جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب فیله گوسفندی

۳۰۰ گرم فیله گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، همراه با ریحان، لیمو، پیاز، گوجه
چلو کباب فیله گوسفندی
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

۳۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، همراه با ریحان، لیمو، پیاز، گوجه
چلو کباب برگ گوسفندی
۷۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

همراه با ریحان، لیمو، پیاز، گوجه
چلو کباب لقمه
۳۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

همراه با ریحان، لیمو، پیاز، گوجه
چلو کباب نگینی
۴۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

همراه با ریحان، لیمو، پیاز، گوجه
چلو کباب وزیری
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

همراه با ریحان، لیمو، پیاز، گوجه
چلو کباب سلطانی
۹۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

همراه با ریحان، لیمو، پیاز، گوجه
چلو کباب بختیاری
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

همراه با ریحان، لیمو، پیاز، گوجه
چلو کباب میکس
۵۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

همراه با ریحان، لیمو، پیاز، گوجه
چلو کباب چنجه
۷۲,۵۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده (یک سیخ)

۱۲۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، همراه با ریحان، لیمو، پیاز، گوجه
چلوکباب کوبیده (یک سیخ)
۲۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲۴۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، همراه با ریحان، لیمو، پیاز، گوجه
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۴۱,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

۳۰۰ گرم مرغ طعم دار شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، همراه با ریحان، لیمو، پیاز، گوجه
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۷۰۰ گرم مرغ طعم دار شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، همراه با ریحان، لیمو، پیاز، گوجه
چلو جوجه کباب با استخوان
۴۷,۵۰۰ تومان

چلو کره

۱۰۰% ایرانی
چلو کره
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب فیله گوسفندی

۳۰۰ گرم فیله گوسفندی، ریحان، نارنج، پیاز
خوراک کباب فیله گوسفندی
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوسفندی

۳۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ریحان، نارنج، پیاز
خوراک کباب برگ گوسفندی
۶۸,۵۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

خوراک کباب لقمه
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

۱۸۰ گرم لقمه مخصوص، ۱۰۰ گرم جوجه ممتاز، مخلفات
خوراک کباب نگینی
۳۱,۵۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

۱۸۰ گرم لقمه مخصوص، ۱۵۰ گرم جوجه ممتاز، فلفل دلمه، گوجه
خوراک کباب وزیری
۴۲,۵۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۳۰۰ گرم کباب برگ، ۱۲۰ گرم کوبیده مخصوص، مخلفات
خوراک کباب سلطانی
۸۳,۵۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۵۰ گرم کباب برگ، ۱۵۰ گرم جوجه ممتاز، مخلفات
خوراک کباب بختیاری
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

۳۰۰ گرم جوجه ممتاز، ۱۲۰ گرم کوبیده مخصوص، مخلفات
خوراک کباب میکس
۴۱,۵۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

۲۲۰ گرم راسته ممتاز، مخلفات
خوراک کباب چنجه
۶۲,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

۱۲۰ گرم گوشت گوسفندی، ریحان، نارنج، پیاز
خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲۴۰ گرم گوشت گوسفندی، ریحان، نارنج، پیاز
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۳۱,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

۳۰۰ گرم مرغ طعم دار شده، ریحان، نارنج، پیاز
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۷۰۰ گرم مرغ طعم دار شده، ریحان، نارنج، پیاز
خوراک جوجه کباب با استخوان
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

هفت تکه بال کبابی، ریحان، نارنج، پیاز
خوراک بال کبابی
۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست و موسیر محلی

۱۲۰ گرم
ماست و موسیر محلی
۳,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۳,۰۰۰ تومان

بورانی اسفناج

بورانی اسفناج
۳,۰۰۰ تومان

بورانی بادمجان

بورانی بادمجان
۳,۰۰۰ تومان

زیتون محلی

زیتون محلی
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱,۵۰۰ میلی لیتر
نوشابه خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دلستر کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر کوچک
۲,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱,۵۰۰ میلی لیتر
دلستر خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۱,۵۰۰ تومان

دوغ محلی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ محلی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱,۵۰۰ میلی لیتر
دوغ خانواده
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱,۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی بزرگ
۱,۷۰۰ تومان