جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای اصلی

حلوا ۳۵۰ گرمی

حلوا ۳۵۰ گرمی
۴۰,۰۰۰ تومان

آش رشته تهرانی

یک کیلو
آش رشته تهرانی

یک کیلو

۷۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

پنج نفره

۱۸۳,۰۰۰ تومان

آش رشته

یک کیلو
آش رشته

یک کیلو

۷۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

پنج نفره

۱۸۳,۰۰۰ تومان

آش گوشت کرمانشاه

یک کیلو
آش گوشت کرمانشاه

یک کیلو

۸۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۳,۰۰۰ تومان

پنج نفره

۱۹۹,۰۰۰ تومان

آش ترش

یک کیلو(آش گزنه)
آش ترش

یک کیلو

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۷,۰۰۰ تومان

پنج نفره

۱۶۶,۰۰۰ تومان

آش دوغ

یک کیلو
آش دوغ

یک کیلو

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۷,۰۰۰ تومان

پنج نفره

۱۶۶,۰۰۰ تومان

سوپ شیر

سوپ شیر

یک کیلو

۵۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

پنج نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

سوپ جو

یک کیلو، جو، سینه مرغ،قلم
سوپ جو

یک کیلو

۸۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۳,۰۰۰ تومان

پنج نفره

۱۹۹,۰۰۰ تومان

حلیم

یک کیلو
حلیم

یک کیلو

۸۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۳,۰۰۰ تومان

پنج نفره

۱۹۹,۰۰۰ تومان

شامی (یک عدد)

یک عدد.شامی فقط لحظه درست شدن گرم است =جزء غذاهای سرد
شامی (یک عدد)
۱۸,۰۰۰ تومان

شله زرد

شله زرد

۳۰۰ گرمی

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرمی

۴۳,۰۰۰ تومان

فرنی

فرنی

۳۰۰ گرمی

۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرمی

۳۷,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان

یک کیلو

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پرسی

۴۵,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی

یک کیلو

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پرسی

۴۵,۰۰۰ تومان

حلوا

بشقاب ۲۰۰گرمی
حلوا
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان