جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزای دست ساز، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، هات داگ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
پیتزا مخصوص

۳۰سانتی دو نفره

۲۵
۱۹۶,۵۰۰ ۱۴۷,۳۷۵ تومان

۲۴سانتی تک نفره

۲۵
۱۵۹,۵۰۰ ۱۱۹,۶۲۵ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزای دست ساز. پپرونی، سس مخصوص چیلی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
پیتزا پپرونی

۳۰سانتی دو نفره

۲۵
۱۹۵,۵۰۰ ۱۴۶,۶۲۵ تومان

۲۴ سانتی تک نفره

۲۵
۱۵۸,۵۰۰ ۱۱۸,۸۷۵ تومان

پیتزا سوپریم

خمیر پیتزای دست ساز. ژامبون گوشت، ژآمبون مرغ، هات داگ، سس مخصوص، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا سوپریم

۲۴ سانتی تک نفره

۲۵
۱۵۷,۵۰۰ ۱۱۸,۱۲۵ تومان

۳۰ سانتی دونفره

۲۵
۱۸۶,۵۰۰ ۱۳۹,۸۷۵ تومان

پیتزا بیکن

خمیر پیتزای دست ساز، بیکن میکس پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا بیکن

۲۴ سانتی تک نفره

۲۵
۱۶۰,۵۰۰ ۱۲۰,۳۷۵ تومان

۳۰ سانتی دو نفره

۲۵
۲۰۸,۵۰۰ ۱۵۶,۳۷۵ تومان

پیتزا بوقلمون

خمیر پیتزای دست ساز.بیکن بوقلمون، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا بوقلمون

۲۴ سانتی تک نفره

۲۵
۱۶۲,۵۰۰ ۱۲۱,۸۷۵ تومان

پیتزا

پیتزا بوقلمون

خمیر پیتزای دست ساز.بیکن بوقلمون، پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا بوقلمون

۲۴ سانتی تک نفره

۲۵
۱۶۲,۵۰۰ ۱۲۱,۸۷۵ تومان

۳۰ سانتی دو نفره

۲۵
۲۱۰,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

پیتزا بیکن

خمیر پیتزای دست ساز، بیکن میکس پنیر موزارلا، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا بیکن

۲۴ سانتی تک نفره

۲۵
۱۶۰,۵۰۰ ۱۲۰,۳۷۵ تومان

۳۰ سانتی دو نفره

۲۵
۲۰۸,۵۰۰ ۱۵۶,۳۷۵ تومان

پیتزا سوپریم

خمیر پیتزای دست ساز. ژامبون گوشت، ژآمبون مرغ، هات داگ، سس مخصوص، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا سوپریم

۲۴ سانتی تک نفره

۲۵
۱۵۷,۵۰۰ ۱۱۸,۱۲۵ تومان

۳۰ سانتی دونفره

۲۵
۱۸۶,۵۰۰ ۱۳۹,۸۷۵ تومان

پیتزا بیفن

خمیر پیتزای دست ساز. گوشت چرخ کرده طعم دار شده، سس مخصوص، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
پیتزا بیفن

۲۴ سانتی تک نفره

۲۵
۱۶۵,۵۰۰ ۱۲۴,۱۲۵ تومان

۳۰ سانتی دونفره

۲۵
۲۱۴,۵۰۰ ۱۶۰,۸۷۵ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزای دست ساز. پپرونی، سس مخصوص چیلی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
پیتزا پپرونی

۲۴ سانتی تک نفره

۲۵
۱۵۸,۵۰۰ ۱۱۸,۸۷۵ تومان

۳۰سانتی دو نفره

۲۵
۱۹۵,۵۰۰ ۱۴۶,۶۲۵ تومان

پیتزا ماشرو چیک

خمیر پیتزای دست ساز. فیله مرغ طعمدار گریل شده، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، سس مخصوص
پیتزا ماشرو چیک

۲۴سانتی تک نفره

۲۵
۱۶۲,۵۰۰ ۱۲۱,۸۷۵ تومان

۳۰سانتی دونفره

۲۵
۲۰۸,۵۰۰ ۱۵۶,۳۷۵ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزای دست ساز.گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، هات داگ، پنیر موزارلا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
پیتزا مخصوص

۲۴سانتی تک نفره

۲۵
۱۵۹,۵۰۰ ۱۱۹,۶۲۵ تومان

۳۰سانتی دو نفره

۲۵
۱۹۶,۵۰۰ ۱۴۷,۳۷۵ تومان

پیتزا وجینا

خمیرپیتزای دست ساز. بادمجان، پیاز، کدو، قارچ، پنیر موزارلا، گوجه، فلفل دلمه ای، ذرت، هویج، نخود فرنگی، زیتون
پیتزا وجینا

۲۴ سانتی تک نفره

۲۵
۱۳۴,۵۰۰ ۱۰۰,۸۷۵ تومان

۳۰سانتی دو نفره

۲۵
۱۷۳,۵۰۰ ۱۳۰,۱۲۵ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزای دست ساز. گوجه فرنگی، گوجه گیلاسی، سس مخصوص، پنیر موزارلا
پیتزا مارگاریتا

۲۴ سانتی تک نفره

۲۵
۱۳۴,۵۰۰ ۱۰۰,۸۷۵ تومان

۳۰سانتی دو نفره

۲۵
۱۷۳,۵۰۰ ۱۳۰,۱۲۵ تومان

برگر

برگر کلاسیک

یک عدد برگر ۱۸۰ گرمی دست ساز مخصوص ذغالی، سس مخصوص، نان باگت المانی، خیارشور، گوجه، کاهو
برگر کلاسیک
۲۵
۱۳۱,۵۰۰ ۹۸,۶۲۵ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر ۱۸۰ گرمی دست ساز مخصوص ذغالی، نان باگت المانی، پنیر گودا، سس قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو
ماشروم برگر
۲۵
۱۴۰,۵۰۰ ۱۰۵,۳۷۵ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر ۱۸۰ گرمی دست ساز مخصوص ذغالی، نان باگت المانی . پنیر گودا، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو
چیز برگر
۲۵
۱۳۷,۵۰۰ ۱۰۳,۱۲۵ تومان

برگر مشیگال

یک عدد برگر ۱۸۰ گرمی دست ساز مخصوص ذغالی، نان باگت المانی، سینه مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس قارچ، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو
برگر مشیگال
۲۵
۱۷۸,۵۰۰ ۱۳۳,۸۷۵ تومان

برگر فرانسوی

۲ عدد برگر ۱۸۰ گرمی دست ساز مخصوص ذغالی، نان باگت المانی، پنیر گودا، سس قارچ .سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو
برگر فرانسوی
۲۵
۲۱۲,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیورمیت برگر

یک عدد برگر ۱۸۰ گرمی دست ساز مخصوص ذغالی، نان باگت المانی .بیکن گوشت، سس قارچ، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو
پیورمیت برگر
۲۵
۱۷۵,۵۰۰ ۱۳۱,۶۲۵ تومان

اسموکی برگر

یک عدد برگر ۱۸۰ گرمی مخصوص ذغالی، نان باگت المانی، پنیر گودا، پیاز کاراملی، سس قارچ .سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو
اسموکی برگر
۲۵
۱۴۰,۵۰۰ ۱۰۵,۳۷۵ تومان

چیکن برگر

فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت المانی
چیکن برگر
۲۵
۱۳۰,۰۰۰ ۹۷,۵۰۰ تومان

زینگر

سینه مرغ سوخاری، سس مخصوص، کاهو، سس قارچ، گوجه، خیارشور، نان باگت المانی .
زینگر
۲۵
۱۲۵,۰۰۰ ۹۳,۷۵۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بندری ویژه

سوسیس ۷۰%، سس بندری، کاهو و گوجه، خیار شور، نان باگت المانی
ساندویچ بندری ویژه
۲۵
۱۰۶,۰۰۰ ۷۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

کوکتل دودی ۸۰٪، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ  کوکتل  دودی
۲۵
۱۱۲,۵۰۰ ۸۴,۳۷۵ تومان

ساندویچ ویژه

فیله مرغ، بیکن، برگر مخصوص زغالی، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پنیر گودا، نان باگت المانی
ساندویچ ویژه
۲۵
۱۸۵,۵۰۰ ۱۳۹,۱۲۵ تومان

ساندویچ چیکن گریل

۳ تکه فیله مرغ گریل طعم دار شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس قارچ سس مخصوص، نان باگت المانی
ساندویچ چیکن گریل
۲۵
۱۳۰,۰۰۰ ۹۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ رست چیکن

فیله مرغ، قارچ، پیاز، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، سس قارچ، نان باگت المانی
ساندویچ رست چیکن
۲۵
۱۳۱,۵۰۰ ۹۸,۶۲۵ تومان

ساندویچ فرانکفورتر

هات داگ ۹۰%، سس قارچ، پنیر گوردا، چیپس، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت المانی
ساندویچ فرانکفورتر
۲۵
۱۲۲,۵۰۰ ۹۱,۸۷۵ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت المانی
ساندویچ هات داگ
۲۵
۱۱۲,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیویورک

ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، گوجه مخصوص، نان باگت المانی
ساندویچ نیویورک
۲۵
۱۳۱,۰۰۰ ۹۸,۲۵۰ تومان

ساندویچ کالیفرنیا

ژامبون مرغ ۹۰%، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، گوجه مخصوص، ادویه مخصوص، نان باگت المانی
ساندویچ کالیفرنیا
۲۵
۱۲۷,۵۰۰ ۹۵,۶۲۵ تومان

ساندویچ مکزیک

ﭘﯿﺮوﻧﯽ ۹۰%، ﺧﯿﺎرﺷﻮر، ﮐﺎﻫﻮ، ﮔﻮﺟﻪ، ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ ای، ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻨﺪ، ﻗﺎرچ، نان باگت المانی
ساندویچ مکزیک
۲۵
۱۳۰,۰۰۰ ۹۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۲ تکه فیله سوخاری، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت المانی
ساندویچ فیله سوخاری
۲۵
۱۲۴,۵۰۰ ۹۳,۳۷۵ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ بیکن سرد

بیکن گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس، سس مخصوص، نان باگت المانی
ساندویچ  بیکن سرد
۲۵
۱۳۱,۵۰۰ ۹۸,۶۲۵ تومان

ساندویچ گوشت سرد

ژامبون گوشت نوروزی ۹۰%، چیپس خلالی کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت المانی
ساندویچ گوشت سرد
۲۵
۱۱۵,۵۰۰ ۸۶,۶۲۵ تومان

ساندویچ مرغ سرد

ژامبون مرغ ۹۰% چیپس خلالی کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت المانی .
ساندویچ مرغ سرد
۲۵
۱۱۴,۵۰۰ ۸۵,۸۷۵ تومان

ساندویچ بوقلمون سرد

ژامبون بوقلمون ۹۰%، چیپس خلالی .کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت المانی
ساندویچ بوقلمون سرد
۲۵
۱۲۹,۵۰۰ ۹۷,۱۲۵ تومان

سوخاری

فیله مرغ سوخاری (۴ تکه)

۳عدد فیله مرغ سوخاری، قارچ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، سس تارتار،سس
فیله مرغ سوخاری (۴ تکه)
۲۵
۱۸۵,۵۰۰ ۱۳۹,۱۲۵ تومان

استریپس (۳ تکه)

سیب زمینی، سالاد کلم، سس تارتار، سس
استریپس (۳ تکه)
۲۵
۱۸۳,۵۰۰ ۱۳۷,۶۲۵ تومان

استریپس (۴ تکه)

سیب زمینی، سالاد کلم، سس تارتار، سس
استریپس (۴ تکه)
۲۵
۱۹۸,۵۰۰ ۱۴۸,۸۷۵ تومان

پیش غذا

نان سیر

خمیر پیتزا ۲۴ سانتی متری، سس سیر مخصوص، پنیرموزارلا
نان  سیر
۲۵
۹۱,۵۰۰ ۶۸,۶۲۵ تومان

اسپانیش فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، سس
اسپانیش فرایز
۲۵
۷۴,۵۰۰ ۵۵,۸۷۵ تومان

وایتو ماشروم

سیب زمینی سرخ کرده، سس قارچ
وایتو ماشروم
۲۵
۹۸,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰ تومان

اسپشیال فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، میکس ژامبون مرغ و گوشت، سس قارچ، پنیر پروسس
اسپشیال فرایز
۲۵
۱۲۷,۵۰۰ ۹۵,۶۲۵ تومان

نان سیر

خمیر پتیزای ۳۰سانتی متری، سس سیر، پنیر موزارلا
نان سیر
۲۵
۱۱۴,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

اضافات

سس تک‌نفره کچاب

سس تک‌نفره کچاب
۱,۰۰۰ تومان

پنیر (اضافه)

پنیر (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان