نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

سینه شنیسلی بدون بازو مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت کامل، استیکی، خرد شده نواری باریک مخصوص چیکن استراگانف
سینه شنیسلی بدون بازو مرغ

۱ کیلوگرم

۶۸,۵۰۰ تومان

ران مرغ پاک شده بی پوست

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی، با بهترین کیفیت
ران مرغ پاک شده بی پوست

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۸۹,۲۸۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

ساق ران بی پوست مرغ

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی، با بهترین کیفیت
ساق ران بی پوست مرغ

۹۰۰ گرم

۵۳,۴۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت یک بار و دو بار و سه بار چرخ کرده، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

۵۰۰ گرم

۶۸,۷۵۵ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

سینه بی پوست با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه بی پوست با استخوان مرغ

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

خورشتی ممتاز گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، ران و کف بی استخوان گوسفندی
خورشتی ممتاز گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۸۷,۳۳۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی
گوشت چرخ کرده گوساله

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ران گوساله بدون استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، خرد شده نواری باریک مخصوص بیف اس...
ران گوساله بدون استخوان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت بی استخوان، مغز راسته، اسلایسی با استخوان، خرد شده پاک نشده
راسته گوسفندی با استخوان

۱ کیلوگرم

۱۴۴,۳۷۰ تومان

بسته بندی شرکتی

بال و بازو مکزیکی مرغ

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
بال و بازو مکزیکی مرغ

یک بسته (۹۰۰ گرم)

۴۶,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی مرغ

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
جوجه کبابی سینه زعفرانی مرغ

یک بسته (۹۰۰ گرم)

۷۰,۹۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه سیر و کره مرغ

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
جوجه کبابی سینه سیر و کره مرغ

یک بسته (۹۰۰ گرم)

۷۰,۹۰۰ تومان

گوشت قرمز

گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله گوسفندی ۱ کیلوگرم

گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله گوسفندی 1 کیلوگرم
۱۳۷,۵۵۰ تومان

قلوه گاه بدون استخوان گوساله

± ۵۰ گرم
قلوه گاه بدون استخوان گوساله

۱ کیلوگرم

۱۳۴,۰۰۰ تومان

خورشتی ممتاز گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، ران و کف بی استخوان گوسفندی
خورشتی ممتاز گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۸۷,۳۳۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه به صورت پاک شده خرد نشده، اسلایسی
گردن گوسفندی

۱.۵۰۰ کیلوگرم

۲۱۳,۳۹۰ تومان

ران گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، چرخ کرده و خرد شده خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت
ران گوسفندی با استخوان

۳ کیلوگرم

۵۱۰,۰۰۰ تومان

قلوه گاه ممتاز گوسفندی زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت (منجمد)، قابل ارایه بصورت کامل، مایه کوبیده
قلوه گاه ممتاز گوسفندی زی خوراک

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت بی استخوان، مغز راسته، اسلایسی با استخوان، خرد شده پاک نشده
راسته گوسفندی با استخوان

۱ کیلوگرم

۱۴۴,۳۷۰ تومان

سر دست گوسفندی (با استخوان)

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت کامل، چرخ کرده و خرد شده خورشتی ریز و درشت
سر دست گوسفندی (با استخوان)

۲ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

آبگوشتی با دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، گوشت راسته و دنده و دنبه
آبگوشتی با دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۴۲,۲۶۰ تومان

دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۸۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

سر دست بی استخوان گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه به صورت پاک شده خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، چرخ کرده
سر دست بی استخوان گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۷,۰۰۰ تومان

سر دست گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، پاک شده خرد نشده، نواری باریک، استیکی، خرد شده خورشتی ریز و درشت، چرخ کرده
 سر دست گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

ران گوساله بدون استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، خرد شده نواری باریک مخصوص بیف اس...
ران گوساله بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

مغز راسته گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده و خرد شده خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت
مغز راسته گوساله

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

خورشتی گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، بسته بندی
خورشتی گوساله

۱ کیلوگرم

۱۹۲,۰۰۰ تومان

فیله گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت
فیله گوساله

۱ کیلوگرم

۲۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

قلم گوساله (اسلایس شده)

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت به ۲ یا ۳ قطعه اسلایس می شود
قلم گوساله (اسلایس شده)

۲ کیلوگرم

۱۹,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت یک بار و دو بار و سه بار چرخ کرده، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت یک بار و دو بار و سه بار چرخ کرده، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

۵۰۰ گرم

۶۸,۷۵۵ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی
گوشت چرخ کرده گوساله

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

چنجه راسته گوساله کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
چنجه راسته گوساله کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۲,۵۰۰ تومان

چنجه فیله گوساله کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
چنجه فیله گوساله کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۹۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۴,۰۰۰ تومان

ران شتر مرغ

± ۵۰ گرم، گوشت گرم شترمرغ، قابل ارایه بصورت پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، چرخ کرده
ران شتر مرغ

۱ کیلوگرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۵۰۰ تومان

مرغ، جوجه و بوقلمون

مغز ران بی پوست با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
مغز ران بی پوست با استخوان مرغ

۱ کیلوگرم

۵۳,۲۰۰ تومان

سینه مرغ بی پوست با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه مرغ بی پوست با استخوان

۲ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران زعفرانی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، بسته بندی شرکتی
جوجه کبابی ران زعفرانی

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران باربیکیو

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص باربیکیو، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران باربیکیو

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

جوجه کبابی ران ترش

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران ترش

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران سبزیجات

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی، طعم دار شده با روغن، سیر و سبزیجات تازه، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران سبزیجات

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران لاری

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران لاری

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران مکزیکی

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی، با بهترین کیفیت، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل
جوجه کبابی ران مکزیکی

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

بال و بازو مکزیکی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بال و بازو مکزیکی

۹۰۰ گرم

۴۵,۹۹۰ تومان

ران مرغ پاک شده بی پوست

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی، با بهترین کیفیت
ران مرغ پاک شده بی پوست

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۸۹,۲۸۰ تومان

مغز ران بی پوست با استخوان

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی، با بهترین کیفیت
مغز ران بی پوست با استخوان

۹۰۰ گرم

۴۷,۸۰۰ تومان

سینه بی پوست با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه بی پوست با استخوان مرغ

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

سینه شنیسلی بدون بازو مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، قابل ارایه بصورت کامل، استیکی، خرد شده نواری باریک مخصوص چیکن استراگانف
سینه شنیسلی بدون بازو مرغ

۱ کیلوگرم

۶۸,۵۰۰ تومان

فیله ساده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
فیله ساده مرغ

۹۰۰ گرم

۶۹,۷۰۰ تومان

ساق ران بی پوست مرغ

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی، با بهترین کیفیت
ساق ران بی پوست مرغ

۹۰۰ گرم

۵۳,۴۰۰ تومان

گردن مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، ۹۰۰ گرمی
گردن مرغ

۱ کیلوگرم

۱۴,۵۸۰ تومان

جوجه کبابی سینه مکزیکی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه مکزیکی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه سیر و کره

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سیر تازه، کره، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه سیر و کره

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی باربیکیو

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص باربیکیو، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی باربیکیو

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه سبزیجات

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، سیر و سبزیجات تازه، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه سبزیجات

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه ترش

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، رب انار، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه ترش

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه لاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص لاری، پیاز، نمک و فلفل، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه لاری

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

استیک سینه زعفرانی مرغ

± ۵۰ گرم، آماده طبخ
استیک سینه زعفرانی مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

کبک منجمد شرکت کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
کبک منجمد شرکت کالی

یک بسته (۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

شنیسل سینه با آرد مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شنیسل سینه با آرد مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

شنیسل ران با آرد مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شنیسل ران با آرد مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

ناگت مرغ و پنیر زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ناگت مرغ و پنیر زی خوراک

۴۵۰ گرم

۵۵,۱۰۰ تومان

ماهی و میگو

فیش برگر ۷۰% اسپایسی آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)

بسته وکیومی منجمد
فیش برگر ۷۰%  اسپایسی آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

فیش برگر ۷۰% آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)

بسته وکیومی منجمد
فیش برگر ۷۰% آنلاین ماهی ۳ عدد (۳۵۰ گرم)
۸۹,۰۰۰ تومان

فیله ماهی قزل سالمون طعم دار آنلاین ماهی ۳۵۰ گرم

بسته وکیومی منجمد
فیله ماهی قزل سالمون طعم دار آنلاین ماهی ۳۵۰ گرم
۱۲۹,۶۰۰ تومان

فیله ماهی قزل سالمون ساده آنلاین ماهی ۳۵۰ گرم

بسته وکیومی منجمد
فیله ماهی قزل سالمون ساده آنلاین ماهی ۳۵۰ گرم
۹۹,۰۰۰ تومان

ماهی فیله منجمد سی بس

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، وکیوم
ماهی فیله منجمد سی بس

۷۵۰ گرم

۲۸۶,۰۰۰ تومان

میگو پاک شده ۳۰-۲۱ زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
میگو پاک شده 30-21 زی خوراک

۵۰۰ گرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

میگو بی رگ و پوست

± ۵۰ گرم، سایز ۵۰-۴۱،منجمد
میگو بی رگ و پوست

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۱۴۴,۵۰۰ تومان

یک بسته (۱ کیلوگرم)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

میگو ۴۱-۵۰ دریازاد

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
میگو 41-50 دریازاد

۵۰۰ گرم

۲۰۸,۰۰۰ تومان

میگو ۳۱-۴۰ دریازاد

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
میگو 31-40 دریازاد

۵۰۰ گرم

۲۲۴,۰۰۰ تومان

استیک و برگر

استیک راسته گوساله ساده

± ۵۰ گرم
استیک راسته گوساله ساده

۱ کیلوگرم

۲۴۲,۳۴۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۱,۰۰۰ تومان

استیک راسته گوساله طعم دار

± ۵۰ گرم
استیک راسته گوساله طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۵۲,۳۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۳,۵۰۰ تومان

استیک فیله مینیون گوساله

± ۵۰ گرم
استیک فیله مینیون گوساله

۱ کیلوگرم

۲۹۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۶,۵۰۰ تومان

استیک فیله مینیون طعم دار گوساله

± ۵۰ گرم
استیک فیله مینیون طعم دار گوساله

۱ کیلوگرم

۲۹۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

چرخ کرده همبرگری

± ۵۰ گرم
چرخ کرده همبرگری

۴ عدد (۵۰۰ گرم)

۸۵,۰۰۰ تومان

قارچ و تخم مرغ

قارچ صدفی

± ۵۰ گرم
قارچ صدفی

۴۰۰ گرم

۳۱,۳۳۷ تومان

۲۰۰ گرم

۱۵,۹۵۶ تومان

تخم بلدرچین تلاونگ

تخم بلدرچین تلاونگ

۱۲ عدد

۱۶,۹۰۰ تومان

کله پاچه و سیرابی

کله پاچه گوسفندی

کله، مغز، ۴ عدد پاچه، منجمد
کله پاچه گوسفندی

یک دست کامل

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوسیس و کالباس

سوجوک وکیوم اسپریچو

سوجوک وکیوم اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

کالباس استیک گوشت اسپریچو

کالباس استیک گوشت اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

سوسیس چوریتسو اسپریچو

سوسیس چوریتسو اسپریچو

۳۵۰ گرم

۷۳,۰۰۰ تومان

کالباس سالامی اسپریچو

کالباس سالامی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۱,۰۰۰ تومان

سوسیس کابانوسی اسپریچو

سوسیس کابانوسی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۸۱,۵۰۰ تومان

سوسیس کوکتل پنیری اسپریچو

سوسیس کوکتل پنیری اسپریچو

۳۰۰ گرم

۶۶,۶۰۰ تومان

کالباس پپرونی اسپریچو

کالباس پپرونی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

هات داگ بلونیا اسپریچو

هات داگ بلونیا اسپریچو

۳۵۰ گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

بیکن ایرلندی اسپریچو

بیکن ایرلندی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۹۰,۵۰۰ تومان

مواد غذایی منجمد و نیمه آماده

کباب لقمه ۷۰% زی خوراک

± ۵۰ گرم
کباب لقمه 70% زی خوراک

۴۰۰ گرم

۶۲,۸۰۰ تومان

لقمه گوشت زی خوراک

± ۵۰ گرم
لقمه گوشت زی خوراک

۴۵۰ گرم

۷۳,۵۰۰ تومان

لقمه رول مرغ زی خوراک

± ۵۰ گرم، محصول تهیه شده از سینه مرغ و سبزیجات، محصول به صورت منجمد خام عرضه میشه و نیاز به سرخ کردن در روغن داغ دارد
لقمه رول مرغ زی خوراک

۴۵۰ گرم

۶۵,۲۰۰ تومان

برگر سیب‌زمینی با پنیر زی خوراک

± ۵۰ گرم، محصول تهیه شده از سیب زمینی بدون گوشت و مناسب برای پیش غذا و مهمانی ها، محصول به صورت منجمد نیمه آماده عرضه میشود و با س...
برگر سیب‌زمینی با پنیر زی خوراک

۴۵۰ گرم

۳۲,۲۰۰ تومان

فلافل کنجدی زی خوراک

± ۵۰ گرم، محصول تهیه شده از نخود اصل کرمانشاهی، (بدون تقلب و استفاده از سیب زمینی)،تزیین شده با کنجد محصول به صورت منجمد نیمه آما...
فلافل کنجدی زی خوراک

۴۵۰ گرم

۴۵,۱۰۰ تومان

سمبوسه آبادانی زی خوراک

± ۵۰ گرم، محصول تهیه شده از سیب زمینی و سبزیجات، محصول به صورت منجمد خام عرضه میشه و نیاز به سرخ کردن تا پختن کامل دارد
سمبوسه آبادانی زی خوراک

۵۰۰ گرم

۴۵,۵۰۰ تومان

سبزی قورمه نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

سبزی آش نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی آش نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

سبزی کوکو نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی کوکو نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

مخلوط سبزیجات ساینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج)

± ۵۰ گرم
مخلوط سبزیجات ساینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج)

۴۰۰ گرم

۲۳,۹۰۰ تومان

مخلوط سبزیجات وجینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، سیب زمینی)

± ۵۰ گرم
مخلوط سبزیجات وجینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، سیب زمینی)

۴۰۰ گرم

۲۳,۹۵۰ تومان

باقالا لپه نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
باقالا لپه نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

سبزی نعناع و جعفری سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

سبزی نعناع و جعفری سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سبزی قورمه سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
سبزی قورمه سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

توت فرنگی نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
توت فرنگی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۵,۵۰۰ تومان

بامیه نوبر سبز

± ۵۰ گرم
بامیه نوبر سبز

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

بادمجان سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

± ۵۰ گرم
بادمجان سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۵۰۰ گرم

۴۴,۵۰۰ تومان

سس، چاشنی و ادویه

عصاره گوشت بره الیت ۸ عدد (۸۰گرم)

یک بسته
عصاره گوشت بره الیت ۸ عدد (۸۰گرم)
۸,۰۰۰ تومان

عصاره مرغ الیت ۸ عدد (۸۰گرم)

یک بسته
عصاره مرغ الیت ۸ عدد (۸۰گرم)
۸,۰۰۰ تومان

عصاره زعفران الیت ۸ عدد (۶۴گرم)

یک بسته
عصاره زعفران الیت ۸ عدد (۶۴گرم)
۲۰,۰۰۰ تومان

کچاپ پلی اتیلن بیژن

کچاپ پلی اتیلن بیژن

۲۹۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۵۵۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

سس بالزامیک بیژن (پت)

± ۵۰ گرم
سس بالزامیک بیژن (پت)

۵۰۵ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سس هزار جزیره بیژن (پت)

± ۵۰ گرم
سس هزار جزیره بیژن (پت)

۵۱۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

سس خردل پلی اتیلن بیژن

سس خردل پلی اتیلن بیژن

۲۵۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی بیژن (پت)

± ۵۰ گرم
سس فرانسوی بیژن (پت)

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سس ایتالیایی بدون چربی بیژن (پت)

سس ایتالیایی بدون چربی بیژن (پت)

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

سس سالاد با ماست بیژن (پت)

± ۵۰ گرم
سس سالاد با ماست بیژن (پت)

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

سس سیب زمینی بیژن

سس سیب زمینی بیژن

۲۶۰ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

پودر دارچین پت مزید

پودر دارچین پت مزید

۳۳ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

پودر تاکو مکزیکی پت مزید

پودر تاکو مکزیکی پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی پیتزا و پاستا پت مزید

پودر چاشنی پیتزا و پاستا پت مزید

۲۵ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پودر تندوری پت مزید

پودر تندوری پت مزید

۳۸ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

پودر کاری پت مزید

پودر کاری پت مزید

۳۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

پودر کاخون گرانول پت مزید

پودر کاخون گرانول پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر مرینیت ماهی و میگو پت مزید

پودر مرینیت ماهی و میگو پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر سماق قرمز پت مزید

پودر سماق قرمز پت مزید

۳۵ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی گوشت چرخ کرده پت مزید

پودر چاشنی گوشت چرخ کرده پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر گرانول فلفل سیاه پت مزید

پودر گرانول فلفل سیاه پت مزید

۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

پودر زردچوبه پت مزید

پودر زردچوبه پت مزید

۴۳ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پودر فلفل سیاه پت مزید

پودر فلفل سیاه پت مزید

۴۳ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

پودر فلفل قرمز کشمیری پت مزید

پودر فلفل قرمز کشمیری پت مزید

۳۹ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر آویشن پت مزید

پودر آویشن پت مزید

۲۱ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پودر پیاز زرد پت مزید

پودر پیاز زرد پت مزید

۴۴ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر سماق دودی پت مزید

پودر سماق دودی پت مزید

۳۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی سالاد و اوریگان پت مزید

پودر چاشنی سالاد و اوریگان پت مزید

۴۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر سیر پت مزید

پودر سیر پت مزید

۴۴ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی خورشتی پت مزید

پودر چاشنی خورشتی پت مزید

۵۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب زعفرانی ALLSPICE

طعم دهنده
 چاشنی جوجه کباب زعفرانی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب بندری ALLSPICE

طعم دهنده
چاشنی جوجه کباب بندری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی کباب لاری ALLSPICE

چاشنی کباب لاری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی کباب ترش ALISPICE

چاشنی کباب ترش ALISPICE

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سس مایونز پت دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس مایونز پت دلپذیر

۹۶۴ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سس سالاد هزار جزیره دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس سالاد هزار جزیره دلپذیر

۴۵۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

سس سالاد فرانسوی دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس سالاد فرانسوی دلپذیر

۴۵۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

سس سالاد رنچ دلپذیر

± ۵۰ گرم
سس سالاد رنچ دلپذیر

۴۵۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

خیارشور درجه یک دلپذیر

± ۵۰ گرم
خیارشور درجه یک دلپذیر

۶۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

زیتون شور با هسته درشت بیژن (شیشه ای)

± ۵۰ گرم
زیتون شور با هسته درشت بیژن (شیشه ای)

۶۸۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشیدنی انرژی زا هایپ ام اف پی (مشکی)

نوشیدنی انرژی زا هایپ ام اف پی (مشکی)

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه پرتقالی پت فانتا

نوشابه پرتقالی پت فانتا

۱.۵ لیتر

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه کولا قوطی کوکا کولا

نوشابه کولا قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه کولا شیشه کوکا کولا

نوشابه کولا شیشه کوکا کولا

۲۵۰ میلی لیتر

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه لیمویی شیشه اسپرایت

نوشابه لیمویی شیشه اسپرایت

۲۵۰ میلی لیتر

۵,۵۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا شاتل

نوشیدنی انرژی زا شاتل

۲۵۰ میلی لیتر

۱۰,۲۱۸ تومان

نوشیدنی انرژی زا هپی لایف

نوشیدنی انرژی زا هپی لایف

۲۵۰ میلی لیتر

۱۵,۸۰۰ تومان

دوغ سنتی میهن

دوغ سنتی میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ کوهی میهن

دوغ کوهی میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

سایر

پک نودل گوشت لفاف الیت ۵ عدد

یک بسته
پک نودل گوشت لفاف الیت ۵ عدد
۴۰,۰۰۰ تومان

نودالیت قارچ و پنیر الیت ۷۵ گرم

یک بسته
نودالیت قارچ و پنیر الیت ۷۵ گرم
۸,۰۰۰ تومان

سوپ جو و قارچ الیت ۸۰ گرم

یک بسته
سوپ جو و قارچ الیت ۸۰ گرم
۹,۰۰۰ تومان

سوپ جو و قارچ با خامه الیت پلاس ۸۰ گرم

یک بسته
سوپ جو و قارچ با خامه الیت پلاس ۸۰ گرم
۱۰,۰۰۰ تومان

پاستا قارچ و پنیر الیت ۱۸۰ گرم

یک بسته
پاستا قارچ و پنیر الیت ۱۸۰ گرم
۱۵,۰۰۰ تومان

روغن ممتاز میکس نیک منش

± ۵۰ گرم
روغن ممتاز میکس نیک منش

۴۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان