جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز، سس زرد مخصوص، برش ضخیم پنیر چیز برگر
چیز برگر

۲۰۰ گرمی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گرمی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۳۰۰ گرمی

۱۹۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر گوشت گوساله، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز، سس مخصوص سالسا مخصوص آفرود، سس مخصوص زرد
همبرگر

۱۰۰ گرمی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرمی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

وجی برگر (گیاهی)

۲۰۰ گرمی، ۴ برش پنیر کبابی، ۲ برش سیب زمینی سرخ شده، مخلوط سبزیجات پنیری، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز، سس زرد مخصوص، سس سالسا
وجی برگر (گیاهی)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه (آلفردو)

پاستا پنه ، سس خامه با کره ، قارچ ، همراه با مرغ نگینی
پاستا پنه (آلفردو)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

لازانیا آفرود

ورقه لازانیا ، گوشت چرخکرده طعمدار شده ، سس بلونز ، قارچ ، فلفل دلمه ، پنیر ماتزارلا
لازانیا آفرود
۱۳۰,۰۰۰ تومان

هالوپینو بلوچیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز، سس زرد مخصوص، برش ضخیم پنیر بلوچیز قالبی، فلفل هالوپینو
هالوپینو بلوچیز برگر

۱۰۰ گرمی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرمی

۱۶۹,۰۰۰ تومان

۳۰۰ گرمی

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پاستا تنوری (ماری نارا)

پاستا حلزونی ، گوشت چرخکرده طعمدار شده ،سس ماری نارا با گوجه تازه ، پنیر ماتزارلا
پاستا تنوری (ماری نارا)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر (آلفردو)

یک عدد برگر گوشت گوساله، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز، سس مخصوص آلفردو، سس مخصوص زرد
قارچ برگر (آلفردو)

۱۰۰ گرمی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرمی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰ گرمی

۱۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر گوشت گوساله، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز، سس مخصوص سالسا مخصوص آفرود، سس مخصوص زرد
همبرگر

۱۰۰ گرمی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرمی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۳۰۰ گرمی

۱۸۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر (آلفردو)

یک عدد برگر گوشت گوساله، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز، سس مخصوص آلفردو، سس مخصوص زرد
قارچ برگر (آلفردو)

۱۰۰ گرمی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرمی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰ گرمی

۱۹۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ریحونی

یک عدد برگر گوشت گوساله، برگه های ریحان تازه، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز، سس مخصوص زرد
همبرگر ریحونی

۱۰۰ گرمی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرمی

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۳۰۰ گرمی

۱۸۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز، سس زرد مخصوص، برش ضخیم پنیر چیز برگر
چیز برگر

۱۰۰ گرمی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرمی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰ گرمی

۱۹۰,۰۰۰ تومان

بلو چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز، سس زرد مخصوص، برش ضخیم پنیر بلوچیز قالبی
بلو چیز برگر

۱۰۰ گرمی

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرمی

۱۶۷,۰۰۰ تومان

۳۰۰ گرمی

۱۹۷,۰۰۰ تومان

هالوپینو بلوچیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز، سس زرد مخصوص، برش ضخیم پنیر بلوچیز قالبی، فلفل هالوپینو
هالوپینو بلوچیز برگر

۱۰۰ گرمی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرمی

۱۶۹,۰۰۰ تومان

۳۰۰ گرمی

۱۹۹,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر (چیلی)

یک عدد برگر گوشت گوساله، فلفل هالوپینو، خیارشور، کاهو، پیاز، سس زرد مخصوص
هالوپینو برگر (چیلی)

۱۰۰ گرمی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرمی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۳۰۰ گرمی

۱۹۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر بلو آلفردو

یک عدد برگر گوشت گوساله، پنیر بلوچیز، سس آلفردو، خیارشور، کاهو، گوجه، پیاز، سس زرد مخصوص
چیز برگر بلو آلفردو

۲۰۰ گرمی

۱۶۹,۰۰۰ تومان

۳۰۰ گرمی

۲۰۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر بیکن تاپ

یک عدد برگر گوشت گوساله، بیکن گوساله برشته شده، پنیر چیزبرگر، خیار شور، گوجه، کاهو، پیاز، سس زرد مخصوص
چیز برگر بیکن تاپ

۲۰۰ گرمی

۱۷۹,۰۰۰ تومان

۳۰۰ گرمی

۲۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر پیاز کاراملی

یک عدد برگر گوشت گوساله، پیاز کاراملی، پنیر چیزبرگر، خیار شور، گوجه، کاهو، پیاز، سس زرد مخصوص
چیز برگر پیاز کاراملی

۲۰۰ گرمی

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۳۰۰ گرمی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر چوریزو

یک عدد برگر گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، سوسیس تخمیری چوریزو، پنیر چیزبرگر، خیار شور، گوجه، کاهو، پیاز، سس زرد مخصوص
چیز برگر چوریزو
۱۹۵,۰۰۰ تومان

برگر مرد افکن

۳۰۰ گرم برگر گوشت گوساله، ۱۰۰ گرم گوشت استیکی فاهیتا، ۲ برش پنیر چیز برگر، پنیر موزارلا برشته، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز، سس زرد م...
برگر مرد افکن
۲۴۵,۰۰۰ تومان

برگر لاش پنیر

یک عدد برگر گوشت گوساله مغز دار ۲۰۰ گرمیبا پنیر چدار، خیار شور، کاهو، گوجه، پیاز، سس زرد مخصوص
برگر لاش پنیر
۱۶۵,۰۰۰ تومان

وجی برگر (گیاهی)

۲۰۰ گرمی، ۴ برش پنیر کبابی، ۲ برش سیب زمینی سرخ شده، مخلوط سبزیجات پنیری، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز، سس زرد مخصوص، سس سالسا
وجی برگر (گیاهی)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر (استیکی)

۲۰۰ گرم برش سینه مرغ گریل شده طعم دار، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز، سس مخصوص زرد
چیکن برگر (استیکی)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

برگر بوقلمون (استیکی)

۲۰۰ گرم برش سینه بوقلمون گریل شده طعم دار، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز، سس مخصوص زرد
برگر بوقلمون (استیکی)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

دوبل مانستر برگر

۲ عدد برگر گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، خیار شور، گوجه، کاهو، پیاز، سس زرد مخصوص
دوبل مانستر برگر
۲۹۸,۰۰۰ تومان

سوپر مانستر چیز برگر

۲ عدد برگر گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی خیار شور، گوجه، کاهو، پیاز، سس زرد مخصوص، برش پنیر چیزبرگر و بلوچیز
سوپر مانستر چیز برگر
۳۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا ژامبون مخصوص

ژامبون مخصوص گوشت ، فلفل دلمه ، قارچ ، سس خامه مخصوص ، پنیر ماتزارلا
پیتزا ژامبون مخصوص
۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی مخصوص ، پنیر ماتزارلا ، فلفل سیاه ، سس پیتزا مخصوص آفرود
پیتزا پپرونی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و پیاز

گوشت چرخکرده ماری نارا، خامه،قارچ،پیاز خلالی، فلفل دلمه، پنیر ماتزارلا، سس پیتزا مخصوص آفرود
پیتزا گوشت و پیاز
۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا آفرود

نان ضخیم بزرگ روگن با رینگ پنیر چدار، گوشت گوساله ساتوری، مرغ هیروییکا، فلفل دلمه، قارچ، زیتون، کاپاریس، پیاز، سس پیتزا مخصوص آفرو...
پیتزا آفرود
۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا وایت آفرود

گوشت گوساله ساتوری، مرغ هیروییکا، فلفل دلمه، قارچ، زیتون، کاپاریس، پیاز، سس پیتزا مخصوص
پیتزا وایت آفرود
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

۱۲۰ گرم گوشت رست بیف، فلفل دلمه ، قارچ ، سس خامه مخصوص ، پنیر ماتزارلا
پیتزا رست بیف
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس شکاری

سوسیس شکاری تخمیری، قارچ ، پنیر ماتزارلا ، سس پیتزا مخصوص آفرود
پیتزا سوسیس شکاری
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف استیک

ورقه گوشت استیک، ریحان، قارچ، پنیر ماتزارلا، سس پیتزا مخصوص آفرود
پیتزا بیف استیک
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیز برگر آفرود

۱۵۰ گرم برگر زغالی خردشده، قارچ، پنیر چیز برگر نگینی، پنیر ماتزارلا، سس پیتزا مخصوص آفرود
پیتزا چیز برگر آفرود
۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا فاهیتا گوشت

فاهیتا گوشت (گوشت گوساله استیکی تفت داده شده با فلفل دلمه و پیاز و ادویه تند مکزیکی با روغن زیتون)، پنیر ماتزارلا، سس پیتزا مخصوص ...
پیتزا فاهیتا گوشت
۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا فاهیتا چیکن

فاهیتا چیکن (چیکن تفت داده شده با فلفل دلمه و پیاز و ادویه تند مکزیکی با روغن زیتون)، پنیر ماتزارلا، سس پیتزا مخصوص آترود
پیتزا فاهیتا چیکن
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هالوپینو بیکن

بیکن برشته شده، قارچ هالوپینو، پنیر ماتزارلا، سس سیر، سس پیتزا مخصوص آفرود
پیتزا هالوپینو بیکن
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن تنوری

سینه مرغ طعم دار شده تنوری، قارچ، فلفل دلمه، پنیر ماتزارلا، سس پیتزا مخصوص آفرود، سس سیر
پیتزا چیکن تنوری
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

قارچ دکمه ای، پنیر ماتزارلا، سس پیتزا مخصوص آفرود
پیتزا قارچ و پنیر
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا وجی

کدو گریل شده، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیر ماتزارلا، سس پیتزا مخصوص آفرود
پیتزا وجی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کایاک (مینی)

پیتزا کایاک سوسیس شکاری

سوسیس شکاری تخمیری، قارچ ، پنیر ماتزارلا ، سس پیتزا مخصوص آفرود
پیتزا کایاک سوسیس شکاری
۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا کایاک آفرود

خمیر سفید
پیتزا کایاک آفرود
۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کایاک رست بیف

۱۲۰ گرم گوشت رست بیف، فلفل دلمه ، قارچ ، سس خامه مخصوص ، پنیر ماتزارلا
پیتزا کایاک رست بیف
۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کایاک بیف استیک

ورقه گوشت استیک، ریحان، قارچ، پنیر ماتزارلا، سس پیتزا مخصوص آفرود
پیتزا کایاک بیف استیک
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کایاک چیزبرگر

برگر زغالی خردشده، قارچ، پنیر چیز برگر نگینی، پنیر ماتزارلا، سس پیتزا مخصوص آفرود
پیتزا کایاک چیزبرگر
۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کایاک هالوپینو بیکن

بیکن برشته شده، قارچ هالوپینو، پنیر ماتزارلا، سس سیر، سس پیتزا مخصوص آفرود
پیتزا کایاک هالوپینو بیکن
۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کایاک گوشت وپیاز

گوشت چرخکرده ماری نارا، خامه،قارچ،پیاز خلالی، فلفل دلمه، پنیر ماتزارلا، سس پیتزا مخصوص آفرود
پیتزا کایاک گوشت وپیاز
۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کایاک ژامبون مخصوص

ژامبون مخصوص گوشت ، فلفل دلمه ، قارچ ، سس خامه مخصوص ، پنیر ماتزارلا، نان مخصوص کایاک
پیتزا کایاک ژامبون مخصوص
۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا کایاک پپرونی

پپرونی مخصوص ، پنیر ماتزارلا ، فلفل سیاه ، سس پیتزا مخصوص آفرود
پیتزا کایاک پپرونی
۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا کایاک خامه چیکن تنوری

سینه مرغ طعم دار شده تنوری با خامه، قارچ، فلفل دلمه، پنیر ماتزارلا، سس پیتزا مخصوص آفرود، سس سیر
پیتزا کایاک خامه چیکن تنوری
۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کایاک فاهیتا گوشت

فاهیتا گوشت (گوشت گوساله استیکی تفت داده شده با فلفل دلمه و پیاز و ادویه تند مکزیکی با روغن زیتون)، پنیر ماتزارلا، سس پیتزا مخصوص ...
پیتزا کایاک فاهیتا گوشت
۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا کایاک فاهیتا چیکن

فاهیتا چیکن (چیکن تفت داده شده با فلفل دلمه و پیاز و ادویه تند مکزیکی با روغن زیتون)، پنیر ماتزارلا، سس پیتزا مخصوص آترود
پیتزا کایاک فاهیتا چیکن
۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کایاک قارچ و پنیر

قارچ دکمه ای، پنیر ماتزارلا، سس پیتزا مخصوص آفرود
پیتزا کایاک قارچ و پنیر
۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا کایاک وجی

کدو گریل شده، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیر ماتزارلا، سس پیتزا مخصوص آفرود
پیتزا کایاک وجی
۷۳,۰۰۰ تومان

پنینی

پنینی بیف آفرود

۱۵۰ گرم گوشت گردن گوساله، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پنینی بیف آفرود
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پنینی استیک فیلادلفیا

۱۵۰ گرم گوشت استیک ورقه شده، خلال پیاز، خلال فلفل دلمه، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پنینی استیک فیلادلفیا
۲۱۵,۰۰۰ تومان

پنینی زبان گوساله

۱۵۰ گرم برش زبان گوساله، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پنینی زبان گوساله
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پنینی فاهیتا گوشت

۱۵۰ گرم خلال گوشت استیکی، خلال فلفل دلمه رنگی، خلال پیاز، ادویه تند مکزیکی ، سس سالسا
پنینی فاهیتا گوشت
۲۰۵,۰۰۰ تومان

پنینی فاهیتا مرغ

۱۵۰ گرم خلال سینه مرغ، خلال فلفل دلمه رنگی، خلال پیاز، ادویه تند مکزیکی، سس سالسا( غذای تند)
پنینی فاهیتا مرغ
۱۶۰,۰۰۰ تومان

استیک

آمریکانو آفرود استیک

۲۸۰ گرم گوشت خالص گوساله گریل شده، دورچین سبزیجات پخته، سس همراه
آمریکانو آفرود استیک
۳۲۵,۰۰۰ تومان

استیک بوقلمون

۲۵۰ گرم گوشت سینه بوقلمون تازه گریل شده، دورچین سبزیجات پخته، سس همراه
استیک بوقلمون
۲۳۸,۰۰۰ تومان

استیک چیکن

۲۵۰ گرم گوشت سینه مرغ تازه گریل شده، دورچین سبزیجات پخته، سس همراه
استیک چیکن
۱۸۵,۰۰۰ تومان

فاهیتا دیش بیف

۲۰۰ گرم گوشت گوساله خلالی تف داده شده با فلفل دلمه و پیاز خلالی در روغن زیتون
فاهیتا دیش بیف
۲۸۵,۰۰۰ تومان

فاهیتا دیش چیکن

۲۰۰ گرم گوشت چیکن خلالی تف داده شده با فلفل دلمه و پیاز خلالی در روغن زیتون
فاهیتا دیش چیکن
۱۷۵,۰۰۰ تومان

دیش وجی

سبزیجات پخته شده با سس مخصوص
دیش وجی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه (آلفردو)

پاستا پنه ، سس خامه با کره ، قارچ ، همراه با مرغ نگینی
پاستا پنه (آلفردو)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پاستا تنوری (ماری نارا)

پاستا حلزونی ، گوشت چرخکرده طعمدار شده ،سس ماری نارا با گوجه تازه ، پنیر ماتزارلا
پاستا تنوری (ماری نارا)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

لازانیا آفرود

ورقه لازانیا ، گوشت چرخکرده طعمدار شده ، سس بلونز ، قارچ ، فلفل دلمه ، پنیر ماتزارلا
لازانیا آفرود
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی آلفردو

سیب زمینی تازه پوست دار ، سس قارچ و خامه
سیب زمینی آلفردو
۹۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سطلی کوچک

سیب زمینی تازه پوست دار ، یک نفره
سیب زمینی سطلی کوچک
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سطلی بزرگ

سیب زمینی تازه پوشت دار ، دو نفره
سیب زمینی سطلی بزرگ
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی چهار سسه (پرسی)

سیب زمینی تازه پوست دار ، ۳ نوع سس، سس پنیر چدار
سیب زمینی چهار سسه (پرسی)
۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری (پرسی)

سیب زمینی تازه پوست دار ، پنیر چدار آب شده
سیب زمینی پنیری (پرسی)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری برجی

پیاز سوخاری برجی
۴۵,۰۰۰ تومان

پنیر کبابی

پنیر هالومی
پنیر کبابی
۵۵,۰۰۰ تومان

نان سیر آفرود

پیتزایی
نان سیر آفرود
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ دکمه ای سوخاری

قارچ دکمه ای سوخاری
۴۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد آفرود بزرگ

دو نفره
سالاد آفرود بزرگ
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار بزرگ

مرغ گریل دو نفره
سالاد سزار بزرگ
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد آفرود

سالاد آفرود
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

مرغ گریل
سالاد سزار
۸۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

کوکاکولا

کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

فانتا
۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

کوکاکولا زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

مالت کلاسیک

قوطی ۳۳۰ سی سی
مالت کلاسیک
۱۳,۰۰۰ تومان

مالت لیمویی

قوطی ۳۳۰ سی سی
مالت لیمویی
۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی
۵,۰۰۰ تومان