نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

فیله مرغ

± ۱۰۰ گرم
فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

مرغ کامل

در صورت پاک کردن کامل در حدود ۳۰ درصد ضایعات در هرکیلوگرم
مرغ کامل

۲ تا ۲.۵۰۰ کیلوگرم

۹۷,۵۰۰ تومان

ماهی قزل آلا

۲۰۰± گرم در صورت پاک کردن کامل به ازای هر کیلو گرم در حدود ۴۰ درصد ضایعات دارد
ماهی قزل آلا

۱ کیلوگرم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

مغز ران مرغ

± ۱۰۰ گرم
مغز ران مرغ

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

ران مرغ

± ۲۰۰ گرمهر بسته ران بین ۱/۸ تا ۲/۲ وزن دارددرصورت پاک کردن کامل در ازای هر یک کیلوگرم در حدود ۳۰% ضایعات دارد.
ران مرغ

۲ کیلوگرم

۸۸,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، یک، دو و سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده گوساله

۱ کیلوگرم

۵
۱۶۸,۰۰۰ ۱۵۹,۶۰۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۱۰۰ گرم، پاک شده خرد نشده، پاک نشده و با استخوان به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گردن گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

± ۱۰۰گرم، یک، دو و سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

۱ کیلوگرم

۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۸۲,۰۰۰ ۷۷,۹۰۰ تومان

دنبه گوسفندی ۵۰۰ گرم

± ۱۰۰گرم
دنبه گوسفندی 500 گرم

۱ کیلوگرم

۹۴,۰۰۰ تومان

سینه مرغ با استخوان

± ۳۰۰ گرم، وزن بسته ها بین ۱.۷ تا ۲.۳کیلو می باشد در صورت پاک کردن کامل در حدود ۲۰ درصد ضایعات دارد
سینه مرغ با استخوان

۲ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

بلدرچین

± ۲۰۰گرمهر بسته بین ۹۰۰ گرم تا تا ۱.۲ وزن دارد
بلدرچین

یک بسته

۱۱۵,۰۰۰ تومان

کله پاچه گوسفندی

کله پاچه گوسفندی

یک دست

۱۲۵,۰۰۰ تومان

سینه بوقلمون

± ۱۰۰گرم در صورت پاک کردن کامل به ازای هر کیلوگرم حدود ۳۰ درصد ضایعات دارددر صورت نیاز به تمیز کردن محصول در توضیحات قید ش...
سینه بوقلمون

۳ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ران بوقلمون

بدون برش, از استخوان جدا شود, با استخوان تکه شود,در صورت پاک کردن کامل به ازای هرکیلوگرم حدود ۳۵ درصد ضایعات دارد
ران بوقلمون

۲ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

± ۱۰۰گرم، یک، دو و سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

۱ کیلوگرم

۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۸۲,۰۰۰ ۷۷,۹۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر مرغ

± ۱۰۰ گرم، یک، دو و سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر مرغ

۱ کیلوگرم

۵
۱۷۷,۰۰۰ ۱۶۸,۱۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، یک، دو و سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده گوساله

۱ کیلوگرم

۵
۱۶۸,۰۰۰ ۱۵۹,۶۰۰ تومان

گوشت بره شقه ای با دنبه

وزن دنبه در هر کیلو گرم ۱۵۰ گرم می باشد، وزن ضایعات در هر کیلو گرم ۷۰ تا ۱۰۰ گرم می باشد,
گوشت بره شقه ای با دنبه

۸ کیلوگرم

۵
۱,۰۹۶,۰۰۰ ۱,۰۴۱,۲۰۰ تومان

کبک

کبک به صورت منجمد می باشد
کبک

یک بسته (۹۰۰ تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم)

۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

گوشت قرمز

گوساله خالص۱کیلوگرم

± ۵۰ گرم
گوساله خالص1کیلوگرم
ناموجود

همبرگر گوشت ۱۵۰ گرمی

همبرگر گوشت 150 گرمی
۳۵,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی

± ۱۰۰ گرم در هر کیلو گرم راسته گوسفندی با استخوان می باشدهر کیلو راسته در حدود ۴۰ درصد استخوان دارد
راسته گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۵۶,۰۰۰ تومان

قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان

± ۱۰۰گرم
قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۱۰۰ گرم، پاک شده خرد نشده، پاک نشده و با استخوان به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گردن گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

سر دست گوسفندی با دنده

±۱۰۰گرم بسته های سردست به صورت تمیز شده همراه با استخوان ارسال میگرددوزن ضایعات در هر کیلوگرم بین ۷۰ تا ۱۰۰ گرم می باشد
سر دست گوسفندی با دنده

۲ کیلوگرم

۳۰۴,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

± ۱۰۰گرم، یک، دو و سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

۱ کیلوگرم

۵
۱۵۵,۰۰۰ ۱۴۷,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۸۲,۰۰۰ ۷۷,۹۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر مرغ

± ۱۰۰ گرم، یک، دو و سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و شتر مرغ

۱ کیلوگرم

۵
۱۷۷,۰۰۰ ۱۶۸,۱۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوساله

± ۵۰ گرم، یک، دو و سه بار چرخ کرده به انتخاب شما، با بهترین کیفیت
گوشت چرخ کرده گوساله

۱ کیلوگرم

۵
۱۶۸,۰۰۰ ۱۵۹,۶۰۰ تومان

گوشت بره شقه ای با دنبه

وزن دنبه در هر کیلو گرم ۱۵۰ گرم می باشد، وزن ضایعات در هر کیلو گرم ۷۰ تا ۱۰۰ گرم می باشد,
گوشت بره شقه ای با دنبه

۸ کیلوگرم

۵
۱,۰۹۶,۰۰۰ ۱,۰۴۱,۲۰۰ تومان

گوشت بره بدون دنبه

۱۰۰± گرم بدون برش,از استخوان جدا شود,با استخوان تکه شود,وزن ضایعات در هر کیلوگرم بین ۷۰ تا ۱۰۰ گرم می باشد
گوشت بره بدون دنبه

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

دنبه گوسفندی ۵۰۰ گرم

± ۱۰۰گرم
دنبه گوسفندی 500 گرم

۱ کیلوگرم

۹۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله بدون چربی و استخوان

± ۱۰۰ گرم
گوشت گوساله بدون چربی و استخوان

۱ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

گوشت شتر مرغ

± ۱۰۰ گرم
گوشت شتر مرغ

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

فیله شتر مرغ

± ۵۰ گرم
فیله شتر مرغ

۱ کیلوگرم

۲۳۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۷,۰۰۰ تومان

مرغ، جوجه و بوقلمون

مرغ کامل

در صورت پاک کردن کامل در حدود ۳۰ درصد ضایعات در هرکیلوگرم
مرغ کامل

۲ تا ۲.۵۰۰ کیلوگرم

۹۷,۵۰۰ تومان

ران مرغ

± ۲۰۰ گرمهر بسته ران بین ۱/۸ تا ۲/۲ وزن دارددرصورت پاک کردن کامل در ازای هر یک کیلوگرم در حدود ۳۰% ضایعات دارد.
ران مرغ

۲ کیلوگرم

۸۸,۰۰۰ تومان

ساق ران مرغ

± ۱۰۰ گرم
ساق ران مرغ

۱ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

مغز ران مرغ

± ۱۰۰ گرم
مغز ران مرغ

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ

± ۱۰۰ گرم
فیله مرغ

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

سینه مرغ شنیسلی

± ۱۰۰ گرم
سینه مرغ شنیسلی

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

سینه مرغ با استخوان

± ۳۰۰ گرم، وزن بسته ها بین ۱.۷ تا ۲.۳کیلو می باشد در صورت پاک کردن کامل در حدود ۲۰ درصد ضایعات دارد
سینه مرغ با استخوان

۲ کیلوگرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

گردن مرغ

± ۵۰ گرم
گردن مرغ

۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

کتف و بال

در صورت پاک کردن کامل به ازای یک گیلوگرم در حدود ۳۰ درصد ضایعات دارد
کتف و بال

۱ کیلوگرم

۴۰,۰۰۰ تومان

کبک

کبک به صورت منجمد می باشد
کبک

یک بسته (۹۰۰ تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم)

۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

بلدرچین

± ۲۰۰گرمهر بسته بین ۹۰۰ گرم تا تا ۱.۲ وزن دارد
بلدرچین

یک بسته

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سینه بوقلمون

± ۱۰۰گرم در صورت پاک کردن کامل به ازای هر کیلوگرم حدود ۳۰ درصد ضایعات دارددر صورت نیاز به تمیز کردن محصول در توضیحات قید ش...
سینه بوقلمون

۳ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ران بوقلمون

بدون برش, از استخوان جدا شود, با استخوان تکه شود,در صورت پاک کردن کامل به ازای هرکیلوگرم حدود ۳۵ درصد ضایعات دارد
ران بوقلمون

۲ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ماهی و میگو

ماهی قزل سالمون ۱.۵ کیلوگرم

۲۰۰± گرم در صورت پاک کردن کامل در حدود ۴۰ درصد ضایعات دارد
ماهی قزل سالمون ۱.۵ کیلوگرم
۱۶۱,۵۰۰ تومان

ماهی قزل آلا

۲۰۰± گرم در صورت پاک کردن کامل به ازای هر کیلو گرم در حدود ۴۰ درصد ضایعات دارد
ماهی قزل آلا

۱ کیلوگرم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

ماهی شوریده

± ۲۰۰گرم وزن هر ماهی بین ۹۰۰ گرم تا ۱/۲ می باشددر صورت پاک کردن کامل در حدود ۴۰درصد ضایعات دارد
ماهی شوریده

۱ کیلوگرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

ماهی کفشک

± ۲۰۰گرم در صورت پاک کردن کامل به ازای هر کیلو گرم در حدود ۴۰ درصد ضایعات دارد
ماهی کفشک

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

ماهی هامور

در صورت پاک کردن کامل به ازای هر کیلو گرم در حدود ۴۰ درصد ضایعات دارد
ماهی هامور

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

ماهی سرخو

± ۲۰۰گرم درصورت پاک شدن در هرکیلو ۴۰ درصد صایعات دارد
ماهی سرخو

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

ماهی حلوا سیاه

± ۲۰۰گرم در صورت پاک کردن کامل, در حدود ۴۰ درصد ضایعات در هرکیلوگرم دارد
ماهی حلوا سیاه

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

میگو درشت

± ۵۰ گرم درصورت پاک کردن کامل در هر کیلو ۵۰ درصد ضایعات دارد
میگو درشت

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

دل و جگر

دل مرغ

دل مرغ

یک بسته (۳۰۰ گرم)

۲۰,۷۰۰ تومان

پای مرغ

پای مرغ

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۲۳,۰۰۰ تومان

جگر مرغ

جگر مرغ

یک بسته (۲۰۰ گرم)

۱۷,۰۰۰ تومان

سنگدان مرغ

سنگدان مرغ

یک بسته (۲۰۰ گرم)

۲۳,۰۰۰ تومان

کله پاچه

سیرابی گوسفندی

۱ عدد سیراب و شیردان
سیرابی گوسفندی

یک دست

۴۰,۰۰۰ تومان

کله پاچه گوسفندی

کله پاچه گوسفندی

یک دست

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پاچه گوساله

پاچه گوساله

یک عدد

۵۵,۰۰۰ تومان

زبان گوساله

زبان گوساله

یک عدد (۲ کیلوگرم)

۳۱۰,۰۰۰ تومان

استیک

استیک ریبای ۱گوساله کیلوگرم

استیک به صورت منجمد می باشد
استیک ریبای 1گوساله کیلوگرم
۱۹۵,۰۰۰ تومان

استیک ریب آی گوساله ۱ کیلوگرم

۱۰۰± استیک ریبای یک استیک قدیمی و کلاسیک است که از راسته گوساله گرفته میشود و بسیارنرم و لذیذاست.بهترین مقدارپختگی این استیک بین...
استیک ریب آی گوساله ۱ کیلوگرم
۱۹۵,۰۰۰ تومان

استیک مغز ران گوساله

استیک مغز ران گوساله

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۲,۰۰۰ تومان

استیک تی بن گوساله

این استیک یکی ازمرغوب ترین نوع استیک هست که شامل برشی از گوشت گوساله هست که یک استخوانTشکل راشامل میشودویک طرف این استخوان گوشت ر...
استیک تی بن گوساله

۱ کیلوگرم

۲۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان