طبیعت ۸۱۰ گرم

روغن مایع سرخ کردنی کم جذب ( ویژه) گلد طبیعت 810 گرم
۱۳,۰۰۰ تومان

روغن مایع سرخ کردنی شفاف بدون پالم غنچه ۱,۳۵۰ گرم

روغن مایع سرخ کردنی شفاف بدون پالم غنچه 1350 گرم
۲۳,۹۰۰ تومان

روغن کنجد سمن ۵۰۰ گرم

روغن کنجد سمن 500 گرم
۷۰,۰۰۰ تومان

روغن کنجد سمن ۹۰۰ گرم

روغن کنجد سمن 900 گرم
۱۲۵,۰۰۰ تومان

روغن مخصوص سرخ کردنی سمن ۱/۵ لیتر

روغن مخصوص سرخ کردنی سمن 1/5 لیتر
۵۹,۵۰۰ تومان

روغن کنجد سمن ۱,۳۵۰ گرم

روغن کنجد سمن 1350 گرم
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پک نودل مرغ لفاف الیت ۵ عدد

یک بسته
پک نودل مرغ لفاف الیت ۵ عدد
۴۰,۰۰۰ تومان

پک نودل گوشت لفاف الیت ۵ عدد

یک بسته
پک نودل گوشت لفاف الیت ۵ عدد
۴۰,۰۰۰ تومان

نودالیت قارچ و پنیر الیت ۷۵ گرم

یک بسته
نودالیت قارچ و پنیر الیت ۷۵ گرم
۸,۰۰۰ تومان

سوپ جو و قارچ الیت ۸۰ گرم

یک بسته
سوپ جو و قارچ الیت ۸۰ گرم
۹,۰۰۰ تومان

سوپ جو و قارچ با خامه الیت پلاس ۸۰ گرم

یک بسته
سوپ جو و قارچ با خامه الیت پلاس ۸۰ گرم
۱۰,۰۰۰ تومان

پاستا قارچ و پنیر الیت ۱۸۰ گرم

یک بسته
پاستا قارچ و پنیر الیت ۱۸۰ گرم
۱۵,۰۰۰ تومان

روغن مایع سرخ کردنی کم جذب زیروترانس غنچه ۸۱۰ گرم

روغن مایع سرخ کردنی کم جذب زیروترانس غنچه 810 گرم
۱۳,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی طارم هاشمی ممتاز طبیعت

برنج ایرانی طارم هاشمی ممتاز طبیعت

۵ کیلوگرم

۲۸۶,۶۰۰ تومان

شکلات صبحانه فندوقی لاوتلا میهن

شکلات صبحانه فندوقی لاوتلا میهن

۳۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان