جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

فیله مرغ

کم چرب، مناسب گریل و سوخاری و شنسیل و انواع خوراک و سالاد فرنگی ارایه به صورت برش فیله در بسته بندی بهداشتی
فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

مرغ کامل

وزن ضایعات در هر کیلوگرم بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم مناسب بریان، گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده، به صورت با اس...
مرغ کامل

۲ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ بدون پوست

بافت نرم، پرچرب و آبدار مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده و به صورت با استخوان یا بدون استخوان به در...
ران مرغ بدون پوست

۱ کیلوگرم

۹۳,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوساله

سردست و قلوه گاه گوساله چرخ شده مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بندی...
چرخ کرده گوساله

۱ کیلوگرم

۲۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

مغز ران مرغ بدون پوست

بافت نرم، پرچرب و آبدار مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
مغز ران مرغ بدون پوست

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شنیسل سینه مرغ

کم چرب، مناسب گریل و سوخاری و شنسیل و انواع خوراک و سالاد فرنگی، ارایه به صورت برش فیله در بسته بندی بهداشتی
شنیسل سینه مرغ

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و گوساله

مخلوط سردست گوساله و قلوه گاه گوسفندی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بست...
 چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

شنیسل فیله مرغ

کم چرب، مناسب گریل و سوخاری و شنسیل و انواع خوراک و سالاد فرنگی، ارایه به صورت برش فیله در بسته بندی بهداشتی
شنیسل فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سینه مرغ با استخوان بدون پوست

کم چرب، بی پوست، طبخ راحت مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما در بسته بندی بهداشتی
سینه مرغ با استخوان بدون پوست

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوساله

گوشت آبدار و پرچرب مناسب پخت انواع غذای ایرانی به ویژه باقالی پلو با ماهیچه ارایه به صورت انواع برش به انتخاب شما در بسته بندی ب...
ماهیچه گوساله

۱ کیلوگرم

۳۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده مرغ

مناسب کوبیده مرغ، سوفله، کتلت مرغ قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بندی بهداشتی
چرخ کرده مرغ

۱ کیلوگرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی

شامل ماهیچه، قلم، کعب ران مناسب خورشت، استیک و چرخ شده برای کتلت قابل ارایه به صورت خرد شده و چرخ شده به در خواست شما در بسته بن...
ران گوسفندی

۱ کیلوگرم

۴۳۰,۰۰۰ تومان

گوشت گوسفندی

ران گوسفندی

شامل ماهیچه، قلم، کعب ران مناسب خورشت، استیک و چرخ شده برای کتلت قابل ارایه به صورت خرد شده و چرخ شده به در خواست شما در بسته بن...
ران گوسفندی

۵۰۰ گرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۳۰,۰۰۰ تومان

سردست گوسفندی

شامل ماهیچه، قلم، دنده و مغز سردست مناسب استیک، آبگوشت و انواع غذای ایرانی قابل ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما در بسته بند...
سردست گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی

بافت نرم، کم چرب، با استخوان مناسب کباب و استیک، آبگوشت قابل ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما در بسته بندی بهداشتی
راسته گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰ تومان

قلوه گاه گوسفندی

بافت کمی سفت، پرچرب، بهترین گوشت برای چرخ کردن مناسب کتلت، شامی، کباب کوبیده ارایه به صورت خرد شده، آماده چرخ به در خواست شما د...
قلوه گاه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۲۷۵,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

با استخوان، پر چرب مناسب انواع آبگوشت، چلو گوشت و انواع غذاهای ایرانی قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
گردن گوسفندی

۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله

ران گوساله

بافت کمی سفت و بدون چربی مناسب برای انواع خورشت، سوپ و حلیم قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
ران گوساله

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵۵,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوساله

گوشت آبدار و پرچرب مناسب پخت انواع غذای ایرانی به ویژه باقالی پلو با ماهیچه ارایه به صورت انواع برش به انتخاب شما در بسته بندی ب...
ماهیچه گوساله

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵۵,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده

چرخ کرده گوسفندی و گوساله

مخلوط سردست گوساله و قلوه گاه گوسفندی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بست...
 چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوساله

سردست و قلوه گاه گوساله چرخ شده مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بندی...
چرخ کرده گوساله

۵۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۵,۰۰۰ تومان

چرخ کرده مرغ

مناسب کوبیده مرغ، سوفله، کتلت مرغ قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بندی بهداشتی
چرخ کرده مرغ

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

دنبه چرخ کرده

دنبه چرخ کرده

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

مرغ

ران مرغ بدون استخوان

مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز، ارایه به صورت خرد شده و به صورت با استخوان یا بدون استخوان به درخواست شما در بسته بندی ب...
ران مرغ بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

مرغ کامل

وزن ضایعات در هر کیلوگرم بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم مناسب بریان، گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده، به صورت با اس...
مرغ کامل

۲ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سینه مرغ با استخوان بدون پوست

کم چرب، بی پوست، طبخ راحت مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما در بسته بندی بهداشتی
سینه مرغ با استخوان بدون پوست

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سینه مرغ با کتف

بدون پوست، کم چرب، طبخ راحت مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده به در خواست شما در بسته بندی بهداشتی
سینه مرغ با کتف

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۹,۰۰۰ تومان

ران مرغ بدون پوست

بافت نرم، پرچرب و آبدار مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده و به صورت با استخوان یا بدون استخوان به در...
ران مرغ بدون پوست

۱ کیلوگرم

۹۳,۰۰۰ تومان

ران مرغ با پوست با کمر

بافت نرم، پرچرب و آبدار مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده و به صورت با استخوان یا بدون استخوان به در...
ران مرغ با پوست با کمر

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

مغز ران مرغ بدون پوست

بافت نرم، پرچرب و آبدار مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
مغز ران مرغ بدون پوست

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساق ران مرغ با پوست

بافت نرم، پرچرب و آبدار مناسب گریل، سوخاری یا پخت به صورت سس پز ارایه در بسته بندی بهداشتی
ساق ران مرغ با پوست

۱ کیلوگرم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

فیله مرغ

کم چرب، مناسب گریل و سوخاری و شنسیل و انواع خوراک و سالاد فرنگی ارایه به صورت برش فیله در بسته بندی بهداشتی
فیله مرغ

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

بال و کتف مرغ

پرچرب مناسب سوخاری، کبابی و سوپ ارایه در بسته بندی بهداشتی
بال و کتف مرغ

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۹,۰۰۰ تومان

کتف مرغ

پرچرب مناسب سوخاری، کبابی و سوپ ارایه در بسته بندی بهداشتی
کتف مرغ

۱ کیلوگرم

۶۹,۰۰۰ تومان

بال مرغ بدون نوک

پرچرب مناسب سوخاری، کبابی و سوپ ارایه در بسته بندی بهداشتی
بال مرغ بدون نوک

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

گردن مرغ

استخوان دار و کم گوشت مناسب سرخ کردن، گریل و کبابی ارایه به صورت بدون پوست به درخواست شما در بسته بندی بهداشتی
گردن مرغ

۵۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

پای مرغ

پرچرب ترین قسمت مرغ، مناسب غذاهای آسیایی و انواع سوپ، ارایه در بسته بندی بهداشتی
پای مرغ

۴۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

جوجه و گوشت کبابی

بال و کتف کبابی زعفرانی

بال مرغ نوک گیری شده و کتف مرغ، طعم دار شده با زعفران درجه یک ارایه در بسته بندی بهداشتی
بال و کتف کبابی زعفرانی

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط زعفرانی

مرغ کامل خرد شده کبابی طعم دار شده با زعفران درجه یک، ادویه و پیاز ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی مخلوط زعفرانی

۵۰۰ گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۲,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط لبنانی

مرغ کامل خرد شده کبابی طعم دار شده با ادویه مخصوص لبنانی ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی مخلوط لبنانی

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط سیر و جعفری

مرغ کامل خرد شده کبابی طعم دار شده با ادویه مخصوص سیر و جعفری ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی مخلوط سیر و جعفری

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط لاری

مرغ کامل خرد شده کبابی طعم دار شده با ادویه مخصوص لاری ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی مخلوط لاری

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط کره و سبزیجات

مرغ کامل خرد شده کبابی طعم دار شده با ادویه مخصوص کره و سبزیجات ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی مخلوط کره و سبزیجات

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط ترش

مرغ کامل خرد شده کبابی طعم دار شده با رب انار ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی مخلوط ترش

۵۰۰ گرم

۷۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط باربیکیو

مرغ کامل خرد شده کبابی طعم دار شده با سس باربیکیو ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی مخلوط باربیکیو

۵۰۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط تند

مرغ کامل خرد شده کبابی طعم دار شده با فلفل و سس تند ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی مخلوط تند

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی مخلوط سیر و کره

مرغ کامل خرد شده کبابی طعم دار شده با سیر و کره ارایه به صورت خرد شده کبابی در بسته بندی بهداشتی
جوجه کبابی مخلوط سیر و کره

۵۰۰ گرم

۷۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دل و جگر

جگر مرغ

بافت لطف و نرم مناسب انواع خوراک ارایه در بسته بندی بهداشتی
جگر مرغ

۴۰۰ گرم (یک بسته)

۱۸,۰۰۰ تومان

منجمد و نیمه آماده

شنیسل سینه مرغ

کم چرب، مناسب گریل و سوخاری و شنسیل و انواع خوراک و سالاد فرنگی، ارایه به صورت برش فیله در بسته بندی بهداشتی
شنیسل سینه مرغ

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

شنیسل فیله مرغ

کم چرب، مناسب گریل و سوخاری و شنسیل و انواع خوراک و سالاد فرنگی، ارایه به صورت برش فیله در بسته بندی بهداشتی
شنیسل فیله مرغ

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان