جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

آش و حلیم حاج مهدی (پونک)

پر‌طرفدارها

آش رشته

آش رشته با تزیین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ
آش رشته

یک کیلو

۸۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو کیلو

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو و نیم کیلو

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار

آش شله قلمکار با تزیین پیاز داغ و نعنا داغ
آش شله قلمکار

یک کیلو

۸۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو کیلو

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو و نیم کیلو

۲۰۰,۰۰۰ تومان

حلیم مخصوص

حلیم با گوشت گوساله‌تازه
حلیم مخصوص

یک کیلو

۸۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو کیلو

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو و نیم کیلو

۲۰۰,۰۰۰ تومان

آش دوغ

آش دوغ با تزیین نعنا داغ
آش دوغ

یک کیلو

۸۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو کیلو

۱۶۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

آش رشته

آش رشته با تزیین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ
آش رشته

دو و نیم کیلو

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

آش دوغ

آش دوغ با تزیین نعنا داغ
آش دوغ

دو و نیم کیلو

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

سوپ جو

سوپ جو
سوپ جو

دو کیلو

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

دو و نیم کیلو

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۱۰
۷,۰۰۰ ۶,۳۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱۰
۵,۰۰۰ ۴,۵۰۰ تومان

آش و حلیم

عدسی (۱/۵ کیلوگرم)

۱.۵ کیلوگرم
عدسی (۱/۵ کیلوگرم)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

عدسی (۲ کیلوگرم)

۲ کیلوگرم
عدسی (۲ کیلوگرم)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

عدسی (۲/۵ کیلوگرم)

۲.۵ کیلوگرم
عدسی (۲/۵ کیلوگرم)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

حلیم مخصوص یک پرس

حدود ۰.۵ کیلو، حلیم با گوشت گوساله
حلیم مخصوص یک پرس
۴۰,۰۰۰ تومان

حلیم مخصوص

حلیم با گوشت گوساله‌تازه
حلیم مخصوص

یک کیلو

۸۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو کیلو

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو و نیم کیلو

۲۰۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار یک پرس

حدود ۰.۵ کیلو، آش شله قلمکار با تزیین پیاز داغ و نعنا داغ
آش شله قلمکار یک پرس
۴۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار

آش شله قلمکار با تزیین پیاز داغ و نعنا داغ
آش شله قلمکار

یک کیلو

۸۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو کیلو

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو و نیم کیلو

۲۰۰,۰۰۰ تومان

آش رشته یک پرس

حدود ۰.۵ کیلو، آش رشته با تزیین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ
آش رشته یک پرس
۴۰,۰۰۰ تومان

آش رشته

آش رشته با تزیین کشک، پیاز داغ و نعنا داغ
آش رشته

یک کیلو

۸۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو کیلو

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو و نیم کیلو

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

آش دوغ یک پرس

حدود ۰.۵ کیلو، آش دوغ با تزیین نعنا داغ
آش دوغ یک پرس
۴۰,۰۰۰ تومان

آش دوغ

آش دوغ با تزیین نعنا داغ
آش دوغ

یک کیلو

۸۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو کیلو

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دو و نیم کیلو

۱۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان

سمنو

حدود ۰.۵ کیلو سمنو
سمنو
۴۰,۰۰۰ تومان

عدسی یک پرس

حدود ۰.۵ کیلو، عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزیین آبلیمو و گلپر
عدسی یک پرس
۴۰,۰۰۰ تومان

عدسی یک کیلو

عدس، سیب زمینی، ادویه، با تزیین آبلیمو و گلپر
عدسی یک کیلو
۸۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو یک پرس

حدود ۰.۵ کیلو سوپ جو
سوپ جو یک پرس
۴۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو

سوپ جو
سوپ جو

یک کیلو

۸۰,۰۰۰ تومان

یک و نیم کیلو

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو کیلو

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

دو و نیم کیلو

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۷,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۱۰
۷,۰۰۰ ۶,۳۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱۰
۵,۰۰۰ ۴,۵۰۰ تومان