جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای اصلی

حلیم

برای صبحانه
حلیم

پرسی

۸,۵۰۰ تومان

کیلویی

۱۵,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار

به همراه بربری
آش شله قلمکار

پرسی

۸,۵۰۰ تومان

کیلویی

۱۵,۰۰۰ تومان

آش رشته

به همراه بربری
آش رشته

پرسی

۷,۵۰۰ تومان

کیلویی

۱۳,۰۰۰ تومان

آش دوغ سبلان

به همراه بربری
آش دوغ سبلان

پرسی

۷,۰۰۰ تومان

کیلویی

۱۲,۰۰۰ تومان

عدسی

به همراه بربری
عدسی

پرسی

۷,۰۰۰ تومان

کیلویی

۱۲,۰۰۰ تومان

شله زرد

حدود ۳۵۰ گرم
شله زرد

ظرف کوچک

۷,۰۰۰ تومان

ظرف بزرگ

۱۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۵۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۵۰۰ تومان