جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

حلیم

گوشت گوساله ریش ریش شده، گندم، شکر، کنجد، دارچین
حلیم

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲.۵ کیوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

آش رشته

حبوبات، سبزی آش، رشته، کشک، نعنا داغ، پیاز داغ
آش رشته

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲.۵ کیوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار

حبوبات، سبزی آش، برنج هاشمی، گوشت گوساله ریش ریش شده، پیاز داغ، روغن
آش شله قلمکار

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲.۵ کیوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

آش دوغ

حبوبات، سبزی، دوغ، برنج هاشمی، نعنا داغ
آش دوغ

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

آش و حلیم

حلیم پرسی

گوشت گوساله ریش ریش شده، گندم، شکر، کنجد، دارچین نصف نان تافتون
حلیم پرسی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

حلیم

گوشت گوساله ریش ریش شده، گندم، شکر، کنجد، دارچین
حلیم

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲.۵ کیوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

آش رشته پرسی

حبوبات، سبزی آش، رشته، کشک، نعنا داغ، پیاز داغ، نصف نان تافتون
آش رشته پرسی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

آش رشته

حبوبات، سبزی آش، رشته، کشک، نعنا داغ، پیاز داغ
آش رشته

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲.۵ کیوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار پرسی

حبوبات، سبزی آش، برنج هاشمی، گوشت گوساله ریش ریش شده، پیاز داغ، روغن، نصف نان تافتون
آش شله قلمکار پرسی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار

حبوبات، سبزی آش، برنج هاشمی، گوشت گوساله ریش ریش شده، پیاز داغ، روغن
آش شله قلمکار

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲.۵ کیوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

آش دوغ پرسی

حبوبات، سبزی، دوغ، برنج هاشمی، نعنا داغ، نصف نان تافتون
آش دوغ پرسی

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

آش دوغ

حبوبات، سبزی، دوغ، برنج هاشمی، نعنا داغ
آش دوغ

یک کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲.۵ کیوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

شیر برنج

شیر، برنج هاشمی
شیر برنج

۴۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

سمنو

یک پرس سمنو، بلغور پخته شده، بدون شکر، بدون آرد
سمنو

۴۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

شله زرد

یک پرس شله زرد، برنج پخته شده ایرانی، زعفران
شله زرد

۴۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

حلوا

آرد گندم، گلاب، هل، زعفران، شکر
حلوا

۲۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

فرنی

شیر، آرد برنج هاشمی، گلاب، هل، شکر
فرنی

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

مسقطی

نشاسته، زعفران، گلاب، هل، شکر، خلال بادام
مسقطی

۲۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان تافتون

نصف نان تافتون
نان تافتون
۱,۰۰۰ تومان

پک قاشق و ظرف

یک عدد ظرف و قاشق
پک قاشق و ظرف
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان