جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

آش و حلیم سید مهدی (باغ فردوس)

پر‌طرفدارها

حلیم مخصوص (یک کیلوگرم)

روغن و دارچین، کنجد،
حلیم مخصوص (یک کیلوگرم)
۸۰,۰۰۰ تومان

آش رشته (یک کیلوگرم)

کشک ، نعناع داغ، پیاز داغ،
آش رشته (یک کیلوگرم)
۸۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار (یک کیلوگرم)

نعناع داغ، پیاز داغ،
آش شله قلمکار (یک کیلوگرم)
۸۰,۰۰۰ تومان

غذای سنتی

حلیم مخصوص (یک کیلوگرم)

روغن و دارچین، کنجد،
حلیم مخصوص (یک کیلوگرم)
۸۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار (یک کیلوگرم)

نعناع داغ، پیاز داغ،
آش شله قلمکار (یک کیلوگرم)
۸۰,۰۰۰ تومان

آش رشته (یک کیلوگرم)

کشک ، نعناع داغ، پیاز داغ،
آش رشته (یک کیلوگرم)
۸۰,۰۰۰ تومان

حلیم (پرس)

۴۰۰گرم، شکر، دارچین، کنجد،
حلیم (پرس)
۴۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار (پرس)

۰۰ ۴گرم، نعناع داغ، پیاز داغ،
آش شله قلمکار (پرس)
۴۰,۰۰۰ تومان

اش رشته (پرس)

۴۰۰گرم، کشک ، نعناع داغ، پیاز داغ، ن
اش رشته (پرس)
۴۰,۰۰۰ تومان

شله زرد

گرم۴۰۰شله زرد
شله زرد
۴۰,۰۰۰ تومان

حلیم مخصوص(یک کیلوگرم)

یک کیلوگرم
حلیم مخصوص(یک کیلوگرم)
۸۰,۰۰۰ تومان

حلیم پرسی

۴۰۰گرم
حلیم پرسی
۴۰,۰۰۰ تومان

سمنو

۴۵۰ گرم
سمنو
۴۰,۰۰۰ تومان

عدسی

با گلپر و ابلیمو
عدسی
۸۰,۰۰۰ تومان

عدسی (پرسی)

۴۵۰گرم با روغن زیتون ابلیمو و گلپر
عدسی (پرسی)
۴۰,۰۰۰ تومان

حلیم مخصوص (۱/۵ کیلو گرم)

۱/۵ کیلو گرم با کنجد و دارچین
حلیم   مخصوص (1/5 کیلو گرم)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

اش شعله قلمکار ( ۱/۵ کیلوگرم)

۱/۵ کیلوگرم با نعناع داغ و پیاز داغ
اش شعله قلمکار ( 1/5 کیلوگرم)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

اش رشته (۱/۵ کیلو گرم)

۱/۵ کیلو گرم با مخلفات
اش رشته (1/5 کیلو گرم)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

عدسی ۱/۵ کیلو گرم

۱/۵ کیلو گرم عدسی با روغن زیتون و گلپر و ابلیمو
عدسی 1/5 کیلو گرم
۱۲۰,۰۰۰ تومان

حلیم(یک و نیم کیلو گرم)

حلیم(یک و نیم کیلو گرم)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

اش رشته( یک کیلو گرم)

کشک نعناع داغ و پیاز داغ
اش رشته( یک کیلو گرم)
۸۰,۰۰۰ تومان

اش شعله قلمکار(یک کیلوگرم)

نعناع داغ و پیاز داغ
اش شعله قلمکار(یک کیلوگرم)
۸۰,۰۰۰ تومان

عدسی( دوکیلو گرم)

گل پر وابلیمو
عدسی( دوکیلو گرم)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

حلیم مخصوص (۲ کیلو گرم)

۲کیلو حلیم مخصوص با کنجد و دارچین و روغن
حلیم مخصوص (2 کیلو گرم)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

عدسی (دو کیلوگرم )

گل پر، روغن زیتون، آبلیمو، نان
عدسی (دو کیلوگرم )
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ظرف خالی

ظرف خالی
۲,۰۰۰ تومان

فرنی

۴۰۰گرم
فرنی
۴۰,۰۰۰ تومان

حلیم مخصوص یک کیلو گرم

حلیم مخصوص یک کیلو گرم
۸۰,۰۰۰ تومان

حلیم مخصوص دو کیلو گرم

دو کیلو حلیم با کنجد دارچین و روغن
حلیم مخصوص دو کیلو گرم
۱۶۰,۰۰۰ تومان

حلیمِ(یک کیلوکرم)

روغن دارچین کنجد
حلیمِ(یک کیلوکرم)
۸۰,۰۰۰ تومان

اش شله قلمکار دو کیلو گرم

با نعناع و پیاز داغ
اش شله قلمکار دو کیلو گرم
۱۶۰,۰۰۰ تومان

اش رشته دو کیلو گرم

با کشک نعناع و پیاز داغ
اش رشته دو کیلو گرم
۱۶۰,۰۰۰ تومان

حلیم مخصوص۳ کیلو گرم

کنجدوروغن و دارچین
حلیم مخصوص3 کیلو گرم
۲۴۰,۰۰۰ تومان

حلیم یک کیلوکرم

حلیم یک کیلوکرم
۸۰,۰۰۰ تومان

حلیم پرسی

نیم کیلوگرم، شکر، دارچین، روغن و کنجد
حلیم پرسی
۴۰,۰۰۰ تومان

حلیم یک کیلو

حلیم یک کیلو
۸۰,۰۰۰ تومان