جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ

ساندویچ کالباس مارتادلا

کالباس مارتادلا ۴۰ درصد (۱۰۰ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ کالباس مارتادلا
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس لیونر

کالباس لیونر ۵۵ درصد (۱۰۰ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ کالباس لیونر
۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

کالباس خشک ۶۰ درصد (۱۰۰ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ کالباس خشک
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک مرغ

کالباس خشک مرغ ۶۰ درصد (۱۰۰ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ کالباس خشک مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس ژامبون گوشت

کالباس ژامبون گوشت ۹۰ درصد (۱۰۰ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ کالباس ژامبون گوشت
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس ژامبون مرغ

کالباس ژامبون مرغ ۹۰ درصد (۱۰۰ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ کالباس ژامبون مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس ژامبون گوشت و مرغ

کالباس ژامبون گوشت و مرغ ۹۰ درصد (۱۰۰ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ کالباس ژامبون گوشت و مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس گوشت و قارچ

کالباس گوشت و قارچ ۹۰ درصد (۱۰۰ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ کالباس گوشت و قارچ
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس مرغ و قارچ

کالباس مرغ و قارچ ۹۰ درصد (۱۰۰ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ کالباس مرغ و قارچ
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

سوسیس کوکتل ۵۵ درصد (۱۰۰ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ سوسیس کوکتل
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۷۰ درصد (۱۱۰ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ هات داگ
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مرغ

هات داگ مرغ ۵۵ درصد (۱۱۰ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ هات داگ مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی ۹۰ درصد (۱۰۰ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ سوسیس آلمانی
۱۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی

سوسیس آلمانی ۹۰ درصد (۱۰۰ گرم)، سیب زمینی (۲۵ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ سوسیس سیب زمینی
۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی

سوسیس آلمانی ۹۰ درصد (۱۰۰ گرم)، رب و پیاز، مخلفات، نان
ساندویچ خوراک هندی
۱۲,۵۰۰ تومان

همبرگر ممتاز

یک عدد همبرگر ۶۰ درصد (۱۰۰ گرم، مخلفات، نان
همبرگر ممتاز
۱۵,۵۰۰ تومان

همبرگر با کباب لقمه معمولی

یک عدد همبرگر ۳۰ درصد (۱۰۰ گرم، مخلفات، نان
همبرگر با کباب لقمه معمولی
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه ممتاز

کباب لقمه ۶۰ درصد (۱۰۰ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ کباب لقمه ممتاز
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه استیکی

کباب لقمه استیکی (۱۰۰ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ کباب لقمه استیکی
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

سوسیس آلمانی ۴۰ درصد (۴۰ گرم)، کالباس لیونر ۵۵ درصد (۳۵ گرم)، قارچ (۱۵ گرم)، پنیر پیتزا (۱۵ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ پیتزا
۱۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ پخته شده (۷۵ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ مرغ
۱۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ گوشت (رست بیف)

ران گوساله پخته (۷۵ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ گوشت (رست بیف)
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ تخم مرغ نیمرو

تخم مرغ نیمرو دو عدد، مخلفات، نان
ساندویچ تخم مرغ نیمرو
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

پنج عدد فلافل (۱۰۰ گرم)، مخلفات، نان
ساندویچ فلافل
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری

کوکاکولا

۴,۵۰۰ تومان

فانتا

۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۱,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۱۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای ایستک

ماءالشعیر شیشه ای ایستک
۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

ماءالشعیر خانواده ایستک
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۳,۰۰۰ تومان