جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، ژامبون مرغ ۸۰%، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌ متری)

۸۹,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۳۱,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، ژامبون مرغ ۸۰%، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌ متری)

۸۶,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۲۸,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی ۹۰%، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌ متری)

۸۹,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۳۵,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌ متری)

۱۱۹,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۶۹,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص نازک، پنیر موزارلا مخصوص، سس مخصوص، ژامبون پپرونی ۹۰%
پیتزا پپرونی ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۱۲۸,۵۰۰ تومان

فیله استریپس

فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن
فیله استریپس

پنج تکه

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سه تکه

۹۹,۵۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر

با سس پیاز

۷۴,۵۰۰ تومان

ساده

۶۸,۵۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان برگر
چیز برگر

با قارچ

۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص نازک، پنیر موزارلا مخصوص، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس خامه مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۱۶۹,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

برگر مخصوص آی بک

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، سس پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، نان برگر
برگر مخصوص آی بک
۱۵
۸۶,۰۰۰ ۷۳,۱۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ ۸۰%، پنیر موزرلا، قارچ، گوجه، ترکیب ۲ عدد سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۱۵
۷۸,۵۰۰ ۶۶,۷۲۵ تومان

ساندویچ رویال داگ

یک عدد هات داگ ۸۰%، ۲ ورق ژامبون گوشت ۸۰%، پنیر موزرلا، قارچ، گوجه، ترکیب ۲ عدد سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رویال داگ
۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

فیله مرغ پارمسان

سه عدد فیله مرغ سوخاری ۹۰ تا ۱۰۰ گرمی، سس مخصوص، پنیر موزرلا، سیب زمینی سرخ شده
فیله مرغ پارمسان
۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

سالاد بروکلی

یک نفره، کلم بروکلی، سس مخصوص، تخمه کدو، دست ساز
سالاد بروکلی
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ شده، سس پنیر، سس قارچ، هات داگ ۸۰%
سیب زمینی مخصوص
۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص نازک، پنیر موزارلا مخصوص، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس خامه مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص نازک، پنیر موزارلا مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سوپریم ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۱۳۱,۵۰۰ تومان

پیتزا میکس ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص نازک، پنیر موزارلا مخصوص، ژامبون گوشت و مرغ ۸۰%، استیک گوشت گوساله، سینه مرغ تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای...
پیتزا میکس ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۱۶۶,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص نازک، پنیر موزارلا مخصوص، سس مخصوص، ژامبون پپرونی ۹۰%
پیتزا پپرونی ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۱۲۸,۵۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص نازک، پنیر موزارلا مخصوص، استیک گوشت گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، سس سیر مخصوص
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۱۶۴,۵۰۰ تومان

پیتزا چیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی مخصوص نازک، پنیر موزارلا مخصوص، سینه مرغ تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی
پیتزا چیکن ایتالیایی

۳۰ سانتی متری

۱۳۹,۵۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا آمریکایی ویژه آی بک

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، ژامبون مرغ ۸۰%، استیک گوشت گوساله، استیک سینه مرغ، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ا...
پیتزا آمریکایی ویژه آی بک

یک نفره (۲۵ سانتی‌ متری)

۱۱۹,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا استیک گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوشت گوساله، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا استیک گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌ متری)

۱۱۵,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌ متری)

۱۱۹,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۶۹,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، ژامبون مرغ ۸۰%، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌ متری)

۸۹,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۳۱,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، ژامبون مرغ ۸۰%، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌ متری)

۸۶,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۲۸,۵۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا یونانی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌ متری)

۱۰۵,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک سینه مرغ، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا چیکن آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌ متری)

۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک گوشت گوساله، استیک سینه مرغ، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا گوشت و مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌ متری)

۱۰۵,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی ۹۰%، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌ متری)

۸۹,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۳۵,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوجه فرنگی، زیتون، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی‌ متری)

۶۸,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سه مزه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک راسته گوساله، استیک سینه مرغ کبابی، پپرونی ۹۰%، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا سه مزه آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی‌ متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

برگر

برگر مخصوص آی بک

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، سس پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، نان برگر
برگر مخصوص آی بک
۱۵
۸۶,۰۰۰ ۷۳,۱۰۰ تومان

چیزی چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، سس پنیر، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان برگر
چیزی چیز برگر
۷۳,۵۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر موزارلا، سس قارچ مخصوص، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان برگر
ماشروم برگر
۷۴,۵۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر

ساده

۶۸,۵۰۰ تومان

با سس پیاز

۷۴,۵۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان برگر
چیز برگر

با قارچ

۷۵,۵۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر گودا، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان برگر
رویال برگر
۸۶,۵۰۰ تومان

اسموکی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، استیک سینه مرغ، سس مخصوص اسموکی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان برگر
اسموکی برگر
۸۶,۵۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان برگر
دوبل برگر
۹۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ ۸۰%، پنیر موزرلا، قارچ، گوجه، ترکیب ۲ عدد سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۱۵
۷۸,۵۰۰ ۶۶,۷۲۵ تومان

ساندویچ رویال داگ

یک عدد هات داگ ۸۰%، ۲ ورق ژامبون گوشت ۸۰%، پنیر موزرلا، قارچ، گوجه، ترکیب ۲ عدد سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رویال داگ
۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

ساندویچ کراکف کریسپی

کراکف پنیری ۷۰% سوخاری، سس پنیر، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ کراکف کریسپی
۸۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ پیشنهاد آی بک

یک عدد برگر شرکتی ۹۵% ۱۲۰ گرمی، استیک سینه مرغ گریل، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان با...
ساندویچ پیشنهاد آی بک
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ

استیک سینه مرغ گریل، قارچ، پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ استیک مرغ
۹۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ سلطان

هات داگ ۷۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، فیله مرغ سوخاری، قارچ، پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ سلطان
۱۱۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ زینگر

۳ عدد فیله مرغ سوخاری، پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ زینگر
۷۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص سرد

۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، ۲ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخصوص سرد
۶۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۰%، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ

معمولی

۴۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوپر اسپشیال

استیک فیله گوساله، استیک سینه مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ سوپر اسپشیال
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال رست بیف

ژامبون گوشت ۹۰%، گوشت ران گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ رویال رست بیف
۱۰۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ بیگ فیلر

فیله مرغ سوخاری، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ بیگ فیلر
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مخصوص

۲ ورق ژامبون گوشت تنوری ۹۰%، ۲ ورق ژامبون مرغ تنوری ۹۰%، قارچ، پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه فرنگی، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری مخصوص
۸۹,۵۰۰ تومان

غذای فرنگی

تویستر باربیکیو

۱۲۰ گرم استیک گوشت گوساله، ۱۸۰ گرم استیک سینه مرغ، سس قارچ، سیب زمینی سرخ شده
تویستر باربیکیو
۱۴۹,۵۰۰ تومان

بیندر استیک گوشت و مرغ

۷۰ گرم استیک سینه مرغ، ۱۲۰ گرم گوشت گوساله تکه ای، پنیر موزارلا، سس قارچ، سیب زمینی سرخ شده
بیندر استیک گوشت و مرغ
۱۳۵,۵۰۰ تومان

بیندر استیک مرغ

۷۰ گرم استیک سینه مرغ، سس قارچ، پنیر موزارلا، سیب زمینی سرخ شده
بیندر استیک مرغ
۱۰۹,۵۰۰ تومان

چیکن گریل

۱۸۰ گرم استیک سینه مرغ، سس قارچ، سیب زمینی سرخ شده
چیکن گریل
۹۶,۵۰۰ تومان

سوخاری

فیله مرغ پارمسان

سه عدد فیله مرغ سوخاری ۹۰ تا ۱۰۰ گرمی، سس مخصوص، پنیر موزرلا، سیب زمینی سرخ شده
فیله مرغ پارمسان
۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

فیله استریپس

فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن
فیله استریپس

سه تکه

۹۹,۵۰۰ تومان

پنج تکه

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کتف سوخاری

۵ تکه کتف سوخاری، سیب زمینی سرخ شده
کتف سوخاری
۷۸,۵۰۰ تومان

بال سوخاری

۵ تکه بال سوخاری، سیب زمینی سرخ شده
بال سوخاری
۷۸,۵۰۰ تومان

سبد سوخاری

۲ تکه فیله سوخاری، ۲ تکه بال یا کتف سوخاری، قارچ، سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن
سبد سوخاری
۱۳۸,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد بروکلی

یک نفره، کلم بروکلی، سس مخصوص، تخمه کدو، دست ساز
سالاد بروکلی
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

سالاد سزار

یک نفره، کاهو، سینه مرغ گریل شده، نان کراستینو، پنیر پارمسان، سس مخصوص
سالاد سزار
۷۸,۵۰۰ تومان

سالاد پیشنهاد شف

یک نفره، کاهو سالادی، ۱۰۰ گرم سینه مرغ گریل، پودر گردو، کلم بروکلی، گوجه گیلاسی، جوانه گندم، زیتون
سالاد پیشنهاد شف
۷۵,۵۰۰ تومان

سالاد کلم

یک نفره، کلم سفید، هویج، نعنا، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ شده، سس پنیر، سس قارچ، هات داگ ۸۰%
سیب زمینی مخصوص
۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

سیب زمینی تنوری

یک نفره، سیب زمینی تنوری، پنیر موزارلا، سس قارچ
سیب زمینی تنوری
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

یک پرس سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده

ساده

۴۵,۰۰۰ تومان

با سس قارچ

۶۱,۵۰۰ تومان

با سس پنیر گودا

۵۷,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ویژه

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون مرغ ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، ذرت، گوجه فرنگی
سیب زمینی سرخ شده ویژه
۶۹,۵۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۳ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۴۶,۵۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۵ سانتی متری، سیر سس مخصوص، پنیر موزارلا، ذرت، گوجه فرنگی
نان سیر
۵۴,۵۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان بروتچن

یک عدد
نان بروتچن
۳,۵۰۰ تومان

نان برگر

یک عدد
نان برگر
۸,۵۰۰ تومان

نان باگت

یک عدد
نان باگت
۸,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان