جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

آشپزخانه شبانه شرق

پیتزا

پیتزا وی آی پی

پیتزا وی آی پی
۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا شکاری

پیتزا شکاری
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چوریتسو

پیتزا چوریتسو
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

پیتزا اسپشیال
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا
۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل

پیتزا چهارفصل
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات فرایز

پیتزا هات فرایز
۱۳۵,۰۰۰ تومان

.پیتزا مارگاریتا

.پیتزا مارگاریتا
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست  بیف
۲۵۵,۰۰۰ تومان

سیر و استیک امریکایی

گوشت استیک،قارچ ،سس سیر،پنیر پیتزا
سیر و استیک امریکایی
۲۱۵,۰۰۰ تومان

استیک شکاری

استیک شکاری
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چانو

چانو
۲۱۵,۰۰۰ تومان

بمب

سوپر بمب

سوپر بمب
۱۹۵,۰۰۰ تومان

دبل برگر بمب

دبل برگر بمب
۱۷۰,۰۰۰ تومان

دبل چوریتسو بمب

دبل چوریتسو بمب
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر بمب

چیکن برگر بمب
۱۵۹,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر بمب

چوریتسو برگر بمب
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پلاس بمب

پلاس بمب
۱۸۵,۰۰۰ تومان

هات بمب

هات بمب
۱۳۹,۰۰۰ تومان

الفردو اسپشیال بمب

الفردو اسپشیال بمب
۲۱۰,۰۰۰ تومان

برگر

غول برگر

غول برگر
۱۵۹,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

چوریتسو برگر
۲۲۰,۰۰۰ تومان

اسپشیال دبل برگر

اسپشیال دبل برگر
۱۸۹,۰۰۰ تومان

پپرونی برگر

پپرونی برگر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

میکس برگر

میکس برگر
۱۶۵,۰۰۰ تومان

آلفردو برگر

آلفردو برگر
۱۴۹,۰۰۰ تومان

چیز قارچ برگر

چیز قارچ برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

برگر کلاسیک

برگر کلاسیک
۱۰۵,۰۰۰ تومان

بیف.برگر

بیف.برگر
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چیز قارچ برگر فرانسوی

چیز قارچ برگر فرانسوی
۱۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ژامبون تنوری

ژامبون تنوری
۱۳۹,۰۰۰ تومان

هات داگ تنوری

هات داگ تنوری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن ویچ تنوری

ساندویچ چیکن ویچ تنوری
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ژامبون پلاس تنوری

ژامبون پلاس تنوری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ژامبون پلاس سرد

ژامبون پلاس سرد
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف تنوری

ساندویچ  رست بیف تنوری
۲۰۵,۰۰۰ تومان

هات داگ پلاس تنوری

هات داگ پلاس تنوری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویج بیف چوریتسو تنوری

چوریتسو،گوشت رست بیف ،قارچ ،پنیر پیتزا،پنیر گودا
ساندویج بیف چوریتسو تنوری
۲۰۵,۰۰۰ تومان

چیلی داگ تنوری

چیلی داگ تنوری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوپریوم تنوری

سوپریوم تنوری
۱۸۰,۰۰۰ تومان

اسپشیال تنوری

اسپشیال تنوری
۱۵۵,۰۰۰ تومان

شکاری تنوری

شکاری تنوری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

بیف الفردو تنوری

بیف الفردو تنوری
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا چیکن

پاستا چیکن
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن تنوری

پاستا چیکن تنوری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پاستا میکس تنوری

پاستا  میکس تنوری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پاستا بیف تنوری

پاستا بیف تنوری
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پاستا بیف

پاستا  بیف
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پاستا استیک تنوری

پنه ، گوشت استیک ،قارچ ،سس آلفردو، سس سیر،پنیر پارمسان، پنیر پیتزا
پاستا استیک تنوری
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پاستا استیک

پنه ، گوشت استیک،قارچ ،سس آلفردو، سس سیر،پنیر پارمسان
پاستا استیک
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پاستا میکس

پاستا میکس
۱۲۹,۰۰۰ تومان

بیف استراگانوف

بیف استراگانوف
۱۴۹,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانوف

چیکن استراگانوف
۱۱۹,۰۰۰ تومان

بیف استراگانوف تنوری

بیف استراگانوف تنوری
۱۵۹,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانوف تنوری

چیکن استراگانوف تنوری
۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی وی آی پی

سیب زمینی وی آی پی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی شکاری

سیب زمینی شکاری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پپرونی

سیب زمینی پپرونی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سس قارچ

سیب زمینی سس قارچ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه تنوری

سیب زمینی ویژه تنوری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۵۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۸۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۲۹,۰۰۰ تومان

سالاد اسپشیال

سالاد اسپشیال
۱۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوسیس تنوری

سیب زمینی سوسیس تنوری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

کوکا قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
کوکا قوطی
۹,۰۰۰ تومان

فانتا قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
فانتا قوطی
۹,۰۰۰ تومان

پیتزا خامه ای

میکس خامه ای

میکس خامه ای
۲۰۵,۰۰۰ تومان

مرغ و قارچ خامه ای

مرغ و قارچ خامه ای
۱۷۹,۰۰۰ تومان

رستبیف خامه ای

رستبیف خامه ای
۲۶۹,۰۰۰ تومان

استیک خامه ای

استیک  خامه ای
۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

سیر و استیک ایتالیایی

گوشت استیک ،سس سیر ، پنیر پیتزا
سیر و استیک ایتالیایی
۲۱۵,۰۰۰ تومان

چانو ایتالیایی

گوشت استیک ،سس سیر ،پیاز، قارچ،فلفل ،زیتون ، پنیر پیتزا
چانو ایتالیایی
۲۲۹,۰۰۰ تومان

رست بیف ایتالیایی

گوشت رست بیف ،سس سیر ، پنیر پیتزا
رست بیف ایتالیایی
۲۴۹,۰۰۰ تومان

چهارفصل ایتالیایی

چهار اسلایس مختلف شامل استیک ،چیکن، پپرونی ،ژامبون
چهارفصل ایتالیایی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا شکاری ایتالیایی

چوریتسو ،پپرونی ، قارچ، فلفل،زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا شکاری ایتالیایی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

گوشت و قارچ اینالیایی

گوشت چرخ شده،پیاز، قارچ، زیتون ، پنیر پیتزا
گوشت و قارچ اینالیایی
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پپرونی ایتالیایی

سس چیلی ،پپرونی،فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا
پپرونی ایتالیایی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

مرغ و قارچ ایتالیایی

مرغ گریل ، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر پیتزا
مرغ و قارچ ایتالیایی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

ژامبون ،هات داگ ، فلفل دلمه ،قارچ،زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط ایتالیایی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

سبزیجات ایتالیایی

سبزیجات فصل ، پنیر پیتزا
سبزیجات ایتالیایی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

مارگاریتا ایتالیایی

سس گوجه فرنگی ،گوجه فرنگی حلقه ای ،پنیر پیتزا
مارگاریتا ایتالیایی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

چوریتسو ایتالیایی

چوریتسو ایتالیایی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

اسپشیال ایتالیایی

اسپشیال ایتالیایی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

وی ای پی ایتالیایی

وی ای پی ایتالیایی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

استیک شکاری ایتالیایی

استیک شکاری ایتالیایی
۲۰۹,۰۰۰ تومان