جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای اصلی

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۴,۰۰۰ تومان

آش شیرازی (یک کیلو)

آش شیرازی (یک کیلو)
۱۴,۰۰۰ تومان

آش شیرازی (پرسی)

آش شیرازی (پرسی)
۷,۰۰۰ تومان

کشک و بادمجان (یک کیلو)

کشک و بادمجان (یک کیلو)
۲۰,۰۰۰ تومان

کشک و بادمجان (پرسی)

کشک و بادمجان (پرسی)
۱۰,۰۰۰ تومان

ماکارونی (یک کیلو)

ماکارونی (یک کیلو)
۱۵,۰۰۰ تومان

ماکارونی (پرسی)

ماکارونی (پرسی)
۷,۰۰۰ تومان

کلم پلو شیرازی

به همراه گوشت قلقلی
کلم پلو شیرازی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

چلو مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۱,۸۵۰ تومان

فانتا

۱,۸۵۰ تومان

اسپرایت

۱,۸۵۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۴,۸۵۰ تومان

فانتا

۴,۸۵۰ تومان

اسپرایت

۴,۸۵۰ تومان