جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۲,۵۰۰ تومان

چیزبرگر

چیزبرگر
۱۲,۵۰۰ تومان

همبرگر ویژه

قارچ، پنیر
همبرگر ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر، ژامبون، قارچ، پنیر
رویال برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل لبنانی

ساندویچ فلافل لبنانی
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ترشی

ساندویچ فلافل ترشی
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل جعفری

ساندویچ فلافل جعفری
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل قارچ

ساندویچ فلافل قارچ
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ فلافل ویژه
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال فلافل

قارچ، پنیر، ژامبون
ساندویچ رویال فلافل
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

ساندویچ هات داگ مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ

ساندویچ هات داگ قارچ
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیر

ساندویچ هات داگ پنیر
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

قارچ، پنیر، ژامبون
ساندویچ هات رویال
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ بندری ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

ساندویچ کوکتل دودی
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ کوکتل دودی ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

ساندویچ سوسیس بلغاری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ سوسیس بلغاری ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس

ساندویچ ژامبون میکس
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری ویژه

ساندویچ ژامبون تنوری ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله زعفرانی

ساندویچ فیله زعفرانی
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ فیله ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال فیله

ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ رویال فیله
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه یونانی

فیله، همبرگر، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه یونانی
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر میکس

همبرگر، فیله، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ سوپر میکس
۱۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سمبوسه پیتزایی

سمبوسه پیتزایی
۳,۵۰۰ تومان

سمبوسه سنتی

سمبوسه سنتی
۳,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر بطری
۲,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی
۱,۵۰۰ تومان