جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای روزانه

خوراک گوشت گوسفندی

۳۵۰ گرم گوشت گوسفندی با استخوان، دورچین
خوراک گوشت گوسفندی
۸۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

۱ سیخ کباب برگ گوسفندی، ۱ سیخ کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب سلطانی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

۱۸۰ گرم مغز فیله گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب برگ
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ دورو

۱۸۰ گرم مغز فیله گوسفندی، ۵۰ گرم سینه مرغ، ۵۰ گرم گوشت چرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب برگ دورو
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب درباری

۱ سیخ جوجه کباب زعفرانی، ۱ سیخ کباب برگ گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب درباری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۰۰ گرم مغز فیله گوسفندی، ۱۰۰ گرم سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب بختیاری
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۱ سیخ کباب کوبیده، ۱ سیخ جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب وزیری
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب رول

۱۱۰ گرم مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، ۲۰۰ گرم سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب رول
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص سرآشپز

۱۸۰ گرم سینه مرغ، ۱۵۰ گرم گوشت چرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب مخصوص سرآشپز
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

۲۰۰ گرم مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب لقمه نگین دار
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب تک سیخ لقمه

۱۵۰ گرم مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب تک سیخ لقمه
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ ۱۵۰ گرم گوشت مخلوط گوسفندی و گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

۲۵۰ گرم فیله مرغ مزه دار شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب حلزونی
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی معمولی

۲۰۰ گرم سینه مرغ مزه دار شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب زعفرانی معمولی
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی مخصوص

۲۵۰ گرم سینه مرغ مزه دار شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب زعفرانی مخصوص
۳۷,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج اعلاء ۱۰۰% ایرانی
چلو کره
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک

سینی کباب مخصوص آماتا

۱ سیخ کباب برگ گوسفندی دورو، ۱ سیخ کباب کوبیده، ۱ سیخ کباب رول شده، ۱ سیخ کباب مخصوص سرآشپز، ۱ سیخ کباب کاردی، دورچین
سینی کباب مخصوص آماتا
۲۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۱سیخ برگ گوسفندی، ۱سیخ کباب کوبیده، دورچین
خوراک کباب سلطانی
۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

۱۸۰ گرم مغز فیله گوسفندی، دورچین
خوراک کباب برگ
۸۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ دورو

۱۸۰ گرم مغز فیله گوسفندی، ۵۰ گرم سینه مرغ، ۵۰ گرم گوشت چرخ کرده، دورچین
خوراک کباب برگ دورو
۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب درباری

۱سیخ برگ گوسفندی، ۱سیخ جوجه کباب، دورچین
خوراک کباب درباری
۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۰۰ گرم مغز فیله گوسفندی، ۱۰۰ گرم سینه مرغ، دورچین
خوراک کباب بختیاری
۶۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

۱سیخ جوجه کباب، ۱سیخ کباب کوبیده، دورچین
خوراک کباب وزیری
۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب رول

۱۱۰ گرم گوشت چرخ شده، ۲۰۰ گرم سینه مرغ، دورچین
خوراک کباب رول
۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص سرآشپز

۱۸۰ گرم سینه مرغ مزه دار شده، ۱۵۰ گرم گوشت چرخ کرده، دورچین
خوراک کباب مخصوص سرآشپز
۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

۱۸۰ گرم مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، نگین ها با سینه مرغ، دورچین
خوراک کباب لقمه نگین دار
۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

خوراک کباب لقمه
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

۲۵۰ گرم فیله مرغ مزه دار شده، دورچین
خوراک جوجه کباب حلزونی
۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی مخصوص

۲۵۰ گرم سینه مرغ مزه دار شده، دورچین
خوراک جوجه کباب زعفرانی مخصوص
۳۱,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۲۵۰ گرم سینه مرغ، دورچین
شنیسل مرغ
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک ران مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، دورچین
خوراک ران مرغ
۲۹,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گوشت

۳۵۰ گرم ران گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن

۲۰۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گردن
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

یک عدد ماهیچه گوسفندی ۵۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی درجه یک اعلا، دورچین
چلو ماهیچه گوسفندی
۱۵۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۲۷۰-۳۰۰گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۵۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده مخصوص

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت فسنجان با مرغ

۱۵۰ گرم سینه اسلایس مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گردو
چلو خورشت فسنجان با مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)

مغز گردو ۸۰ گرم، رب انار ۲۰ گرم، ۲۰۰ گرم ران مرغ یا ۱۳۰ گرم سینه مرغ
خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)
۴۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۸۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سبزیجات
چلو خورشت قورمه سبزی
۲۹,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۸۰ گرم گوشت گوساله، لوبیا قرمز، سبزیجات
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۸۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سیب زمینی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۲۹,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۸۰ گرم گوشت گوساله، لپه، رب، سیب زمینی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۸۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، بادمجان، لپه
چلو خورشت قیمه بادمجان
۳۲,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۸۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم، بادمجان، لپه
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۲۶,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم
زیتون پرورده
۸,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم
ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۳۶۰ گرم
ماست و خیار
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۳۶۰ گرم خیار، گوجه، پیاز، نعناع، آبغوره
سالاد شیرازی
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، سس، روغن زیتون، سرکه خرما
سالاد فصل
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۲۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای
۳,۵۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماالشعیر خانواده
۶,۰۰۰ تومان