جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ نیم متری بمبی ایلند

لاکچری

لاکچری
۹۰,۰۰۰ تومان

تی ان تی

کلی ژامبون مرغ وگوشت هات داگ فیله مرغ همبرگر قارچ وپنیرفراوان پنیر گودا
تی ان تی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

بندری توپولوف

کلی بندری قارچ وپنیرفراوان
بندری توپولوف
۸۵,۰۰۰ تومان

ابرهات رویال

کلی ژامبون مرغ وگوشت هات داگ قارچ وپنیر فراوان
ابرهات رویال
۸۵,۰۰۰ تومان

بمب ژامبون تنوری

کلی زامبون مرغ وگوشت قارچ وپنیر فراوان
بمب ژامبون تنوری
۸۵,۰۰۰ تومان

مین برگر

برگر ۲۴۰ گرم کلی قارچ وپنیر پنیر گودا
مین برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص ایلند

گوشت ومرغ قارچ پنیر فیله مرغ
پیتزا مخصوص ایلند
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا غول ای لند

گوشت ومرغ کلی ژامبون قارچ وپنیر مواد افزودنی
پیتزا غول ای لند
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط خانواده

پیتزا مخلوط خانواده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت خانواده

پیتزا گوشت خانواده
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزاپپرونی خانواده

پیتزاپپرونی خانواده
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزاقارچ وگوشت خانواده

پیتزاقارچ وگوشت خانواده
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص دونفره

پیتزا مخصوص دونفره
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی دونفره

پیتزا پپرونی دونفره
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ دونفره

پیتزا مرغ دونفره
۸۵,۰۰۰ تومان

مخصوص خانواده

مخصوص خانواده
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا غول رست بیف

گرشت مرینیت شده گوساله
پیتزا غول رست بیف
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ وقارچ متوسط

پیتزا مرغ وقارچ متوسط
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ خانواده

پیتزا مرغ خانواده
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزااستیک خانواده

پیتزااستیک خانواده
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط دونفره

پیتزا مخلوط دونفره
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزاسبزیجات دونفره

پیتزاسبزیجات دونفره
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ وگوشت دونفره

پیتزا قارچ وگوشت دونفره
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست دونفره

پیتزا رست دونفره
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف خانواده

گوشت مغز ران گوساله مرینت شده
پیتزا رست بیف خانواده
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص فردوس

پیتزا مخصوص فردوس

متوسط

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

متوسط

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

متوسط

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف

متوسط

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

متوسط

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

پیتزا قارچ

متوسط

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپولی (پپرونی)

پیتزا ناپولی (پپرونی)

متوسط

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

پیتزا استیک

متوسط

۷۰,۰۰۰ تومان

برگر

برگر معمولی

برگر معمولی
۳۵,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی مخصوص ویژه

برگر ذغالی مخصوص ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

دبل برگر ذغالی

دبل برگر ذغالی
۸۵,۰۰۰ تومان

چیزبرگر ذغالی

چیزبرگر ذغالی
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر ذغالی

قارچ برگر ذغالی
۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی مخصوص

همبرگر ذغالی مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

بندری

بندری
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

ساندویچ هات داگ تنوری
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا ویژه

ساندویچ زاپاتا ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

ساندویچ کوکتل دودی
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

ساندویچ جگر مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ژیگو

ساندویچ ژامبون ژیگو
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ تنوری

ساندویچ فیله مرغ تنوری
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

ساندویچ فیله مرغ ویژه
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک ویژه

ساندویچ استیک ویژه
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک با گوشت راسته

ساندویچ استیک با گوشت راسته
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ اسپشیال

ساندویچ اسپشیال
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی

ساندویچ سوسیس سیب زمینی
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی

ساندویچ کباب ترکی گوشت

ساندویچ کباب ترکی گوشت
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

ساندویچ کباب ترکی مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

ساندویچ کباب ترکی مخلوط
۶۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

کباب ترکی مخلوط (پرسی)

کباب ترکی مخلوط (پرسی)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت (پرسی)

کباب ترکی گوشت (پرسی)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ (پرسی)

کباب ترکی مرغ (پرسی)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک فیله مرغ

خوراک فیله مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جگر مرغ

خوراک جگر مرغ
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک بندری

بندری پرسی دونفره
خوراک بندری
۸۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی بزرگ

سیب زمینی بزرگ
۴۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه

کوچک

۵۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۷,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۵۰۰ میلی
دوغ بطری
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

اضافات

مرغ بریان

مرغ بریان، گوجه، خیارشور، کاهو، نان دو عدد سس مخصوص
مرغ بریان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پک کامل سوخاری

فیله سوخاری، بال، بازو، قارچ سوخاری، جوجه چینی، سیب زمینی، سس مخصوص
پک کامل سوخاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

سس قرمز (اضافه)

سس قرمز (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

سس سفید (اضافه)

سس سفید (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان