جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

همبرگر

نان مک، سیب زمینی سرخ شده
همبرگر
۲۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

نان مک، سیب زمینی سرخ شده
چیز برگر
۲۴,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

نان مک، سیب زمینی سرخ شده
چیکن برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر

نان مک، سیب زمینی سرخ شده
اسموکی برگر
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کراکف

ساندویچ کراکف
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کریسپی

ساندویچ کریسپی
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر گودا

ساندویچ هات داگ با پنیر گودا
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت

ساندویچ کتلت
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکو سبزی

ساندویچ کوکو سبزی
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت مرغ

ساندویچ کتلت مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکو سیب زمینی

ساندویچ کوکو سیب زمینی
۸,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

جگر (پرسی)

جگر (پرسی)
۱۴,۰۰۰ تومان

بندری (پرسی)

همراه با پنیر
بندری (پرسی)
۱۸,۰۰۰ تومان

کتلت خانگی (پرسی)

کتلت خانگی (پرسی)
۱۶,۰۰۰ تومان

کوکو سبزی (پرسی)

کوکو سبزی (پرسی)
۱۲,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان (پرسی)

کشک بادمجان (پرسی)
۱۴,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۸,۰۰۰ تومان

استامبولی پلو

برنج ایرانی
استامبولی پلو
۱۳,۰۰۰ تومان

ماکارونی

ماکارونی
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد الویه

سالاد الویه
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان