جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

اوتایلی (تاتلی سابق)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، ژامبون، گوشت ریش ریش شده، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی

کوچک (۲۱ سانتیمتری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتیمتری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۲ سانتیمتری)

۳۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، ژامبون گوشت، گوشت چرخ شده، سوسیس، فلفل دامه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

متوسط (۲۵ سانتیمتری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

کوچک (۲۱ سانتیمتری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۲ سانتیمتری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

کوچک (۲۱ سانتیمتری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتیمتری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۲ سانتیمتری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، ژامبون گوشت، سالامی، پپرونی، کوکتل دودی، پنیر پیتزا
پیتزا سوپریم آمریکایی

کوچک (۲۱ سانتیمتری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتیمتری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۲ سانتیمتری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا بیکن آمریکایی

بزرگ (۳۲ سانتیمتری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کوچک (۲۱ سانتیمتری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتیمتری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا فیلتو (ایتالیایی) (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس گوجه، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس بیانز، پنیر پیتزا
پیتزا فیلتو (ایتالیایی) (متوسط)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (ایتالیایی) (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس گوجه، گوشت ریش ریش شده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس بیانز، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف (ایتالیایی) (متوسط)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا برست چیکن (ایتالیایی) (متوسط)

سس گوجه، پنیر مازارلا، ژامبون مرغ ۹۰ درصد دودی، قارچ، زیتون سیاه، فلفل دلمه
پیتزا برست چیکن (ایتالیایی) (متوسط)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس اوتایلی (ایتالیایی) (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس گوجه، فیله گوساله، فیله مرغ، سالامی، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا میکس اوتایلی (ایتالیایی) (متوسط)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص اوتایلی (ایتالیایی) (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس گوجه، سالامی، گوشت چرخ شده، فیله مرغ، زیتون، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص اوتایلی (ایتالیایی) (متوسط)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال اوتایلی (ایتالیایی) (متوسط)

سس پستو، پنیر مازارلا، فیله گوساله، فلفل دلمه، قارچ، سس بیانز
پیتزا اسپشیال اوتایلی (ایتالیایی) (متوسط)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و سالامی (ایتالیایی) (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس گوجه، فیله گوساله، سالامی، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر پیتزا
پیتزا استیک و سالامی (ایتالیایی) (متوسط)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک (ایتالیایی) (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس گوجه، فیله گوساله، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا استیک (ایتالیایی) (متوسط)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (ایتالیایی) (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس گوجه، راسته گوساله چرخ شده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ (ایتالیایی) (متوسط)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکانا (ایتالیایی) (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس گوجه، گوشت چرخ شده، فلفل ترشی، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکانا (ایتالیایی) (متوسط)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پستو (ایتالیایی) (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس پستو، فیله مرغ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن پستو (ایتالیایی) (متوسط)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و بیکن (ایتالیایی) (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس باربیکیو، فیله مرغ، بیک، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و بیکن (ایتالیایی) (متوسط)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (ایتالیایی) (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس گوجه، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ (ایتالیایی) (متوسط)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سزار (ایتالیایی) (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، کاهو، فیله مرغ گریل شده، گوجه گیلاسی، پنیر پارمزان
پیتزا سزار (ایتالیایی) (متوسط)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی) (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس گوجه، کالباس، پپرونی، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی (ایتالیایی) (متوسط)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی) (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس گوجه، قارچ، فلفل دلمه ای، کلم بروکلی، کدو، بادمجان، گوجه گیلاسی، بیبی کورن، زیتون
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی) (متوسط)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی) (متوسط)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس گوجه، پنیر پیتزا، گوجه گیلاسی، ریحان
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی) (متوسط)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا شیکاگو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، سالامی، فیله مرغ، گوشت چرخ کرده، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا شیکاگو آمریکایی

کوچک (۲۱ سانتیمتری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتیمتری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۲ سانتیمتری)

۳۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گارلیک بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، گوشت ریش ریش شده، پیاز، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس سیر
پیتزا گارلیک بیف آمریکایی

کوچک (۲۱ سانتیمتری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتیمتری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۲ سانتیمتری)

۳۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا برست چیکن آمریکایی

سس گوجه، پنیر مازارلا، ژامبون مرغ ۹۰ درصد دودی، قارچ، زیتون سیاه، فلفل دلمه
پیتزا برست چیکن آمریکایی

کوچک (۲۱ سانتیمتری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتیمتری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۲ سانتیمتری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

کوچک (۲۱ سانتیمتری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتیمتری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۲ سانتیمتری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، ژامبون، گوشت ریش ریش شده، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی

کوچک (۲۱ سانتیمتری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتیمتری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۲ سانتیمتری)

۳۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، ژامبون گوشت، گوشت چرخ شده، سوسیس، فلفل دامه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

کوچک (۲۱ سانتیمتری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتیمتری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۲ سانتیمتری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، ژامبون گوشت، سالامی، پپرونی، کوکتل دودی، پنیر پیتزا
پیتزا سوپریم آمریکایی

کوچک (۲۱ سانتیمتری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتیمتری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۲ سانتیمتری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، گوشت چرخ کرده، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی آمریکایی

کوچک (۲۱ سانتیمتری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتیمتری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۲ سانتیمتری)

۳۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا بیکن آمریکایی

کوچک (۲۱ سانتیمتری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتیمتری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۲ سانتیمتری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس گوجه، سوسیس دودی، پنیر پیتزا
پیتزا سوسیس آمریکایی

کوچک (۲۱ سانتیمتری)

۸۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۵ سانتیمتری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

بزرگ (۳۲ سانتیمتری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پاستا

پنه با سس مخصوص اوتایلی

۱۱۰ گرم فیله گوساله، پیاز، سیر، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پارمزان، سس مخصوص
پنه با سس مخصوص اوتایلی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پنه با سس پستو

۱۵۰ گرم فیله مرغ، سس پستو، قارچ، پیاز، سیر، پنیر پارمزان
پنه با سس پستو
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پنه مارینارا

۱۵۰ گرم فیله مرغ، سالامی، پیاز، سیر، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مارینارا، پنیر پارمزان
پنه مارینارا
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پنه با سس آلفردو

۱۵۰ گرم فیله مرغ، پیاز، سیر، پنیر پارمزان، قارچ، سس آلفردو
پنه با سس آلفردو
۱۴۵,۰۰۰ تومان

اسپاگتی سبزیجات

قارچ، فلفل دلمه ای، پیاز، کدو، بیبی کورن، زیتون سیاه، کلم بروکلی، ریحان، گوجه گیلاسی
اسپاگتی سبزیجات
۱۰۰,۰۰۰ تومان

برگر

برگر مخصوص اوتایلی

۲۰۰ گرم گوشت چرخ شده، بیکن فیله مرغ، پنیر اسلایسی، خیارشور، کاهو، گوجه، ریحان، نان برگر فرانسوی
برگر مخصوص اوتایلی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسپشیال برگر

۲۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، بیکن، پیاز گریل شده، خیارشور، گوجه فرنگی، جعفری، ریحان، سس خامه، پنیر، برگ کاهو، نان برگر فرانسوی
اسپشیال برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر با سس پستو

۲۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، خیارشور، گوجه فرنگی، جعفری، پنیر، ریحان، سس پستو، برگ کاهو، نان برگر فرانسوی
چیز برگر با سس پستو
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۲۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، خیارشور، گوجه فرنگی، جعفری، ریحان، پنیر، برگ کاهو، نان برگر فرانسوی
چیز برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

۲۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، خیارشور، گوجه فرنگی، جعفری، ریحان، برگ کاهو، نان برگر فرانسوی
همبرگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیکن پستو برگر

۲۰۰ گرم سینه مرغ گریل شده، خیارشور، گوجه فرنگی، جعفری، سس پستو، پنیر، برگ کاهو، نان برگر فرانسوی
چیکن پستو برگر
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سزار

فیله مرغ گریل،کاهو،سس سزار،پنیر،گوجه فرنگی
ساندویچ سزار
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

۱۶۰ گرم فیله گوساله گریل شده، جعفری، ریحان، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس خامه، نان باگت چاودار
ساندویچ استیک
۱۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۸۰ گرم راسته گوساله گریل، قارچ، پیاز، ریحان، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، پنیر، نان باگت چاودار
ساندویچ رست بیف
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فاهیتای گوشت

۱۱۰ گرم فیله گوساله، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر، ریحان، پیاز، کنجد، سس مخصوص، نان باگت چاودار،کاهو
ساندویچ فاهیتای گوشت
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فاهیتای مرغ

۱۵۰ گرم فیله مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پیاز، ریحان، پنیر، کنجد، سس مخصوص، نان باگت چاودار،کاهو
ساندویچ فاهیتای مرغ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن پارمزان

۱۲۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کاهو، پنیر پارمزان و مازارلا، سس مارینا، قارچ، نان باگت چاودار
ساندویچ چیکن پارمزان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ

۱۶۰ گرم سینه مرغ گریل شده، کاهو، قارچ، ریحان، جعفری، سس خامه، قارچ، پنیر، نان باگت چاودار
ساندویچ استیک مرغ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن سالامی

۱۲۰ گرم فیله مرغ، ژامبون سالامی، قارچ و پنیر، گوجه، خیارشور، نان باگت چاودار
ساندویچ چیکن سالامی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان چاودار
ساندویچ فیله سوخاری

نرمال

۱۲۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

کراکف پنیری، پنیر چدار، قارچ، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ کراکف
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

۲۵۰ گرمی هات داگ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت چاودار
ساندویچ هات داگ
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

۲۵۰ گرمی هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت چاودار
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان باگت چاودار
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، ریحان، سس مخصوص، نان باگت چاودار
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ دودی ۹۰ درصد، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، ریحان، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ دودی ۹۰ درصد، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

فیله مرغ گریل

۱۶۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کدو، بادمجان، قارچ، بروکلی، هویج، فلفل دلمه ای، زیتون
فیله مرغ گریل
۱۴۵,۰۰۰ تومان

کباب چوبی مرغ

اسپاگتی، ۱۲۰ گرم فیله مرغ کبابی، سس مارینارا، فلفل دلمه ای، پیاز
کباب چوبی مرغ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

راسته گوساله گریل

۱۶۰ گرم راسته گوساله گریل شده، کدو، بادمجان، قارچ، کلم بروکلی، هویج، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، گوجه گیلاسی
راسته گوساله گریل
۱۶۰,۰۰۰ تومان

میکس گریل

۷۰گرم راسته گوساله گریل -۱۲۰ گرم فیله مرغ گریل -کدو، بادمجان، قارچ، کلم بروکلی، هویج، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، گوجه گیلاسی
میکس گریل
۱۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی تنوری مخصوص

سیب زمینی تنوری، قارچ، پنیر، ژامبون گوشت، سس خامه
سیب زمینی تنوری مخصوص
۹۲,۰۰۰ تومان

سیب تنوری

یک نفره
سیب تنوری
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۵۰,۰۰۰ تومان

نان سیر ایتالیایی

خمیر پیتزا، سیر تازه، سس خامه، پنیر پیتزا
نان سیر ایتالیایی
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، فیله مرغ گریل شده، نان سیر دار، پنیر پارمزان، سس سزار
سالاد سزار
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

کاهو، ریحان، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه، پنیر فتا، سس مخصوص
سالاد سبز
۹۰,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

یک عدد نان باگت چاودار
نان (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان

پنیر (اضافه)

اضافه
پنیر (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

موهیتو

۳۳۰ میلی لیتر
موهیتو
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی دلستر

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی دلستر

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان