جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ران مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (۲ تکه)، خرد شده (۴ تکه)، خرد شده (۸ تکه)، خرد شده (جوجه ای)، چرخ کرده، نواری باریک (مخ...
ران مرغ بدون پوست

۱ کیلوگرم

۷۱,۰۰۰ تومان

سینه مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (۲ تکه)، خرد شده (۴ تکه)، خرد شده (۸ تکه)، خرد شده (جوجه ای)، چرخ کرده، نواری باریک (مخ...
سینه مرغ بدون پوست

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خیارشور فله ای

± ۵۰ گرم
خیارشور فله ای

۱ کیلوگرم

۵۱,۰۰۰ تومان

مرغ کامل با پوست مشهد

قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (۲ تکه)، خرد شده (۴ تکه)، خرد شده (۸ تکه)، خرد شده (جوجه ای)، چرخ کرده، نواری باریک (مخصوص چیکن ا...
مرغ کامل با پوست مشهد

۱.۵ تا ۱.۷۰۰ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۷۰۰ تا ۱.۹۰۰ کیلوگرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پاچین مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (جوجه ای)، چرخ کرده به انتخاب شما
پاچین مرغ

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

بلدرچین کامل

بلدرچین کامل

یک بسته (۱ کیلوگرم)

۹۹,۰۰۰ تومان

سوسیس کوکتل ۵۵ درصد نارسیس

سوسیس کوکتل 55 درصد نارسیس

۱ کیلوگرم

۶۳,۰۰۰ تومان

همبرگر ۶۰ درصد ب.آ

همبرگر 60 درصد ب.آ

یک بسته (۵ عدد)

۱۰۷,۰۰۰ تومان

گوشت گوسفندی

ران و راسته گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، نواری باریک (مخصوص بیف استراگانف)، پاک شده (خرد نشده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی در...
ران و راسته گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۹۷,۰۰۰ تومان

سردست و گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، نواری باریک (مخصوص بیف استراگانف)، پاک شده (خرد نشده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی در...
سردست و گردن گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۹۳,۰۰۰ تومان

قلوه گاه گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، نواری باریک (مخصوص بیف استراگانف)، پاک شده (خرد نشده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی در...
قلوه گاه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۶۲,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، نواری باریک (مخصوص بیف استراگانف)، پاک شده (خرد نشده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی در...
ماهیچه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

راسته شیشلیکی گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، نواری باریک (مخصوص بیف استراگانف)، پاک شده (خرد نشده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی در...
راسته شیشلیکی گوسفندی

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خرد نشده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت) به انتخاب شما
دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله

مغز ران گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، نواری باریک (مخصوص بیف استراگانف)، پاک شده (خرد نشده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی در...
مغز ران گوساله

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده

گوشت گوساله چرخ کرده بدون چربی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت یک بار چرخ شده، دو بار چرخ شده، سه بار چرخ شده به انتخاب شما
گوشت گوساله چرخ کرده بدون چربی

۱ کیلوگرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله چرخ کرده با چربی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت یک بار چرخ شده، دو بار چرخ شده، سه بار چرخ شده به انتخاب شما
گوشت گوساله چرخ کرده با چربی

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

مرغ

مرغ کامل با پوست مشهد

قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (۲ تکه)، خرد شده (۴ تکه)، خرد شده (۸ تکه)، خرد شده (جوجه ای)، چرخ کرده، نواری باریک (مخصوص چیکن ا...
مرغ کامل با پوست مشهد

۱.۵ تا ۱.۷۰۰ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۷۰۰ تا ۱.۹۰۰ کیلوگرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

۱.۹۰۰ تا ۲.۱۰۰ کیلوگرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

۲.۱۰۰ تا ۲.۳۰۰ کیلوگرم

۱۷۱,۰۰۰ تومان

۲.۳۰۰ تا ۲.۵ کیلوگرم

۱۹۹,۸۰۰ تومان

ران مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (۲ تکه)، خرد شده (۴ تکه)، خرد شده (۸ تکه)، خرد شده (جوجه ای)، چرخ کرده، نواری باریک (مخ...
ران مرغ بدون پوست

۱ کیلوگرم

۷۱,۰۰۰ تومان

سینه مرغ بدون پوست

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (۲ تکه)، خرد شده (۴ تکه)، خرد شده (۸ تکه)، خرد شده (جوجه ای)، چرخ کرده، نواری باریک (مخ...
سینه مرغ بدون پوست

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

بال و گردن مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (جوجه ای)، چرخ کرده به انتخاب شما
بال و گردن مرغ

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

پاچین مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (جوجه ای)، چرخ کرده به انتخاب شما
پاچین مرغ

۱ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

ماهی و میگو

فیله ماهی حسون

فیله ماهی حسون

یک بسته (۱ کیلوگرم)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

فیله ماهی شوریده

فیله ماهی شوریده

یک بسته (۱ کیلوگرم)

۲۶۵,۰۰۰ تومان

میگو درشت تمیز شده

میگو درشت تمیز شده

یک بسته (۲۰۰ گرم)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۲۸۲,۰۰۰ تومان

گوشت پرندگان

بلدرچین کامل

بلدرچین کامل

یک بسته (۱ کیلوگرم)

۹۹,۰۰۰ تومان

کبک کامل

کبک کامل

یک بسته (۱ کیلوگرم)

۷۰,۰۰۰ تومان

دل و جگر

جگر گوسفندی

± ۵۰ گرم
جگر گوسفندی

۱ کیلوگرم

۲۹۹,۰۰۰ تومان

استیک

استیک ماهی تیلاپیا

± ۵۰ گرم
استیک ماهی تیلاپیا

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

استیک ماهی شیر

± ۵۰ گرم
استیک ماهی شیر

۱ کیلوگرم

۱۹۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ۳۰ درصد ب.آ

همبرگر 30 درصد ب.آ

یک بسته (۵ عدد)

۴۹,۰۰۰ تومان

همبرگر ۶۰ درصد ب.آ

همبرگر 60 درصد ب.آ

یک بسته (۵ عدد)

۱۰۷,۰۰۰ تومان

همبرگر ۹۰ درصد ب.آ

همبرگر 90 درصد ب.آ

یک بسته (۵ عدد)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سوسیس و هات داگ

سوسیس آلمانی ۴۰ درصد نارسیس

سوسیس آلمانی 40 درصد نارسیس

۱ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

سوسیس کوکتل ۵۵ درصد نارسیس

سوسیس کوکتل 55 درصد نارسیس

۱ کیلوگرم

۶۳,۰۰۰ تومان

سوسیس بلغاری ۵۵ درصد نارسیس

سوسیس بلغاری 55 درصد نارسیس

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

سوسیس هات داگ ۵۵ درصد نارسیس

سوسیس هات داگ 55 درصد نارسیس

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

سوسیس هات داگ پنیری ۵۵ درصد نارسیس

سوسیس هات داگ پنیری 55 درصد نارسیس

۱ کیلوگرم

۹۶,۰۰۰ تومان

کالباس و ژامبون

کالباس لیونر ۵۵ درصد نارسیس

کالباس لیونر 55 درصد نارسیس

۱ کیلوگرم

۹۳,۰۰۰ تومان

کالباس قارچ و مرغ ۷۰ درصد نارسیس

کالباس قارچ و مرغ 70 درصد نارسیس

۱ کیلوگرم

۱۳۱,۰۰۰ تومان

کالباس مرغ ۷۰ درصد نارسیس

کالباس مرغ 70 درصد نارسیس

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

منجمد و نیمه آماده

خمیر پیتزا معمولی ب.آ

خمیر پیتزا معمولی ب.آ

یک بسته (۵ عدد)

۲۶,۰۰۰ تومان

خمیر پیتزا لبه دار ب.آ

خمیر پیتزا لبه دار ب.آ

یک بسته (۵ عدد)

۲۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده نیمه منجمد ب.آ

سیب زمینی سرخ شده نیمه منجمد ب.آ

یک بسته (۱ کیلوگرم)

۶۳,۰۰۰ تومان

لبنیات

پنیر پیتزا ب.آ

پنیر پیتزا ب.آ

یک بسته (۱ کیلوگرم)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سس و ادویه

سس گلوریا قرمز

± ۵۰ گرم
سس گلوریا قرمز

۵۰۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

سس گلوریا سبز

± ۵۰ گرم
سس گلوریا سبز

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سس گلوریا زرد

± ۵۰ گرم
سس گلوریا زرد

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سس کچاپ اصالت

± ۵۰ گرم
سس کچاپ اصالت

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

سس کچاپ تند همدانیان

± ۵۰ گرم
سس کچاپ تند همدانیان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

ادویه آویشن

ادویه آویشن

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ادویه سماق

ادویه سماق

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ادویه فلفل سیاه

ادویه فلفل سیاه

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ادویه فلفل قرمز

ادویه فلفل قرمز

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ادویه دارچین

ادویه دارچین

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ادویه زنجبیل

ادویه زنجبیل

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ادویه پودر سیر

ادویه پودر سیر

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ادویه پودر پیاز

ادویه پودر پیاز

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ادویه کاری

ادویه کاری

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ادویه لیمو عمانی

ادویه لیمو عمانی

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ادویه چاشنی کباب

ادویه چاشنی کباب

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ادویه چاشنی خورشت قیمه

ادویه چاشنی خورشت قیمه

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ادویه چاشنی خورشت قورمه

ادویه چاشنی خورشت قورمه

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ادویه آبگوشتی

ادویه آبگوشتی

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ادویه نعنا

ادویه نعنا

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ادویه ذرت مکزیکی

ادویه ذرت مکزیکی

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ادویه پیتزا و لازانیا

ادویه پیتزا و لازانیا

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ادویه ماست و خیار

ادویه ماست و خیار

۱۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

ترشی مخلوط آنیل

± ۵۰ گرم
ترشی مخلوط آنیل

۹۸۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

خیارشور فله ای

± ۵۰ گرم
خیارشور فله ای

۱ کیلوگرم

۵۱,۰۰۰ تومان

خواربار

آرد سوخاری نارنجی

آرد سوخاری نارنجی

۲۰۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

آرد سوخاری معطر

آرد سوخاری معطر

۲۰۰ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

آرد سوخاری تند

آرد سوخاری تند

۲۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

آرد سوخاری ژاپنی

آرد سوخاری ژاپنی

۲۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

پودر سوخاری معمولی

پودر سوخاری معمولی

۲۰۰ گرم

۳۶,۰۰۰ تومان

پودر فیله سوخاری

پودر فیله سوخاری

۲۰۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

پودر سوخاری پفکی

پودر سوخاری پفکی

۲۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

پودر ماهی سوخاری

پودر ماهی سوخاری

۲۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

پودر سوخاری سنتی ساده کرخه

پودر سوخاری سنتی ساده کرخه

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۲۷,۰۰۰ تومان

پودر سوخاری کریسپی باربیکیو کرخه

پودر سوخاری کریسپی باربیکیو کرخه

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۲۷,۰۰۰ تومان

پودر سوخاری کریسپی پیتزا کرخه

پودر سوخاری کریسپی پیتزا کرخه

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۲۷,۰۰۰ تومان

پودر سوخاری کریسپی سبزیجات کرخه

پودر سوخاری کریسپی سبزیجات کرخه

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۲۷,۰۰۰ تومان

پودر سوخاری کریسپی کنجد کرخه

پودر سوخاری کریسپی کنجد کرخه

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۲۷,۰۰۰ تومان