جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

زرشک پلو با مرغ ران سس پز

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرمی سرخ شده، ۴۵۰ گرم زرشک پلو
زرشک پلو با مرغ ران سس پز

ممتاز (برنج مخلوط)

۹۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت قیمه، ۵۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، ۴۰۰ گرم برنج
چلو خورشت قیمه بادمجان

ممتاز (برنج مخلوط)

۶۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب درباری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۴۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج، دورچین: یک عدد گوجه کبا...
چلو کباب درباری

ممتاز (برنج مخلوط)

۱۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه سوخاری

۲ سیخ فیله مرغ سوخاری ۸۰ گرمی، ۴۰۰ گرم مخلوط برنج
چلو جوجه سوخاری

ممتاز (برنج مخلوط)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز (۱۲۰ گرمی) (برنج مخلوط)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پیاز
چلو کباب کوبیده ممتاز (120 گرمی) (برنج مخلوط)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان ممتاز (برنج مخلوط)

۲۵۰ گرم خورشت، بادمجان، ۴۰۰ گرم برنج
چلو خورشت بادمجان ممتاز (برنج مخلوط)
۶۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز (برنج مخلوط)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۴۰ گرمی، ۴۰۰ گرم مخلوط برنج، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پیاز
چلو جوجه کباب ممتاز (برنج مخلوط)
۸۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب مخصوص امین علی ممتاز

۲ سیخ کباب دورو ۱۴۰ گرمی، میکس مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج مخلوط ایرانی و هندی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی...
چلو کباب مخصوص امین علی ممتاز
۹۲,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز (۱۲۰ گرمی) (برنج مخلوط)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پیاز
چلو کباب کوبیده ممتاز (120 گرمی) (برنج مخلوط)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز (برنج مخلوط)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۴۰ گرمی، ۴۰۰ گرم مخلوط برنج، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پیاز
چلو جوجه کباب ممتاز (برنج مخلوط)
۸۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری ممتاز

یک سیخ کباب بختیاری ۳۷۰ گرمی، که شامل کباب برگ گوشت گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ میباشد ، ۴۰۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و هندی، دورچی...
چلو کباب بختیاری ممتاز
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و هندی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پیاز
چلو کباب برگ ممتاز
۱۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی ممتاز

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و هندی، ...
چلو کباب سلطانی ممتاز
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی ممتاز

۲ سیخ کباب کوبیده نگینی ۱۲۰ گرمی، ۶۰ گرم جوجه نگینی، ۴۰۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و هندی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پیاز
چلو کباب نگینی ممتاز
۱۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب درباری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۴۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج، دورچین: یک عدد گوجه کبا...
چلو کباب درباری

ممتاز (برنج مخلوط)

۱۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس ممتاز

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ فیله مرغ سوخاری ۸۰ گرمی، ۴۰۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و هندی، دورچین:...
چلو کباب میکس ممتاز
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کره (برنج مخلوط)

۴۰۰ گرم برنج مخلوط ایرانی و هندی
چلو کره (برنج مخلوط)
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب مخصوص امین علی ممتاز

۲ سیخ کباب دورو ۱۴۰ گرمی، میکس مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و سینه مرغ، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پیاز، ترشی مخلوط، یک عدد ن...
خوراک کباب مخصوص امین علی ممتاز
۷۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ممتاز

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پیاز، ترشی مخلوط، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده ممتاز
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری ممتاز

یک سیخ کباب بختیاری ۳۷۰ گرمی، که شامل میکس کباب برگ گوشت گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ می باشد. دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پی...
خوراک کباب بختیاری ممتاز
۹۲,۵۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی ممتاز

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پ...
خوراک کباب سلطانی ممتاز
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پیاز، ترشی مخلوط، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ ممتاز
۱۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی ممتاز

۲ سیخ کباب کوبیده نگینی ۱۲۰ گرمی، ۶۰ گرم جوجه نگینی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پیاز، ترشی مخلوط، یک عدد نان لواش
خوراک کباب نگینی ممتاز
۹۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب درباری ممتاز

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۴۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پیاز...
خوراک کباب درباری ممتاز
۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس ممتاز

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ فیله مرغ سوخاری ۸۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پیاز، تر...
خوراک کباب میکس ممتاز
۹۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۴۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پیاز، ترشی مخلوط، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب ممتاز
۶۷,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه سوخاری ممتاز

۲ سیخ فیله مرغ سوخاری ۸۰ گرمی، دورچین: یک عدد گوجه کبابی، لیمو، پیاز، ترشی مخلوط، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه سوخاری ممتاز
۱۰۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا سوخاری ۲۵۰ گرمی، دورچین: لیمو، پیاز، ترشی مخلوط، یک عدد نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا
۸۹,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ممتاز

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرمی سرخ شده، دورچین: لیمو، پیاز، ترشی مخلوط، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ ممتاز
۷۶,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا ممتاز

یک عدد ماهی قزل آلا سوخاری ۲۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم مخلوط برنج ایرانی و هندی
چلو ماهی قزل آلا ممتاز
۱۲۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرمی سرخ شده، ۴۵۰ گرم باقالی پلو
باقالی پلو با مرغ

ممتاز (برنج مخلوط)

۹۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ران سس پز

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرمی سرخ شده، ۴۵۰ گرم زرشک پلو
زرشک پلو با مرغ ران سس پز

ممتاز (برنج مخلوط)

۹۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه سوخاری

۲ سیخ فیله مرغ سوخاری ۸۰ گرمی، ۴۰۰ گرم مخلوط برنج
چلو جوجه سوخاری

ممتاز (برنج مخلوط)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت بادمجان ممتاز (برنج مخلوط)

۲۵۰ گرم خورشت، بادمجان، ۴۰۰ گرم برنج
چلو خورشت بادمجان ممتاز (برنج مخلوط)
۶۲,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، بادمجان
خورشت بادمجان (اضافه)
۳۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت سبزی ممتاز (برنج مخلوط)

۲۵۰ گرم خورشت سبزی، ۵۰ گرم گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج
چلو خورشت سبزی ممتاز (برنج مخلوط)
۶۲,۰۰۰ تومان

خورشت سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت سبزی، ۵۰ گرم گوشت گوساله
خورشت سبزی (اضافه)
۳۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه ممتاز (برنج مخلوط)

۲۵۰ گرم خورشت قیمه، ۵۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، ۴۰۰ گرم برنج
چلو خورشت قیمه ممتاز (برنج مخلوط)
۶۲,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قیمه، ۵۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی
خورشت قیمه (اضافه)
۳۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت قیمه، ۵۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، ۴۰۰ گرم برنج
چلو خورشت قیمه بادمجان

ممتاز (برنج مخلوط)

۶۲,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قیمه، ۵۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۳۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون شور

۱۰۰ گرم زیتون شور
زیتون شور
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۲۵۰ گرم سالاد، خیار، گوجه، پیاز، آبغوره
سالاد شیرازی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۲۵۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۲۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۶,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۸۰ گرم ماست ساده
ماست ساده
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

۲۰۰ گرم سالاد، کاهو، خیار، کلم قرمز، کلم سفید، گوجه، سس مخصوص
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۶,۱۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۶,۱۰۰ تومان

سون آپ

۶,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۷,۸۵۰ تومان

سون آپ

۱۷,۸۵۰ تومان

دوغ بطری کوچک عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک عالیس
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان