جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای اصلی

حلیم با گوشت تازه

حلیم با گوشت تازه

پرسی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۲۳,۰۰۰ تومان

آش شله قلم کار

آش شله قلم کار

پرسی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۲۳,۰۰۰ تومان

آش رشته

آش رشته

پرسی

۱۱,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

آش دوغ

آش دوغ

پرسی

۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو

سوپ جو

پرسی

۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

عدسی

عدسی

پرسی

۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان

پرسی

۱۶,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

کوفته تبریزی

کوفته تبریزی

دانه ای

۱۵,۰۰۰ تومان

املت (یک نفره)

املت (یک نفره)
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ سی سی
نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ سی سی
نوشابه قوطی پپسی
۳,۰۰۰ تومان

هوفنبرگ قوطی

۳۳۰ سی سی
هوفنبرگ قوطی
۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده جوجو

یک لیتر
دلستر خانواده جوجو
۴,۵۰۰ تومان

دوغ بطری زالی

نیم لیتر
دوغ بطری زالی
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی

یک لیتر
آب معدنی
۱,۵۰۰ تومان