جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

اژدر زاپاتا (امام حسین)

ساندویچ ویژه

ساندویچ ویژه زاپاتا

برگر، فیله، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه زاپاتا
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مغز و زبان

مغز، زبان، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه مغز و زبان
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مغز و فیله

مغز، فیله مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه مغز و فیله
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زبان

زبان، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه زبان
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه رست بیف

گوشت اسلایس، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه رست بیف
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مغز

مغز، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه مغز
۱۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ ویژه یونانی

برگر، فیله، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه یونانی
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه رویال

برگر، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه رویال
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه فیله رویال

فیله، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه فیله رویال
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه فیله مرغ

فیله مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه فیله مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه هات رویال

هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه هات رویال
۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه گوشت تنوری

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه گوشت تنوری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مرغ تنوری

ژامبون مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه مرغ تنوری
۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر، قارچ
قارچ برگر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ ویژه
۸,۵۰۰ تومان

برگر ویژه

برگر، قارچ، پنیر
برگر ویژه
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

بندری، قارچ، پنیر
ساندویچ بندری ویژه
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر

ساندویچ کوکتل پنیر
۷,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص

 برگر مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

ساندویچ هات داگ مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد گوشت

ساندویچ ژامبون سرد گوشت
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد مرغ

ساندویچ ژامبون سرد مرغ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

ساندویچ کوکتل دودی
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ حرفه ای

ساندویچ ویژه پالرمو

برگر، فیله، مغز، زبان، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه پالرمو
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه کالزون

برگر، هات داگ، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه کالزون
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه نیکلاس

برگر، فیله، ژامبون، مغز، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه نیکلاس
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه چگوآرا

هات داگ، ژامبون، فیله، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه چگوآرا
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه امیلیانو

فیله، ژامبون، مغز، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه امیلیانو
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا یک نفره

پیتزا سوپر ویژه زاپاتا (یک نفره)

ژامبون گوشت، گوشت گوساله، فیله مرغ، زیتون، کنجد، فلفل دلمه، قارچ، پنیر
پیتزا سوپر ویژه زاپاتا (یک نفره)
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (یک نفره)

گوشت اسلایس شده، فلفل دلمه، قارچ، پنیر
پیتزا رست بیف (یک نفره)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (یک نفره)

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، قارچ، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت (یک نفره)
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (پنجره ای) (یک نفره)

ژامبون گوشت، هات داگ، پپرونی، فلفل دلمه، ذرت، قارچ، پنیر
پیتزا یونانی (پنجره ای) (یک نفره)
۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (یک نفره)

پپرونی، ذرت، فلفل دلمه، قارچ، پنیر
پیتزا پپرونی (یک نفره)
۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (یک نفره)

مرغ اسلایس شده، قارچ، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ (یک نفره)
۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی (یک نفره)

گوشت چرخ کرده، سس تند، فلفل دلمه، قارچ، پنیر
پیتزا مکزیکی (یک نفره)
۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ممتاز (یک نفره)

ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه، ذرت، قارچ، پنیر
پیتزا ممتاز (یک نفره)
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

جعفری، پیاز، گوجه فرنگی، نخود فرنگی، فلفل دلمه، قارچ، پنیر
پیتزا سبزیجات (یک نفره)
۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (یک نفره)

گوجه، پنیر
پیتزا مارگاریتا (یک نفره)
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا دودی (یک نفره)

کوکتل دودی، قارچ، پنیر، ذرت، سس مخصوص
پیتزا دودی (یک نفره)
۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دو نفره

پیتزا سوپر ویژه زاپاتا (دو نفره)

ژامبون گوشت، گوشت گوساله، فیله مرغ، زیتون، کنجد، فلفل دلمه، قارچ، پنیر
پیتزا سوپر ویژه زاپاتا (دو نفره)
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (دو نفره)

گوشت اسلایس شده، فلفل دلمه، قارچ، پنیر
پیتزا رست بیف (دو نفره)
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (دو نفره)

گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، قارچ، پنیر
پیتزا قارچ و گوشت (دو نفره)
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (پنجره ای) (دو نفره)

ژامبون گوشت، هات داگ، پپرونی، فلفل دلمه، ذرت، قارچ، پنیر
پیتزا یونانی (پنجره ای) (دو نفره)
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (دو نفره)

پپرونی، ذرت، فلفل دلمه، قارچ، پنیر
پیتزا پپرونی (دو نفره)
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (دو نفره)

مرغ اسلایس شده، قارچ، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ (دو نفره)
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی (دو نفره)

گوشت چرخ کرده، سس تند، فلفل دلمه، قارچ، پنیر
پیتزا مکزیکی (دو نفره)
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ممتاز (دو نفره)

ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه، ذرت، قارچ، پنیر
پیتزا ممتاز (دو نفره)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (دو نفره)

جعفری، پیاز، گوجه فرنگی، نخود فرنگی، فلفل دلمه، قارچ، پنیر
پیتزا سبزیجات (دو نفره)
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (دو نفره)

گوجه، پنیر
پیتزا مارگاریتا (دو نفره)
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا دودی (دو نفره)

کوکتل دودی، قارچ، پنیر، ذرت، سس مخصوص
پیتزا دودی (دو نفره)
۱۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سوپر

ژامبون، قارچ، پنیر
سیب زمینی سوپر
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

قارچ، پنیر
سیب زمینی ویژه
۹,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر سوپر

ژامبون، قارچ، پنیر
چیپس و پنیر سوپر
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده بزرگ

سیب زمینی ساده بزرگ
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده کوچک

سیب زمینی ساده کوچک
۴,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۳,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

موهیتو

موهیتو
۱,۷۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۱,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲,۶۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱,۷۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۲,۶۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۱,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵۰۰ تومان