جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

حلیم (ظرف بزرگ)

مناسب ۲ نفر
حلیم (ظرف بزرگ)
۹۷,۵۰۰ تومان

آش رشته (ظرف بزرگ)

مناسب ۲ نفر
آش رشته (ظرف بزرگ)
۹۷,۵۰۰ تومان

حلیم (ظرف کوچک)

مناسب ۱ نفر
حلیم (ظرف کوچک)
۶۷,۵۰۰ تومان

آش و حلیم

حلیم (ظرف کوچک)

مناسب ۱ نفر
حلیم (ظرف کوچک)
۶۷,۵۰۰ تومان

حلیم (ظرف بزرگ)

مناسب ۲ نفر
حلیم (ظرف بزرگ)
۹۷,۵۰۰ تومان

آش رشته (ظرف کوچک)

مناسب ۱ نفر
آش رشته (ظرف کوچک)
۶۷,۵۰۰ تومان

آش رشته (ظرف بزرگ)

مناسب ۲ نفر
آش رشته (ظرف بزرگ)
۹۷,۵۰۰ تومان

آش شله قلمکار (ظرف کوچک)

مناسب ۱ نفر
آش شله قلمکار (ظرف کوچک)
۶۷,۵۰۰ تومان

آش شله قلمکار (ظرف بزرگ)

مناسب ۲ نفر
آش شله قلمکار (ظرف بزرگ)
۹۷,۵۰۰ تومان

عدسی (ظرف کوچک)

مناسب ۱ نفر
عدسی (ظرف کوچک)
۶۷,۵۰۰ تومان

عدسی (ظرف بزرگ)

مناسب ۲ نفر
عدسی (ظرف بزرگ)
۹۷,۵۰۰ تومان

سوپ جو (ظرف کوچک)

مناسب ۱ نفر
سوپ جو (ظرف کوچک)
۵۷,۵۰۰ تومان

سوپ جو (ظرف بزرگ)

مناسب ۲ نفر
سوپ جو (ظرف بزرگ)
۸۷,۵۰۰ تومان

غذای خانگی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۹۹,۵۰۰ تومان

کشک بادمجان

یک نفره
کشک بادمجان
۷۹,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

یک نفره
میرزا قاسمی
۷۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب سینه

چلو جوجه کباب سینه
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران

چلو جوجه کباب ران
۹۹,۸۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه
۸۹,۵۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۷۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قرمه سبزی

چلو خورشت قرمه سبزی
۷۹,۰۰۰ تومان

سایر محصولات

سمنو

یک نفره
سمنو
۳۹,۰۰۰ تومان

شله زرد

یک نفره
شله زرد
۳۹,۰۰۰ تومان