جست‌وجو در اسنپ‌فود

آش و حلیم

حلیم (پرسی)

حلیم (پرسی)
۷,۰۰۰ تومان

حلیم ( ۱ کیلو)

حلیم ( 1 کیلو)
۱۲,۰۰۰ تومان

آش رشته (پرسی)

آش رشته (پرسی)
۶,۵۰۰ تومان

آش رشته ( ۱ کیلو)

آش رشته ( 1 کیلو)
۱۰,۰۰۰ تومان

سمنو (پرسی)

سمنو (پرسی)
۵,۰۰۰ تومان

سمنو ( ۱ کیلو)

سمنو ( 1 کیلو)
۱۰,۰۰۰ تومان

شله قلمکار ( ۱ کیلو)

شله قلمکار ( 1 کیلو)
۱۲,۰۰۰ تومان