جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

دبل برگر ۶۰%

۲ عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، سس قارچ، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دبل برگر 60%
۲۰
۸۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، سس قارچ، نان گرد
ماشروم برگر
۲۰
۱۲۳,۰۰۰ ۹۸,۴۰۰ تومان

فرنچ برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ژامبون گوشت ۶۰%، سس قارچ خامه ای، پنیر پیتزا، یک ورق پنیر گودا، نان گرد
فرنچ برگر
۲۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۱۸,۴۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

برگر ویژه آتش

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک ورق گوشت بیکن ۹۰%، سس قارچ خامه ای، پینز پیتزا، یک ورق پنیر چدار، نا...
برگر ویژه آتش
۲۰
۲۱۳,۰۰۰ ۱۷۰,۴۰۰ تومان

کلاسیک برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
کلاسیک برگر
۲۰
۱۰۳,۰۰۰ ۸۲,۴۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده (یک نفره)
 سیب زمینی سرخ شده
۲۰
۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای سوخاری

۸ عدد پیاز حلقه ای سوخاری
پیاز حلقه ای سوخاری
۲۰
۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی، ژامبون گوشت ۹۰%، ذرت، نخود فرنگی، سس مایونز
سالاد ماکارونی
۲۰
۳۳,۰۰۰ ۲۶,۴۰۰ تومان

سالاد سزار

۲۰۰ گرم سینه مرغ گریل شده، کاهو، نان تست، پنیر پارمسان، ذرت، گوجه، سس مخصوص، مناسب برای یک نفر
سالاد سزار
۲۰
۱۱۳,۰۰۰ ۹۰,۴۰۰ تومان

استیک مرغ (پرسی)

شنیسل گریل شده ۳۰۰ گرمی، سس قارچ خامه ای، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
استیک مرغ (پرسی)
۲۰
۱۱۳,۰۰۰ ۹۰,۴۰۰ تومان

بشقاب داغ سیب زمینی با قارچ و پنیر

یک پرس سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
بشقاب داغ سیب زمینی با قارچ و پنیر
۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

هات فرایز

۱عدد هات داگ ۲۰۰ گرمی سیب زمینی و ۲۰۰ گرم پنیر پیتزا
هات فرایز
۲۰
۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ دودی

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ دودی
۲۰
۸۳,۰۰۰ ۶۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ ۷۰%، یک ورق بیکن گوشت ۹۰%، ۲ ورق ژامبون گوشت ۶۰%، سس قارچ خامه ای، فلفل دلمه ای، پنیر چدار، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۲۰
۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

برگر ۶۰%

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، یک ورق پنیر گودا، نان گرد
برگر 60%
۲۰
۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

دبل برگر ۶۰%

۲ عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، سس قارچ، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دبل برگر 60%
۲۰
۸۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ تومان

چیکن گریل برگر

یک عدد شنیسل مرغ ۲۰۰ گرمی، سس قارچ، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن گریل برگر
۲۰
۱۰۳,۰۰۰ ۸۲,۴۰۰ تومان

بیف برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، سس قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
بیف برگر
۲۰
۲۰۳,۰۰۰ ۱۶۲,۴۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، نان گرد
چیز برگر
۲۰
۱۱۳,۰۰۰ ۹۰,۴۰۰ تومان

لقمه برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس فرانسوی، سس مخصوص، نان باگت
لقمه برگر
۲۰
۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، سس قارچ، نان گرد
ماشروم برگر
۲۰
۱۲۳,۰۰۰ ۹۸,۴۰۰ تومان

جهنمی برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس خیلی تند، نان گرد
جهنمی برگر
۲۰
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰ تومان

هالوپینو برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل هالوپینو، یک ورق پنیر گودا، سس تند، سس قارچ، ن...
هالوپینو برگر
۲۰
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ژامبون گوشت ۶۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، سس قارچ، یک ورق پنیر گود...
رویال برگر
۲۰
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰ تومان

فرانک برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک عدد سوسیس فرانکفورتر ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس قارچ، یک ورق پنیر گ...
فرانک برگر
۲۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۱۸,۴۰۰ تومان

بیکن برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک ورق بیکن گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، س...
بیکن برگر
۲۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۱۸,۴۰۰ تومان

زینگر برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، سس قارچ خامه ای، پنیر پیتزا، پنیر گودا، ۲ عدد پیاز سوخاری
زینگر برگر
۲۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۱۸,۴۰۰ تومان

فرنچ برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ژامبون گوشت ۶۰%، سس قارچ خامه ای، پنیر پیتزا، یک ورق پنیر گودا، نان گرد
فرنچ برگر
۲۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۱۸,۴۰۰ تومان

آمریکن برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، پنیر پیتزا، نان گرد
آمریکن برگر
۲۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۱۸,۴۰۰ تومان

فرایز برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ژامبون گوشت ۶۰%، سیب زمینی سرخ شده، یک ورق پنیر گودا، پنیر پیتزا، سس مخص...
فرایز برگر
۲۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۱۸,۴۰۰ تومان

سیب دیپ

سیب زمینی سرخ شده، پنیر گودا
سیب دیپ
۲۰
۷۳,۰۰۰ ۵۸,۴۰۰ تومان

برگر ذغالی

برگر ویژه آتش

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک ورق گوشت بیکن ۹۰%، سس قارچ خامه ای، پینز پیتزا، یک ورق پنیر چدار، نا...
برگر ویژه آتش
۲۰
۲۱۳,۰۰۰ ۱۷۰,۴۰۰ تومان

بیف برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، سس قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
بیف برگر
۲۰
۲۰۳,۰۰۰ ۱۶۲,۴۰۰ تومان

فرایز برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ژامبون گوشت ۶۰%، سیب زمینی سرخ شده، یک ورق پنیر گودا، پنیر پیتزا، سس مخص...
فرایز برگر
۲۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۱۸,۴۰۰ تومان

آمریکن برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، پنیر پیتزا، نان گرد
آمریکن برگر
۲۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۱۸,۴۰۰ تومان

فرنچ برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ژامبون گوشت ۶۰%، سس قارچ خامه ای، پنیر پیتزا، یک ورق پنیر گودا، نان گرد
فرنچ برگر
۲۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۱۸,۴۰۰ تومان

زینگر برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، سس قارچ خامه ای، پنیر پیتزا، پنیر گودا، ۲ عدد پیاز سوخاری
زینگر برگر
۲۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۱۸,۴۰۰ تومان

بیکن برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک ورق بیکن گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، س...
بیکن برگر
۲۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۱۸,۴۰۰ تومان

فرانک برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک عدد سوسیس فرانکفورتر ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس قارچ، یک ورق پنیر گ...
فرانک برگر
۲۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۱۸,۴۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ژامبون گوشت ۶۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، سس قارچ، یک ورق پنیر گود...
رویال برگر
۲۰
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰ تومان

هالوپینو برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل هالوپینو، یک ورق پنیر گودا، سس تند، سس قارچ، ن...
هالوپینو برگر
۲۰
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰ تومان

جهنمی برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس خیلی تند، نان گرد
جهنمی برگر
۲۰
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، سس قارچ، نان گرد
ماشروم برگر
۲۰
۱۲۳,۰۰۰ ۹۸,۴۰۰ تومان

لقمه برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس فرانسوی، سس مخصوص، نان باگت
لقمه برگر
۲۰
۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، نان گرد
چیز برگر
۲۰
۱۱۳,۰۰۰ ۹۰,۴۰۰ تومان

چیکن گریل برگر

یک عدد شنیسل مرغ ۲۰۰ گرمی، سس قارچ، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن گریل برگر
۲۰
۱۰۳,۰۰۰ ۸۲,۴۰۰ تومان

کلاسیک برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
کلاسیک برگر
۲۰
۱۰۳,۰۰۰ ۸۲,۴۰۰ تومان

دبل برگر ۶۰%

۲ عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، سس قارچ، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دبل برگر 60%
۲۰
۸۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ تومان

برگر ۶۰%

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، یک ورق پنیر گودا، نان گرد
برگر 60%
۲۰
۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ ۷۰%، یک ورق بیکن گوشت ۹۰%، ۲ ورق ژامبون گوشت ۶۰%، سس قارچ خامه ای، فلفل دلمه ای، پنیر چدار، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۲۰
۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ دودی

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ دودی
۲۰
۸۳,۰۰۰ ۶۶,۴۰۰ تومان

غذای پرسی

هات فرایز

۱عدد هات داگ ۲۰۰ گرمی سیب زمینی و ۲۰۰ گرم پنیر پیتزا
هات فرایز
۲۰
۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

بشقاب داغ سیب زمینی با قارچ و پنیر

یک پرس سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
بشقاب داغ سیب زمینی با قارچ و پنیر
۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

استیک مرغ (پرسی)

شنیسل گریل شده ۳۰۰ گرمی، سس قارچ خامه ای، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
استیک مرغ (پرسی)
۲۰
۱۱۳,۰۰۰ ۹۰,۴۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

۲۰۰ گرم سینه مرغ گریل شده، کاهو، نان تست، پنیر پارمسان، ذرت، گوجه، سس مخصوص، مناسب برای یک نفر
سالاد سزار
۲۰
۱۱۳,۰۰۰ ۹۰,۴۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی، ژامبون گوشت ۹۰%، ذرت، نخود فرنگی، سس مایونز
سالاد ماکارونی
۲۰
۳۳,۰۰۰ ۲۶,۴۰۰ تومان

پیاز حلقه ای سوخاری

۸ عدد پیاز حلقه ای سوخاری
پیاز حلقه ای سوخاری
۲۰
۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده (یک نفره)
 سیب زمینی سرخ شده
۲۰
۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ تومان

سیب دیپ

سیب زمینی سرخ شده، پنیر گودا
سیب دیپ
۲۰
۷۳,۰۰۰ ۵۸,۴۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۱,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۱,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۱۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی موهیتو گازدار طبیعی

۴۳۰ میلی لیتر
نوشیدنی موهیتو گازدار طبیعی
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس پنیر گودا

سس قارچ، پنیر گودا
سس پنیر گودا
۴۳,۰۰۰ تومان