جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

ایرانی علی ایلیا (مطهری-شریعتی)

پر‌طرفدارها

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
خوراک کباب برگ

گوساله

۱۹۵,۰۰۰ تومان

گوسفندی

۲۱۵,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گوسفندی

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو گوشت گوسفندی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص

چلو کباب سلطانی گوسفندی (۲ نفره)

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه ک...
چلو کباب سلطانی گوسفندی (2 نفره)
۳۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی گوساله (۲ نفره)

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کب...
چلو کباب سلطانی گوساله (2 نفره)
۳۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس (۲ نفره)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی...
چلو کباب میکس (2 نفره)
۲۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی گوسفندی (۲ نفره)

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی،...
خوراک کباب سلطانی گوسفندی (2 نفره)
۳۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی گوساله (۲ نفره)

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، ...
خوراک کباب سلطانی گوساله (2 نفره)
۳۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس (۲ نفره)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، نار...
خوراک کباب میکس (2 نفره)
۲۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب برگ گوسفندی

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو کباب برگ گوسفندی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوساله

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو کباب برگ گوساله
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی...
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب اسپشیال (نگین دار)

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۰۰ گرمی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب نگینی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زم...
چلو کباب اسپشیال (نگین دار)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه با استخوان

۴۰۰ گرم جوجه کباب با استخوان، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو جوجه با استخوان
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
خوراک کباب برگ

گوسفندی

۲۱۵,۰۰۰ تومان

گوساله

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب اسپشیال

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۰۰ گرمی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب نگینی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ...
خوراک کباب اسپشیال
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بی استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
خوراک جوجه کباب بی استخوان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۴۰۰ گرم جوجه کباب با استخوان، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

بال و کتف کبابی

۶ تکه بال و کتف کبابی طعم دار شده با سس چیلی و باربیکیو و کنجد
بال و کتف کبابی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

ماهیچه گوسفندی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
خوراک ماهیچه
۲۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گوساله

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
خوراک گوشت گوساله
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گوسفندی

۲۰۰ گرم گوشت با استخوان، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
خوراک گوشت گوسفندی
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرمی سرخ شده، دروچین: سیب زمینی سرخ شده، ۳ تکه نان تنوری
خوراک مرغ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۵۰ گرمی سوخاری، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
خوراک ماهی قزل آلا
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۲۰۰ گرم، بادمجان تنوری، پیاز داغ، نعنا داغ، سیر، نان تنوری
کشک بادمجان
۹۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گردن گوسفندی

گردن گوسفندی تفت داده شده در سیر و زعفران، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو گردن گوسفندی
۲۳۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

ماهیچه گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو ماهیچه
۲۳۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

ماهیچه گوسفندی، ۳۰۰ گرم باقالی پلو، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
باقالی پلو با ماهیچه
۲۴۵,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گوسفندی

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو گوشت گوسفندی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گوساله

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو گوشت گوساله
۱۷۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت گوسفندی

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۰۰ گرم باقالی پلو، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
باقالی پلو با گوشت گوسفندی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرمی سرخ شده، ۳۰۰ گرم باقالی پلو، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
باقالی پلو با مرغ
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۵۰ گرمی سوخاری، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو ماهی قزل آلا
۱۷۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۵۰ گرمی سوخاری، ۳۰۰ گرم سبزی پلو، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
سبزی پلو با ماهی قزل آلا
۱۸۵,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

یک عدد ران مرغ ریش ریش شده، ۳۰۰ گرمی برنج ایرانی، زرشک، خلال بادام
ته چین مرغ
۱۵۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو (اضافه)

۳۰۰ گرم باقالی پلو
باقالی پلو (اضافه)
۹۰,۰۰۰ تومان

سبزی پلو (اضافه)

۳۰۰ گرم سبزی پلو
سبزی پلو (اضافه)
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج ایرانی،ته چین
چلو کره
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت قورمه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ته چین، نان تنوری
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۲۰۰ گرم خورشت قیمه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: سالاد شیرازی، ته چین، نان تنوری
چلو خورشت قیمه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۰۰ گرم خورشت قیمه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ترشی مخلوط، ته چین، نان تنوری
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت قورمه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، دورچین: ترشی مخلوط، ته چین، نان تنوری
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت قیمه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، دورچین: ترشی مخلوط، ته چین، نان تنوری
خورشت قیمه (اضافه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت قیمه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، دورچین: ترشی مخلوط، ته چین، نان تنوری
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پیاز سوخاری

پیاز سوخاری
۸۰,۰۰۰ تومان

نان سیر با پنیر

تکه های نان تست شد، سیر، پنیر، فلفل دلمه ای، ادویه
نان سیر با پنیر
۹۵,۰۰۰ تومان

سوپ

۲۰۰ گرم سوپ، قارچ، شیر، خامه، عصاره مرغ، هویج، فلفل دلمه ای، پیاز
سوپ
۶۵,۰۰۰ تومان

بلال بخار پز

با آویشن و کره
بلال بخار پز
۶۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار مخصوص

۲۰۰ گرم ماست و خیار، نعنا،ادویه مخصوص
ماست و خیار مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۲۰۰ گرم ماست، نعنا
ماست ساده
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با مرغ

کاهو، ۸۰ گرم فیله مرغ استریپس، نان تست،ذرت،پنیر،گوجه گیلاسی،زیتون،لیمو
سالاد سزار با مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

کاهو، گوجه گیلاسی، خیار، ذرت، هویج، زیتون، نان تست، ادویه مخصوص،لیمو
سالاد مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سس مایونز
سالاد کلم
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۹۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۹۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۹۰۰ تومان

زیرو

۱۲,۹۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای هی دی

۲۵۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای هی دی

لیمو

۱۵,۹۰۰ تومان

هلو

۱۵,۹۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۹۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۹۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۲۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان