جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

پروتئینی های اصفهان

سوپر گوشت خان سالار

پر‌طرفدارها

مغز ران گوساله

مناسب برای انواع خورشت، سوپ و حلیم، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
مغز ران گوساله

۲ کیلوگرم

۵۶۰,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی با استخوان

شامل ماهیچه، قلم، کعب ران، مناسب خورشت، استیک و چرخ شده برای کتلت، قابل ارایه به صورت خرد شده و چرخ شده به درخواست شما در بسته ب...
ران گوسفندی با استخوان

۲ کیلوگرم

۵۶۰,۰۰۰ تومان

ران بره با دنبه

شامل ماهیچه، قلم، کعب ران، مناسب خورشت، استیک و چرخ شده برای کتلت، قابل ارایه به صورت خرد شده و چرخ شده به درخواست شما در بسته ب...
ران بره با دنبه

۱ کیلوگرم

۳۴۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۶۸۰,۰۰۰ تومان

ران بره بدون دنبه

شامل ماهیچه، قلم، کعب ران، مناسب خورشت، استیک و چرخ شده برای کتلت، قابل ارایه به صورت خرد شده و چرخ شده به درخواست شما در بسته ب...
ران بره بدون دنبه

۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

گوشت گوسفندی

ران بره با دنبه

شامل ماهیچه، قلم، کعب ران، مناسب خورشت، استیک و چرخ شده برای کتلت، قابل ارایه به صورت خرد شده و چرخ شده به درخواست شما در بسته ب...
ران بره با دنبه

۵۰۰ گرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۴۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۶۸۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۸۵۰,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

ران بره بدون دنبه

شامل ماهیچه، قلم، کعب ران، مناسب خورشت، استیک و چرخ شده برای کتلت، قابل ارایه به صورت خرد شده و چرخ شده به درخواست شما در بسته ب...
ران بره بدون دنبه

۵۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۹۰۰,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی با استخوان

ماهیچه ران یا دست، مناسب انواع غذاهای پرطرفدار ایرانی مانند باقالی پلو با ماهیچه، قابل ارایه در بسته بندی های بهداشتی
ماهیچه گوسفندی با استخوان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی با استخوان

شامل ماهیچه، قلم، کعب ران، مناسب خورشت، استیک و چرخ شده برای کتلت، قابل ارایه به صورت خرد شده و چرخ شده به درخواست شما در بسته ب...
ران گوسفندی با استخوان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۵۶۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۷۰۰,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۸۴۰,۰۰۰ تومان

سردست گوسفندی با استخوان

شامل ماهیچه، قلم، دنده و مغز سردست، مناسب استیک، آبگوشت و انواع غذای ایرانی، قابل ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما در بسته ب...
سردست گوسفندی با استخوان

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۵۲۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۶۵۰,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۷۸۰,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی با استخوان

استخوان دار، مناسب کباب و استیک، آبگوشت، قابل ارایه به صورت خرد شده به درخواست شما در بسته بندی بهداشتی
راسته گوسفندی با استخوان

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۷۰۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۸۷۵,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

دنبه گوسفندی

مناسب پخت پز در کنار انواع خوراک ها و غذاهای ایرانی، قابل ارایه به صورت خرد نشده، خرد شده درخواست شما
دنبه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله

مغز ران گوساله

مناسب برای انواع خورشت، سوپ و حلیم، قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
مغز ران گوساله

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۵۶۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۷۰۰,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۸۴۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ شده

مایه کباب کوبیده

مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی درجه یک مناسب کباب کوبیده ارایه در بسته بندی بهداشتی
مایه کباب کوبیده

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۷۵۰,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۹۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده شتر مرغ و گوسفندی

۵۰% گوسفندی و ۵۰% شتر مرغ چرخ شده مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به درخواست شما در بسته بند...
چرخ کرده شتر مرغ و گوسفندی

۲ کیلوگرم

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۷۵۰,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۹۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۵۰% قلوه گاه یا سردست گوسفندی و ۵۰% سردست و ران گوساله مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در...
چرخ کرده گوسفندی و گوساله

۲ کیلوگرم

۵۶۰,۰۰۰ تومان

۲.۵۰۰ کیلوگرم

۷۰۰,۰۰۰ تومان

۳ کیلوگرم

۸۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوسفندی

قلوه گاه یا سردست گوسفندی چرخ شده مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به درخواست شما در بسته بن...
چرخ کرده گوسفندی

۲ کیلو

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۳ کیلو

۹۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کله پاچه و سیرابی

سیرابی گوسفندی

ارایه به صورت پاک شده در بسته بندی بهداشتی به درخواست شما
سیرابی گوسفندی

یک عدد

۶۰,۰۰۰ تومان

دل و جگر

جگر گوسفندی

مناسب کبابی و خوراک، ارایه در بسته بندی بهداشتی
جگر گوسفندی

۵۰۰گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

شش گوسفندی

مناسب کبابی و خوراک، ارایه در بسته بندی بهداشتی
شش گوسفندی

یک عدد

۲۰,۰۰۰ تومان