جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ فلافل

۶ قرص فلافل، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل

با قارچ و پنیر

۴۵,۰۰۰ تومان

ساده

۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۸۵%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص آرامیس، نان باگت
ساندویچ هات داگ

با قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۱۰ گرم برگر، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص ارامیس، نان باگت
چیز برگر

معمولی

۸۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۳۰ گرم مرغ ریش ریش شده، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص آرامیس، نان باگت
ساندویچ مرغ

با قارچ و پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۳ عدد فیله مرغ تنوری، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص آرامیس، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ

معمولی

۷۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، گوشت راسته گوساله اسلایسی، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا رست بیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۱۲۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هشت تکه

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، کالباس قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا هشت تکه
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا میکس آرامیس

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، گوشت راسته گوساله، مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا میکس آرامیس
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، ژامبون گوشت، مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، سوسیس پپرونی مخصوص، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا پپرونی
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت، فرم پیتزا به صورت لقمه ای
پیتزا یونانی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی تند

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، ژامبون گوشت و مرغ تند، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مکزیکی تند
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخلوط
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، پیاز، گوجه، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا سبزیجات
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، گوشت راسته گوساله اسلایسی، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا رست بیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هشت تکه

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتیمتری، کالباس قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا هشت تکه
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۸۵%، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص آرامیس، نان باگت
ساندویچ هات داگ

با قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۶ قرص فلافل، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل

با قارچ و پنیر

۴۵,۰۰۰ تومان

ساده

۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص آرامیس

۶۰ گرم گوشت راسته گوساله ریش شده، ۶۰ گرم مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص آرامیس، نان باگت
ساندویچ مخصوص آرامیس
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص آرامیس، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۱۲۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

۱۲۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

۱۲۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

۱۲۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ سرد
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۳۰ گرم گوشت راسته گوساله ریش ریش شده، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص آرامیس، نان باگت
ساندویچ رست بیف

با قارچ و پنیر

۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۳ عدد فیله مرغ تنوری، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص آرامیس، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ

معمولی

۷۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۳۰ گرم مرغ ریش ریش شده، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص آرامیس، نان باگت
ساندویچ مرغ

با قارچ و پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۱۰ گرم برگر، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص ارامیس، نان باگت
چیز برگر

معمولی

۸۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۱۰ گرم برگر، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص ارامیس، نان باگت
رویال برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

۱۱۰ گرم برگر دستی، کاهو، خیارشور، گوجه سس مخصوص آرامیس، نان باگت
همبرگر مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

مرغ بریان

ران مرغ بریان (با مخلفات)

۳۵۰ گرم ران مرغ بریان شده، مخلفات: کاهو، خیارشور، گوجه، سیب زمینی تنوری، یک عدد نان باگت
ران مرغ بریان (با مخلفات)
۸۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ بریان

۳۵۰ گرم ران مرغ بریان شده
ران مرغ بریان
۵۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ (پرسی)

۴ تکه فیله مرغ تنوری، مخلفات: کاهو، خیارشور، گوجه، سیب زمینی تنوری، یک عدد نان باگت
فیله مرغ (پرسی)
۹۰,۰۰۰ تومان

بال و کتف (پرسی)

۵ عدد بال و کتف بریانی، مخلفات: کاهو، خیارشور، گوجه، سیب زمینی تنوری، یک عدد نان باگت
بال و کتف (پرسی)
۹۵,۰۰۰ تومان

بال و کتف (یک عدد)

یک عدد بال و کتف بریانی
بال و کتف (یک عدد)
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی تنوری

۶ عدد سیب زمینی‌ تنوری
سیب زمینی تنوری
۳۰,۰۰۰ تومان

سمبوسه پیتزایی

یک عدد سمبوسه، خمیر یوفکا، سوسیس آلمانی ۶۵%، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
سمبوسه پیتزایی
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، ذرت، قارچ
سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، سس
سالاد کلم
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۵ عدد سیب زمینی تنوری، ۳۰ گرم ژامبون، ۳۰ گرم قارچ، پنیر
سیب زمینی ویژه
۷۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۱۲,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زیرو
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمویی

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۰۰۰ تومان

هلو

۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمویی

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

مخلفات اضافه

گوجه و خیارشور (اضافه)

۴۵۰ گرم گوجه و خیارشور
گوجه و خیارشور (اضافه)
۳۰,۰۰۰ تومان

نان باگت (اضافه)

یک عدد نان باگت
نان باگت (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سس انار تک نفره

سس انار تک نفره
۱,۰۰۰ تومان