جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا کلاسیک

پیتزا کلاسیک
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا توسکان

پیتزا توسکان
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

پیتزا استیک
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مولانزالان

پیتزا مولانزالان
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار پنیر

پیتزا چهار پنیر
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ پستو

پیتزا مرغ پستو
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۲۲,۰۰۰ تومان

برگر

پستو برگر

پستو برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

کلاسیک بیکن برگر

کلاسیک بیکن برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

جوسی لوسی برگر

جوسی لوسی برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر

کلاسیک برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

کمل برگر

کمل برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

استیک

پاستا دریایی

پاستا دریایی
۲۸,۰۰۰ تومان

تی بن استیک

تی بن استیک
۵۵,۰۰۰ تومان

ریپ ای استیک

ریپ ای استیک
۶۵,۰۰۰ تومان

بشقاب دریایی

بشقاب دریایی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیله استیک گوساله با سس قارچ

فیله استیک گوساله با سس قارچ
۵۰,۰۰۰ تومان

لمب چاپس

لمب چاپس
۵۰,۰۰۰ تومان

تریاک استیک

تریاک استیک
۴۵,۰۰۰ تومان

استیک ران مرغ

استیک ران مرغ
۳۰,۰۰۰ تومان

شاه میگو سوخاری

شاه میگو سوخاری
۶۵,۰۰۰ تومان

کاپریس استیک

کاپریس استیک
۵۵,۰۰۰ تومان

فیله ماهی جنوب سوخاری

فیله ماهی جنوب سوخاری
۴۵,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

بشقاب سبزیجات
۲۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ مخصوص

سوپ مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

بال تند سرخ شده

بال تند سرخ شده
۱۲,۰۰۰ تومان

قارچ تمپورا

قارچ تمپورا
۱۰,۰۰۰ تومان

بروسکتا بادمجان

بروسکتا بادمجان
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری
۱۲,۰۰۰ تومان

نان سیردار

نان سیردار
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد زمستانه

سالاد زمستانه
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

سالاد سبز
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد انتراکت

سالاد انتراکت
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

سالاد یونانی
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۸۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان