نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

فیله مرغ

± ۱۰۰ گرم
فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۸۷,۰۰۰ تومان

مرغ کامل

در صورت پاک کردن کامل در حدود ۳۰ درصد ضایعات در هرکیلوگرم
مرغ کامل

۲.۵۰۰ تا ۳ کیلوگرم

۱۱۷,۰۰۰ تومان

۲ تا ۲.۵۰۰ کیلوگرم

۹۷,۵۰۰ تومان

مغز ران مرغ

± ۱۰۰ گرم
مغز ران مرغ

۱ کیلوگرم

۸۷,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا

۲۰۰± گرم در صورت پاک کردن کامل به ازای هر کیلو گرم در حدود ۴۰ درصد ضایعات دارد
ماهی قزل آلا

۱ کیلوگرم

۱۱۷,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۱۰۰ گرم، پاک شده خرد نشده، پاک نشده و با استخوان به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گردن گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۴۶,۰۰۰ تومان

ران مرغ

در صورت پاک کردن کامل در ازای هر یک کیلوگرم در حدود ۳۰% ضایعات دارد.
ران مرغ

۲ کیلوگرم

۸۸,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، یک، دو و سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده گوساله

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

± ۱۰۰گرم، یک، دو و سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

دنبه گوسفندی

± ۱۰۰گرم
دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۶۰۰ تومان

ران گوسفندی

± ۱۰۰گرم, از استخوان جدا شود, چرخ شود, خورشتی به انتخاب شما, با بهترین کیفیت ضایعات در هر کیلوگرم در حدود ۷۰ تا ۱۰۰ گرم میباشد
ران گوسفندی

۲ کیلوگرم

۲۹۶,۰۰۰ تومان

سینه مرغ با استخوان

± ۳۰۰ گرم، وزن بسته ها بین ۱.۷ تا ۲.۳کیلو می باشد در صورت پاک کردن کامل در حدود ۲۰ درصد ضایعات دارد
سینه مرغ با استخوان

۲ کیلوگرم

۱۳۶,۰۰۰ تومان

بلدرچین

هر بسته بین ۹۰۰ گرم تا تا ۱.۲ وزن دارد ± ۲۰۰ گرم
بلدرچین

یک بسته

۱۳۸,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

± ۱۰۰گرم، یک، دو و سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر مرغ

± ۱۰۰ گرم، یک، دو و سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر مرغ

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۸۳,۰۰۰ ۱۶۴,۷۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۹۱,۵۰۰ ۸۲,۳۵۰ تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

یک عدد (۲ کیلوگرم)

۱۰
۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان

گوشت قرمز

گوساله مخلوط ۱ کیلوگرم

شامل قلوه گاه و ران و سردست گوساله
گوساله مخلوط ۱ کیلوگرم
۱۶۷,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی

± ۱۰۰ گرم در هر کیلو گرم راسته گوسفندی با استخوان می باشدهر کیلو راسته در حدود ۴۰ درصد استخوان دارد
راسته گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۵۶,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی

± ۱۰۰گرم, از استخوان جدا شود, چرخ شود, خورشتی به انتخاب شما, با بهترین کیفیت ضایعات در هر کیلوگرم در حدود ۷۰ تا ۱۰۰ گرم میباشد
ران گوسفندی

۲ کیلوگرم

۲۹۶,۰۰۰ تومان

قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان

± ۱۰۰گرم
قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۱۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۱۰۰ گرم، پاک شده خرد نشده، پاک نشده و با استخوان به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گردن گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۴۶,۰۰۰ تومان

سر دست گوسفندی با دنده

± ۷۰ گرم, از استخوان جدا شود، از استخوان جدا و خورشتی شود، با استخوان تکه شود به انتخاب شما، وزن ضایعات در هر کیلوگرم بین ۷۰ تا ۱۰...
سر دست گوسفندی با دنده

۲ کیلوگرم

۲۸۶,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

± ۱۰۰گرم، یک، دو و سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر مرغ

± ۱۰۰ گرم، یک، دو و سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر مرغ

۱ کیلوگرم

۱۰
۱۸۳,۰۰۰ ۱۶۴,۷۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰
۹۱,۵۰۰ ۸۲,۳۵۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، یک، دو و سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده گوساله

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

گوشت بره شقه ای با دنبه

وزن دنبه در هر کیلو گرم ۱۵۰ گرم می باشد، وزن ضایعات در هر کیلو گرم ۷۰ تا ۱۰۰ گرم می باشد,
گوشت بره شقه ای با دنبه

۸ کیلوگرم

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان

گوشت بره بدون دنبه

۱۰۰± گرم بدون برش,از استخوان جدا شود,با استخوان تکه شود,وزن ضایعات در هر کیلوگرم بین ۷۰ تا ۱۰۰ گرم می باشد
گوشت بره بدون دنبه

۱ کیلوگرم

۱۳۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

گوشت بره بدون دنبه و استخوان

± ۷۰ گرم
گوشت بره بدون دنبه و استخوان

۱ کیلوگرم

۲۶۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دنبه گوسفندی

± ۱۰۰گرم
دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۲,۸۰۰ تومان

گوشت گوساله بدون چربی و استخوان

± ۱۰۰ گرم
گوشت گوساله بدون چربی و استخوان

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

گوشت شتر مرغ

± ۱۰۰ گرم
گوشت شتر مرغ

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

فیله شتر مرغ

± ۵۰ گرم
فیله شتر مرغ

۱ کیلوگرم

۲۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ، جوجه و بوقلمون

مرغ کامل

در صورت پاک کردن کامل در حدود ۳۰ درصد ضایعات در هرکیلوگرم
مرغ کامل

۲ تا ۲.۵۰۰ کیلوگرم

۹۷,۵۰۰ تومان

۲.۵۰۰ تا ۳ کیلوگرم

۱۱۷,۰۰۰ تومان

ران مرغ

در صورت پاک کردن کامل در ازای هر یک کیلوگرم در حدود ۳۰% ضایعات دارد.
ران مرغ

۲ کیلوگرم

۸۸,۰۰۰ تومان

ساق ران مرغ

± ۱۰۰ گرم
ساق ران مرغ

۱ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

مغز ران مرغ

± ۱۰۰ گرم
مغز ران مرغ

۱ کیلوگرم

۸۷,۰۰۰ تومان

فیله مرغ

± ۱۰۰ گرم
فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۸۷,۰۰۰ تومان

سینه مرغ شنیسلی

± ۱۰۰ گرم
سینه مرغ شنیسلی

۱ کیلوگرم

۸۷,۰۰۰ تومان

سینه مرغ با استخوان

± ۳۰۰ گرم، وزن بسته ها بین ۱.۷ تا ۲.۳کیلو می باشد در صورت پاک کردن کامل در حدود ۲۰ درصد ضایعات دارد
سینه مرغ با استخوان

۲ کیلوگرم

۱۳۶,۰۰۰ تومان

گردن مرغ

± ۵۰ گرم
گردن مرغ

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

کتف و بال

در صورت پاک کردن کامل به ازای یک گیلوگرم در حدود ۳۰ درصد ضایعات دارد
کتف و بال

۱ کیلوگرم

۴۴,۰۰۰ تومان

کبک

کبک به صورت منجمد می باشد
کبک

یک بسته (۹۰۰ تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم)

۱۷۶,۰۰۰ تومان

بلدرچین

هر بسته بین ۹۰۰ گرم تا تا ۱.۲ وزن دارد ± ۲۰۰ گرم
بلدرچین

یک بسته

۱۳۸,۰۰۰ تومان

سینه بوقلمون

± ۱۰۰گرم در صورت پاک کردن کامل به ازای هر کیلوگرم حدود ۳۰ درصد ضایعات دارددر صورت نیاز به تمیز کردن محصول در توضیحات قید ش...
سینه بوقلمون

۳ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ران بوقلمون

بدون برش, از استخوان جدا شود, با استخوان تکه شود,در صورت پاک کردن کامل به ازای هرکیلوگرم حدود ۳۰ درصد ضایعات دارد
ران بوقلمون

۲ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

ماهی و میگو

ماهی قزل سالمون ۱.۵ کیلوگرم

۲۰۰± گرم در صورت پاک کردن کامل در حدود ۴۰ درصد ضایعات دارد
ماهی قزل سالمون ۱.۵ کیلوگرم
۱۶۹,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا

۲۰۰± گرم در صورت پاک کردن کامل به ازای هر کیلو گرم در حدود ۴۰ درصد ضایعات دارد
ماهی قزل آلا

۱ کیلوگرم

۱۱۷,۰۰۰ تومان

ماهی شوریده

± ۲۰۰گرم در صورت پاک کردن کامل در حدود ۴۰درصد ضایعات دارد
ماهی شوریده

۱ کیلوگرم

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ماهی کفشک

± ۲۰۰گرم در صورت پاک کردن کامل به ازای هر کیلو گرم در حدود ۴۰ درصد ضایعات دارد
ماهی کفشک

۱ کیلوگرم

۱۷۹,۰۰۰ تومان

ماهی هامور

در صورت پاک کردن کامل به ازای هر کیلو گرم در حدود ۴۰ درصد ضایعات دارد
ماهی هامور

۱ کیلوگرم

۲۱۸,۰۰۰ تومان

ماهی سرخو

± ۲۰۰گرم درصورت پاک شدن در هرکیلو ۴۰ درصد صایعات دارد
ماهی سرخو

۱ کیلوگرم

۲۰۱,۰۰۰ تومان

ماهی حلوا سیاه

در صورت پاک کردن کامل, در حدود ۴۰ درصد ضایعات در هرکیلوگرم دارد
ماهی حلوا سیاه

۱ کیلوگرم

۲۰۵,۰۰۰ تومان

ماهی همام

± ۲۰۰گرم درصورت پاک کردن کامل در هر کیلو ۴۰ درصد ضایعات دارد
ماهی همام

۱ کیلوگرم

۱۷۹,۰۰۰ تومان

میگو درشت

± ۵۰ گرم درصورت پاک کردن کامل در هر کیلو ۵۰ درصد ضایعات دارد
میگو درشت

۱ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

میگو متوسط

± ۵۰ گرم درصورت پاک کردن کامل در هر کیلو ۵۰درصد ضایعات دارد
میگو متوسط

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

دل و جگر

دل مرغ

دل مرغ

یک بسته (۳۰۰ گرم)

۲۰,۷۰۰ تومان

پای مرغ

پای مرغ

یک بسته (۷۰۰ گرم)

۲۳,۰۰۰ تومان

جگر مرغ

جگر مرغ

یک بسته (۲۰۰ گرم)

۱۷,۰۰۰ تومان

سنگدان مرغ

سنگدان مرغ

یک بسته (۲۰۰ گرم)

۲۳,۰۰۰ تومان

کله پاچه

کله پاچه گوسفندی

کله پاچه گوسفندی

یک دست

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پاچه گوساله

پاچه گوساله

یک عدد

ناموجود

قلم گوساله

قلم گوساله

یک عدد

۵۰,۰۰۰ تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

یک عدد (۲ کیلوگرم)

۱۰
۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان

استیک

استیک ران بره

۱۰۰±مغزران بره برش خورده به صورت استیکی استیک ران بره ازقسمت بالایی ران بدست می اید وتکه استخوان میان ان طعم خوبی به غذا میدهد ب...
استیک ران بره
۲۷۰,۰۰۰ تومان

استیک ریبای ۱گوساله کیلوگرم

استیک ریبای 1گوساله کیلوگرم
۲۰۳,۰۰۰ تومان

استیک ریب آی گوساله ۱ کیلوگرم

۱۰۰± استیک ریبای یک استیک قدیمی و کلاسیک است که از راسته گوساله گرفته میشود و بسیارنرم و لذیذاست.بهترین مقدارپختگی این استیک بین...
استیک ریب آی گوساله ۱ کیلوگرم
۱۹۰,۰۰۰ تومان

استیک مغز ران گوساله

استیک مغز ران گوساله

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان