جست‌وجو در اسنپ‌فود

آش

آش کشک

آش کشک ۳نفره
آش کشک
۷۰,۰۰۰ تومان

آش گوشت

برنج نیمدانه، گوشت گوساله، نخود، گندم، روغن، پیاز و دارچین، نان
آش گوشت

سه نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

صبحانه

خوراک لوبیا (۵۵۰ گرم)

لوبیا چیتی، گوشت چرخ شده گوسفندی، سیب زمینی، نان
خوراک لوبیا (۵۵۰ گرم)
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک لوبیا (دو نفره)

لوبیا چیتی، گوشت چرخ شده گوسفندی، سیب زمینی، نان
خوراک لوبیا (دو نفره)
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک لوبیا (سه نفره)

لوبیا چیتی، گوشت چرخ شده گوسفندی، سیب زمینی، نان
خوراک لوبیا (سه نفره)
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک لوبیا (بزرگ)

۴ نفره، لوبیا چیتی، گوشت چرخ شده گوسفندی، سیب زمینی، نان
خوراک لوبیا (بزرگ)
۸۰,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی (۵۵۰ گرم)

بادمجان کبابی شده، رب، تخم مرغ، سیر، نان
میرزا قاسمی (۵۵۰ گرم)
۲۸,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی (دو نفره)

بادمجان کبابی شده، رب، تخم مرغ، سیر، نان
میرزا قاسمی (دو نفره)
۵۵,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی (سه نفره)

بادمجان کبابی شده، رب، تخم مرغ، سیر، نان
میرزا قاسمی (سه نفره)
۸۰,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی (بزرگ)

بادمجان کبابی شده، رب، تخم مرغ، سیر، نان
میرزا قاسمی (بزرگ)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان (۵۵۰ گرم)

بادمجان سرخ شده، گردو، کشک، سیر، پیاز داغ، نعنا، نان
کشک بادمجان (۵۵۰ گرم)
۲۸,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان (دو نفره)

بادمجان سرخ شده، گردو، کشک، سیر، پیاز داغ، نعنا، نان
کشک بادمجان (دو نفره)
۵۵,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان (سه نفره)

بادمجان سرخ شده، گردو، کشک، سیر، پیاز داغ، نعنا، نان
کشک بادمجان (سه نفره)
۸۰,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان (بزرگ)

بادمجان سرخ شده، گردو، کشک، سیر، پیاز داغ، نعنا، نان
کشک بادمجان (بزرگ)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

عدسی (۵۵۰ گرم)

عدس، رب، سیب زمینی، نان
عدسی (۵۵۰ گرم)
۲۰,۰۰۰ تومان

عدسی (دو نفره)

عدس، رب، سیب زمینی، نان
عدسی (دو نفره)
۳۵,۰۰۰ تومان

عدسی (سه نفره)

عدس، رب، سیب زمینی، نان
عدسی (سه نفره)
۵۵,۰۰۰ تومان

عدسی (بزرگ)

عدس، رب، سیب زمینی، نان
عدسی (بزرگ)
۷۰,۰۰۰ تومان

حلیم گوشت (۵۵۰ گرم)

گوشت گوساله، بلغور گندم، پیاز، آب قلم، دارچین، نان
حلیم گوشت (۵۵۰ گرم)
۲۸,۰۰۰ تومان

حلیم گوشت (دو نفره)

گوشت گوساله، بلغور گندم، پیاز، آب قلم، دارچین، نان
حلیم گوشت (دو نفره)
۵۵,۰۰۰ تومان

حلیم گوشت (سه نفره)

گوشت گوساله، بلغور گندم، پیاز، آب قلم، دارچین، نان
حلیم گوشت (سه نفره)
۸۰,۰۰۰ تومان

حلیم گوشت (بزرگ)

گوشت گوساله، بلغور گندم، پیاز، آب قلم، دارچین، نان
حلیم گوشت (بزرگ)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

حلیم بادمجان

گوشت گوساله،بادمجون سرخ شده،سیر،کشک،گردو،عدس
حلیم بادمجان

(۵۵۰ گرم)

۳۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

۵۸,۰۰۰ تومان

(سه نفره)

۸۵,۰۰۰ تومان

(بزرگ)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

کتلت

۴ عدد کتلت، دورچین: گوجه فرنگی، خیارشور
کتلت

با دورچین

۶۰,۰۰۰ تومان

بدون دورچین

۴۸,۰۰۰ تومان

سوپ جو (۵۵۰ گرم)

جو پرک، سینه مرغ، رب، پیاز، نان
سوپ جو (۵۵۰ گرم)
۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو (دو نفره)

جو پرک، سینه مرغ، رب، پیاز و نان
سوپ جو (دو نفره)
۳۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو (سه نفره)

جو پرک، سینه مرغ، رب، نان
سوپ جو (سه نفره)
۵۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو (بزرگ)

جو پرک، سینه مرغ، رب، پیاز و نان
سوپ جو (بزرگ)
۷۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار (۵۵۰ گرم)

نخود، عدس، ماش، لوبیا چیتی، کشک،سبزی گوشت گوساله، نان
آش شله قلمکار (۵۵۰ گرم)
۳۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار (دو نفره)

نخود، عدس، ماش، لوبیا چیتی، کشک، سبزی گوشت گوساله، نان
آش شله قلمکار (دو نفره)
۵۸,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار (سه نفره)

نخود، عدس، ماش، لوبیا چیتی، کشک،سبزی گوشت گوساله، نان
آش شله قلمکار (سه نفره)
۸۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار (بزرگ)

نخود، عدس، ماش، لوبیا چیتی، کشک ،سبزی گوشت گوساله،
آش شله قلمکار (بزرگ)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

آش کشک (۵۵۰ گرم)

رشته، نخود، لوبیا، کشک، پیاز داغ، نان
آش کشک (۵۵۰ گرم)
۲۴,۰۰۰ تومان

آش کشک (دو نفره)

رشته، نخود، لوبیا، کشک، پیاز داغ، نان
آش کشک (دو نفره)
۴۵,۰۰۰ تومان

آش کشک (سه نفره)

رشته، نخود، لوبیا، کشک، پیاز داغ، نان
آش کشک (سه نفره)
۷۰,۰۰۰ تومان

آش کشک (بزرگ)

رشته، نخود، لوبیا، کشک، پیاز داغ، نان
آش کشک (بزرگ)
۹۰,۰۰۰ تومان

آش دوغ (۵۵۰ گرم)

گوشت چرخ شده گوسفندی، نخود، برنج نیم دانه ایرانی، دوغ، سیر، نان
آش دوغ (۵۵۰ گرم)
۲۴,۰۰۰ تومان

آش دوغ (دو نفره)

گوشت چرخ شده گوسفندی، نخود، برنج نیم دانه ایرانی، دوغ، سیر، نان
آش دوغ (دو نفره)
۴۵,۰۰۰ تومان

آش دوغ (سه نفره)

گوشت چرخ شده گوسفندی، نخود، برنج نیم دانه ایرانی، دوغ، سیر، نان
آش دوغ (سه نفره)
۷۰,۰۰۰ تومان

آش دوغ (بزرگ)

گوشت چرخ شده گوسفندی، نخود، برنج نیم دانه ایرانی، دوغ، سیر، نان
آش دوغ (بزرگ)
۹۰,۰۰۰ تومان

آش ترش (۵۵۰ گرم)

رشته، نخود، لوبیا، پیاز داغ، ترشی رب انار، نان
آش ترش (۵۵۰ گرم)
۲۴,۰۰۰ تومان

آش ترش (دو نفره)

شته، نخود، لوبیا، پیاز داغ، ترشی رب انار، نان
آش ترش (دو نفره)
۴۵,۰۰۰ تومان

آش ترش (سه نفره)

شته، نخود، لوبیا، پیاز داغ، ترشی رب انار، نان
آش ترش (سه نفره)
۷۰,۰۰۰ تومان

آش ترش (بزرگ)

شته، نخود، لوبیا، پیاز داغ، ترشی رب انار، نان
آش ترش (بزرگ)
۹۰,۰۰۰ تومان

سوپ ور میشل

سوپ ور میشل

۳ نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

۴ نفره

۷۰,۰۰۰ تومان