جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک جوجه کباب

جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، دورچین: یک تکه نان سنگک، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیموترش
خوراک جوجه کباب

یک سیخ

۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۶۰۰ گرم ماهی قزل آلا، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، ترشی کلم قرمز، نان سنگک
خوراک ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا کبابی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده گوسفندی

کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی، دورچین: یک تکه نان سنگک، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیموترش
خوراک کباب کوبیده گوسفندی

یک سیخ

۸۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ ۳۰۰ گرمی جوجه کباب، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، ترشی کلم قرمز، پیاز، جعفری
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی سرخ شده

۶۰۰گرم ماهی ۴۰۰گرم برنج ایرانی گوجه کبابی فلفل کبابی لیموترش ترشی کلم قرمز
چلو ماهی سرخ شده
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۱۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، ترشی کلم قرمز، پیاز، جعفری
چلو کباب کوبیده
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ لقمه درباری ۲۲۰ گرم

یک سیخ ۲۲۰ گرمی کباب لقمه، نان باگت پیازجعفری گوجه خیارشور سس مخصوص
ساندویچ لقمه درباری 220 گرم
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب با استخوان تندوری(تند)

یک سیخ ۷۰۰ گرمی جوجه کباب با استخوان تند، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، ترشی کلم قرمز، پیاز، جعفری
چلو جوجه کباب با استخوان تندوری(تند)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

۶۰۰گرم ماهی ۴۰۰ گرم برنج ایرانی گوجه کبابی فلفل کبابی لیموترش ترشی کلم قرمر
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی سرخ شده

۶۰۰گرم ماهی ۴۰۰گرم برنج ایرانی گوجه کبابی فلفل کبابی لیموترش ترشی کلم قرمز
چلو ماهی سرخ شده
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه گوسفندی

۲۲۰ گرم گوشت، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، ترشی کلم قرمز، پیاز، جعفری
چلو کباب لقمه گوسفندی
۱۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۱۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، ترشی کلم قرمز، پیاز، جعفری
چلو کباب کوبیده
۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، ترشی کلم قرمز، پیاز و جعفری
چلو کباب برگ
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب گوسفندی

۲۰۰ گرم فیله گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، ترشی کلم قرمز، پیاز، جعفری
چلو فیله کباب گوسفندی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، ترشی کلم قرمز، پیاز، جعفری
چلو کباب تابه ای
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ ۱۵۰ گرمی کباب کوبیده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، ترشی کلم قرمز، پیاز، ...
چلو کباب سلطانی
۲۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ ۱۵۰ گرمی کباب کوبیده، یک سیخ ۳۰۰ گرمی جوجه کباب، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، ترشی کلم قرمز، پیاز،...
چلو کباب وزیری
۲۰۴,۰۰۰ تومان

چلو کاسه کباب اردبیلی

یک سیخ ۱۵۰ گرمی کباب کوبیده، یک سیخ ۱۵۰ گرمی جوجه کباب، یک سیخ ۱۰۰ گرمی راسته، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموت...
چلو کاسه کباب اردبیلی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ ۳۰۰ گرمی جوجه کباب، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، ترشی کلم قرمز، پیاز، جعفری
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه ترش

یک سیخ ۳۰۰ گرمی جوجه کباب، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، ترشی کلم قرمز، پیاز، جعفری
چلو جوجه ترش
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه سبزینه

یک سیخ ۳۰۰ گرمی جوجه کباب، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، ترشی کلم قرمز، پیاز، جعفری
چلو جوجه سبزینه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان زعفرانی

یک سیخ ۷۰۰ گرمی جوجه کباب، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، ترشی کلم قرمز، پیاز، جعفری
چلو جوجه کباب با استخوان زعفرانی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

برنج ایرانی
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب با استخوان تندوری(تند)

یک سیخ جوجه کباب با استخوان تند مرغ کامل ۷۰۰ گرمی، دورچین: یک تکه نان سنگک، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیموترش
خوراک جوجه کباب با استخوان تندوری(تند)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سس پز

یک تکه مرغ ۴۵۰ گرمی سرخ شده سس پز، دورچین: ترشی کلم، لیموترش، پیاز، جعفری، نان سنگک
خوراک مرغ سس پز

ران

۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

۶۰۰ گرم گردن گوسفندی، دورچین: ترشی کلم، لیموترش، پیاز، جعفری، نان سنگک
خوراک گردن
۲۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۶۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، دورچین: ترشی کلم، لیموترش، پیاز، جعفری، نان سنگک
خوراک ماهیچه
۲۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه نصفه

۵۰۰ گرم نصف مرغ سرخ شده، دورچین: ترشی کلم، لیموترش، پیاز، جعفری، نان سنگک
خوراک اکبر جوجه نصفه
۱۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه کامل

یک کیلوگرم مرغ کامل سرخ شده، دورچین: ترشی کلم، لیموترش، پیاز، جعفری، نان سنگک
خوراک اکبر جوجه کامل
۱۵۱,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۶۰۰ گرم ماهی قزل آلا، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیموترش، ترشی کلم قرمز، نان سنگک
خوراک ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا کبابی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا سرخ شده

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، دورچین: یک تکه نان سنگک، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیموترش
خوراک جوجه کباب

یک سیخ

۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب جوجه ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش سینه مرغ طعم دار شده ۳۰۰ گرمی، دورچین: یک تکه نان سنگک، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیموترش
خوراک کباب جوجه ترش
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب جوجه سبزینه

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ طعم دار شده با سبزیجات ۳۰۰ گرمی، دورچین: یک تکه نان سنگک، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیموترش
خوراک کباب جوجه سبزینه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، دورچین: یک تکه نان سنگک، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیمو...
خوراک کباب وزیری
۱۸۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب اردبیلی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب گوشت راسته گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: یک ...
خوراک کباب اردبیلی
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب با استخوان زعفرانی مرغ کامل ۷۰۰ گرمی، دورچین: یک تکه نان سنگک، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیموترش
خوراک جوجه کباب با استخوان زعفرانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه گوسفندی

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، دورچین: یک تکه نان سنگک، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیموترش
خوراک کباب لقمه گوسفندی
۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده گوسفندی

کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی، دورچین: یک تکه نان سنگک، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیموترش
خوراک کباب کوبیده گوسفندی

یک سیخ

۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: یک تکه نان سنگک، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیموترش
خوراک کباب برگ
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب

یک سیخ فیله کباب گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: یک تکه نان سنگک، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیموترش
خوراک فیله کباب
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تابه ای

کباب تابه ای گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، دورچین: یک تکه نان سنگک، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لیموترش
خوراک کباب تابه ای
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی، دورچین: یک تکه نان سنگک، ترشی کلم، پیاز، جعفری، لی...
خوراک کباب سلطانی
۲۰۳,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با گردن

۶۰۰ گرم گردن گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ترشی کلم، لیموترش، پیاز، جعفری
زرشک پلو با گردن
۲۸۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با ماهیچه

۶۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ترشی کلم، لیمو ترش، پیاز، جعفری
زرشک پلو با ماهیچه
۲۸۰,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه کامل

یک کیلوگرم مرغ کامل سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، لیمو ترش، پیاز، جعفری
چلو اکبر جوجه کامل
۱۷۱,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه نصفه

۵۰۰ گرم نصف مرغ سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، لیمو ترش، پیاز، جعفری
چلو اکبر جوجه نصفه
۱۳۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۵۰ گرم مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، لیمو ترش، پیاز، جعفری
زرشک پلو با مرغ
۱۱۸,۰۰۰ تومان

مرصع پلو با مرغ

۴۵۰ گرم مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، لیمو ترش، پیاز، جعفری
مرصع پلو با مرغ
۱۶۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۴۵۰ گرم مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، لیمو ترش، پیاز، جعفری
باقالی پلو با مرغ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با مرغ

۴۵۰ گرم مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، لیمو ترش، پیاز، جعفری
آلبالو پلو با مرغ
۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ

۴۵۰ گرم مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، لیمو ترش، پیاز، جعفری
شیرین پلو با مرغ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

مرصع پلو با گردن

۶۰۰ گرم گردن، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، لیمو ترش، پیاز، جعفری
مرصع پلو با گردن
۲۹۵,۰۰۰ تومان

مرصع پلو با ماهیچه

۶۰۰ گرم ماهیچه، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، لیمو ترش، پیاز، جعفری
مرصع پلو با ماهیچه
۲۹۵,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با گردن

۶۰۰ گرم گردن، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، لیمو ترش، پیاز، جعفری
آلبالو پلو با گردن
۲۹۵,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو با ماهیچه

۶۰۰ گرم ماهیچه، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، لیمو ترش، پیاز، جعفری
آلبالو پلو با ماهیچه
۲۹۵,۰۰۰ تومان

چلو گردن

۶۰۰ گرم گردن، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، لیمو ترش، پیاز، جعفری
چلو گردن
۲۸۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

۶۰۰ گرم ماهیچه، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، لیمو ترش، پیاز، جعفری
چلو ماهیچه
۲۸۵,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با گردن

۶۰۰ گرم گردن، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، لیمو ترش، پیاز، جعفری
شیرین پلو با گردن
۲۸۵,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با ماهیچه

۶۰۰ گرم ماهیچه، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، لیمو ترش، پیاز، جعفری
شیرین پلو با ماهیچه
۲۸۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن

۶۰۰ گرم گردن، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، لیمو ترش، پیاز، جعفری
باقالی پلو با گردن
۲۹۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

۶۰۰ گرم ماهیچه، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، لیمو ترش، پیاز، جعفری
باقالی پلو با ماهیچه
۲۹۰,۰۰۰ تومان

آلبالو پلو

۴۰۰ گرم آلبالو پلو با برنج ایرانی
آلبالو پلو
۵۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو
۵۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو

۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو
۵۰,۰۰۰ تومان

شیرین پلو

۴۰۰ گرم شیرین پلو با برنج ایرانی
شیرین پلو
۵۰,۰۰۰ تومان

شوید پلو

۴۰۰ گرم شوید پلو با برنج ایرانی
شوید پلو
۴۵,۰۰۰ تومان

مرصع پلو

۴۰۰ گرم مرصع پلو با برنج ایرانی
مرصع پلو
۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت فسنجان با گوشت قلقلی

۴۰۰ گرم خورشت، ۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی، طعم ملس، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت فسنجان با گوشت قلقلی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با مرغ

۴۰۰ گرم خورشت، ۱۰۰ گرم سینه مرغ، طعم ملس، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت فسنجان با مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۴۰۰ گرم خورشت، ۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۸۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۴۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۸۸,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی

۴۰۰ گرم خورشت، ۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی، بدون برنج
خورشت قورمه سبزی
۶۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی

۴۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ شده، بدون برنج
خورشت قیمه سیب زمینی
۶۸,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با گوشت

۴۰۰ گرم خورشت فسنجان، ۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی، طعم ملس، بدون برنج
خورشت فسنجان با گوشت
۸۰,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با مرغ

۴۰۰ گرم خورشت فسنجان، ۱۰۰ گرم سینه مرغ، طعم ملس، بدون برنج
خورشت فسنجان با مرغ
۸۰,۰۰۰ تومان

ته چین ها

ته چین

۳۰۰ گرم برنج ته چین
ته چین
۷۰,۰۰۰ تومان

ته چین گوشت

۳۵۰ گرم برنج ته چین، ۲۰۰ گرم گوشت، ترشی کلم، لیموترش، پیاز، جعفری
ته چین گوشت
۱۳۷,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۳۵۰ گرم برنج ته چین، ۳۵۰ گرم مرغ، ترشی کلم، لیموترش، پیاز، جعفری
ته چین مرغ
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ته چین مخلوط مرغ و گوشت

۳۵۰ گرم برنج ته چین، ۲۰۰ گرم گوشت، ۲۰۰ گرم مرغ، ترشی کلم، لیموترش، پیاز، جعفری
ته چین مخلوط مرغ و گوشت
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کبابی

سانویچ لقمه درباری

یک سیخ ۱۵۰ گرمی کباب لقمه، نان باگت، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
سانویچ لقمه درباری
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ لقمه درباری ۲۲۰ گرم

یک سیخ ۲۲۰ گرمی کباب لقمه، نان باگت پیازجعفری گوجه خیارشور سس مخصوص
ساندویچ لقمه درباری 220 گرم
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه عیونی

یک سیخ ۳۰۰ گرمی جوجه کباب، نان باگت، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ جوجه عیونی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ راسته مخصوص

۲۰۰ گرم راسته، نان باگت، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ راسته مخصوص
۱۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ مخصوص آرمن کباب

۴۰۰ گرم، سوپ جو، شیر، قارچ، مرغ
سوپ مخصوص آرمن کباب
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر تنوری

۶۰۰ گرم سیب زمینی تنوری، پنیر پیتزا
سیب زمینی با پنیر تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو

۴۰۰ گرم، سینه مرغ ریش ریش شده، جو، سبزی، تزیین با سبزی جعفری
سوپ جو
۵۰,۰۰۰ تومان

بال کبابی زعفرانی

۳۰۰ گرم بال کبابی زعفرانی، لیمو ترش
بال کبابی زعفرانی
۵۲,۰۰۰ تومان

کتف کبابی زعفرانی

۳۰۰ گرم کتف کبابی زعفرانی، لیمو ترش
کتف کبابی زعفرانی
۵۲,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۳۵۰گرم کشک بادمجان
کشک بادمجان
۶۰,۰۰۰ تومان

قارچ کبابی زغالی

۲۰۰گرم قارچ
قارچ کبابی زغالی
۴۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو و سبزیجات

۴۰۰گرم سوپ
سوپ جو و سبزیجات
۴۰,۰۰۰ تومان

سوپ شیر و قارچ

۴۰۰گرم سوپ
سوپ شیر و قارچ
۴۰,۰۰۰ تومان

ماست و موسیر

۲۰۰گرم
ماست و موسیر
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۲۵,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی

۶ عدد فلفل کبابی
فلفل کبابی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۶,۲۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۳,۶۵۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک ساده

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک ساده
۱۳,۶۵۰ تومان

ماءالشعیر قوطی لیمو

ماءالشعیر قوطی لیمو
۱۳,۶۵۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی گازدار

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی گازدار
۸,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان