جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کلارآباد

آشپزخانه مرکزی خیام

چلو کباب

چلو کباب چنجه

۱۸۰ گرم کباب چنجه، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، کره
چلو کباب چنجه

گوسفندی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو فیله کباب

۱۸۰ گرم فیله کباب، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، کره
چلو فیله کباب

گوساله

۱۳۰,۰۰۰ تومان

گوسفندی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۲۵۰ گرم مخلوط جوجه کباب و کباب برگ، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، کره
چلو کباب بختیاری

گوساله

۱۱۰,۰۰۰ تومان

گوسفندی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

۱۸۰ گرم کباب ترش، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، کره
چلو کباب ترش

گوساله

۱۴۰,۰۰۰ تومان

گوسفندی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص خیام

۱۷۰ گرم کباب کوبیده، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، کره
چلو کباب کوبیده مخصوص خیام
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ممتاز

۱۸۰ گرم کباب لقمه، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، کره
چلو کباب لقمه ممتاز
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۱۳۰ گرم کباب برگ، ۹۰ گرم کباب کوبیده، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، کره
چلو کباب سلطانی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی

۱۳۰ گرم کباب برگ، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، کره
چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی

۲۲۰ گرم کباب برگ، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، کره
چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

کته کباب

۱۸۰ گرم کباب، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، کره
کته کباب
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۲۰ گرم جوجه کباب، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۴۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

۳۰۰ گرم جوجه کباب، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، کره
چلو جوجه کباب ممتاز
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

۲۲۰ گرم جوجه کباب، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، کره
چلو جوجه کباب ترش
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران

۲۲۰ گرم جوجه کباب، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، کره
چلو جوجه کباب ران
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کره
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب چنجه

۱۸۰ گرم کباب چنجه، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم، نان لواش
خوراک کباب چنجه

گوساله

۷۰,۰۰۰ تومان

گوسفندی

۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک فیله کباب

۱۸۰ گرم فیله کباب، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم، نان لواش
خوراک فیله کباب

گوساله

۶۵,۰۰۰ تومان

گوسفندی

۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۲۵۰ گرم مخلوط جوجه کباب و کباب برگ، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم، نان لواش
خوراک کباب بختیاری

گوساله

۵۵,۰۰۰ تومان

گوسفندی

۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

۱۸۰ گرم کباب ترش، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم، نان لواش
خوراک کباب ترش

گوساله

۷۰,۰۰۰ تومان

گوسفندی

۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص خیام

۱۷۰ گرم کباب کوبیده، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم، نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص خیام
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک لقمه ممتاز

۱۸۰ گرم کباب لقمه، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم، نان لواش
خوراک لقمه ممتاز
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۱۳۰ گرم کباب برگ، ۹۰ گرم کباب کوبیده، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم، نان لواش
خوراک کباب سلطانی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص گوسفندی

۱۳۰ گرم کباب برگ، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم، نان لواش
خوراک کباب برگ مخصوص گوسفندی
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز گوسفندی

۲۲۰ گرم کباب برگ، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم، نان لواش
خوراک کباب برگ ممتاز گوسفندی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۲۲۰ گرم جوجه کباب، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم، نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

۳۰۰ گرم جوجه کباب، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم، نان لواش
خوراک جوجه کباب ممتاز
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ران

۲۲۰ گرم جوجه کباب، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم، نان لواش
خوراک جوجه کباب ران
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

ران مرغ، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم، نان لواش
خوراک مرغ
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۲۵۰ گرم شنیسل مرغ، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم، نان لواش
خوراک شنیسل مرغ
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا (سرخ شده)

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا، گوجه کبابی، خیارشور، ترشی کلم، نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک میرزا قاسمی

۳۰۰ گرم میرزا قاسمی
خوراک میرزا قاسمی
۲۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد نصف گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۴,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا
چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو میرزا قاسمی

۳۰۰ گرم میرزا قاسمی
چلو میرزا قاسمی
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۲۸,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

محلی
زیتون پرورده
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا

۴,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۸,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان