جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آش شله قلمکار (ظرف بزرگ)

مناسب ۲ نفر
آش شله قلمکار (ظرف بزرگ)
۹۷,۵۰۰ تومان

حلیم (ظرف بزرگ)

مناسب ۲ نفر
حلیم (ظرف بزرگ)
۹۷,۵۰۰ تومان

حلیم (ظرف کوچک)

مناسب ۱ نفر
حلیم (ظرف کوچک)
۶۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب ران

یک سیخ جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج
چلو جوجه کباب ران
۹۹,۸۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه

یک سیخ جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج
چلو جوجه کباب سینه
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۱سیخ کباب,۳۵۰ گرم برنج
چلو کباب لقمه
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۲۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج
چلو خورشت قورمه سبزی
۷۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۲۲۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج
چلو خورشت قیمه
۷۹,۰۰۰ تومان

آش و حلیم

حلیم (ظرف کوچک)

مناسب ۱ نفر
حلیم (ظرف کوچک)
۶۷,۵۰۰ تومان

حلیم (ظرف بزرگ)

مناسب ۲ نفر
حلیم (ظرف بزرگ)
۹۷,۵۰۰ تومان

آش رشته (ظرف کوچک)

مناسب ۱ نفر
آش رشته (ظرف کوچک)
۶۷,۵۰۰ تومان

آش رشته (ظرف بزرگ)

مناسب ۲ نفر
آش رشته (ظرف بزرگ)
۹۷,۵۰۰ تومان

آش شله قلمکار (ظرف کوچک)

مناسب ۱ نفر
آش شله قلمکار (ظرف کوچک)
۶۷,۵۰۰ تومان

آش شله قلمکار (ظرف بزرگ)

مناسب ۲ نفر
آش شله قلمکار (ظرف بزرگ)
۹۷,۵۰۰ تومان

عدسی (ظرف کوچک)

مناسب ۱نفر
عدسی (ظرف کوچک)
۶۷,۵۰۰ تومان

عدسی (ظرف بزرگ)

مناسب ۲ نفر
عدسی (ظرف بزرگ)
۹۷,۵۰۰ تومان

منوی سنتی

زرشک پلو با مرغ

مرغ ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج
زرشک پلو با مرغ
۹۹,۵۰۰ تومان

کوکوسبزی

۳۱۰ گرم
کوکوسبزی
ناموجود

کشک بادمجان

یک نفره
کشک بادمجان
ناموجود

میرزا قاسمی

یک نفره
میرزا قاسمی
ناموجود