جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت مخلوط، ۱۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، لیمو، یک عدد گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده

معمولی (دو سیخ ۷۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (دو سیخ ۱۱۰ گرمی)

۸۵,۰۰۰ تومان

معمولی (سه سیخ ۷۰ گرمی)

۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

جوجه کباب سینه مرغ، ۱۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، لیمو، یک عدد گوجه کبابی
چلو جوجه کباب

معمولی (یک سیخ ۱۸۰ گرمی)

۵۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۲۸۰ گرمی)

۶۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت مخلوط، دورچین: فلفل، لیمو، یک عدد گوجه کبابی
خوراک کباب کوبیده

معمولی (سه سیخ ۷۰ گرمی)

۹۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (دو سیخ ۱۱۰ گرمی)

۷۰,۰۰۰ تومان

معمولی (دو سیخ ۷۰ گرمی)

۶۵,۰۰۰ تومان

معمولی (یک سیخ ۷۰ گرمی)

۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: فلفل، لیمو، یک عدد گوجه کبابی
خوراک جوجه کباب

معمولی (یک سیخ ۱۸۰ گرمی)

۵۰,۰۰۰ تومان

معمولی (یک سیخ ۲۸۰ گرمی)

۶۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سس پز

مرغ سس پز، ۱۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، چیپس خلال، لیمو
چلو مرغ سس پز

معمولی (سینه مرغ ۴۰۰ گرمی)

۵۵,۰۰۰ تومان

معمولی (ران مرغ ۴۰۰ گرمی)

۵۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (ران مرغ ۵۰۰ گرمی)

۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سس پز

مرغ سس پز، دورچین: خیارشور، سیب زمینی خلال، ترشی کلم قرمز
خوراک مرغ سس پز

معمولی (سینه مرغ ۴۰۰ گرمی)

۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت مخلوط، ۱۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، لیمو، یک عدد گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده

معمولی (دو سیخ ۷۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

معمولی (سه سیخ ۷۰ گرمی)

۹۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (دو سیخ ۱۱۰ گرمی)

۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط ۹۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، ۱۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، لیمو، یک عدد گوجه...
چلو کباب میکس
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

جوجه کباب سینه مرغ، ۱۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، لیمو، یک عدد گوجه کبابی
چلو جوجه کباب

معمولی (یک سیخ ۱۸۰ گرمی)

۵۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (یک سیخ ۲۸۰ گرمی)

۶۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ماستی

یک سیخ جوجه کباب ماستی سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، ۱۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، لیمو، یک عدد گوجه کبابی
چلو جوجه کباب ماستی
۵۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ

کباب کوبیده سینه مرغ ۷۰ گرمی، ۱۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، لیمو، یک عدد گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده مرغ

دو سیخ

۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کتف و بال کبابی

۴ عدد کتف مرغ کبابی، ۴ عدد بال مرغ کبابی، ۱۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، لیمو، یک عدد گوجه کبابی
چلو کتف و بال کبابی

زعفرانی

۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کتف و بال کبابی اسپایسی

یک سیخ شامل ۴ عدد کتف مرغ کبابی تند و ۴ عدد بال مرغ کبابی تند، ۱۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، لیمو، یک عدد گوجه کبابی
چلو کتف و بال کبابی اسپایسی
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۱۵۰ گرم برنج
چلو ساده

خارجی

۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده گوشت مخلوط، دورچین: فلفل، لیمو، یک عدد گوجه کبابی
خوراک کباب کوبیده

معمولی (یک سیخ ۷۰ گرمی)

۳۲,۰۰۰ تومان

معمولی (دو سیخ ۷۰ گرمی)

۶۵,۰۰۰ تومان

معمولی (سه سیخ ۷۰ گرمی)

۹۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (دو سیخ ۱۱۰ گرمی)

۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط ۹۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، دورچین: فلفل، لیمو، یک عدد گوجه کبابی
خوراک کباب میکس
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ

کباب کوبیده سینه مرغ ۷۰ گرمی، دورچین: فلفل، لیمو، یک عدد گوجه کبابی
خوراک کباب کوبیده مرغ

یک سیخ

۱۷,۰۰۰ تومان

دو سیخ

۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ماستی

یک سیخ جوجه کباب ماستی سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، دورچین: فلفل، لیمو، یک عدد گوجه کبابی
خوراک جوجه کباب ماستی
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: فلفل، لیمو، یک عدد گوجه کبابی
خوراک جوجه کباب

معمولی (یک سیخ ۱۸۰ گرمی)

۵۰,۰۰۰ تومان

معمولی (یک سیخ ۲۸۰ گرمی)

۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کتف و بال کبابی

۴ عدد کتف مرغ کبابی، ۴ عدد بال مرغ کبابی، دورچین: خیارشور، لیمو، یک عدد گوجه کبابی
خوراک کتف و بال کبابی

زعفرانی

۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کتف و بال کبابی اسپایسی

یک سیخ شامل ۴ عدد کتف مرغ کبابی تند و ۴ عدد بال مرغ کبابی تند، دورچین: خیارشور، لیمو، یک عدد گوجه کبابی، یک عدد نان تافتون
خوراک کتف و بال کبابی اسپایسی
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سس پز

مرغ سس پز، دورچین: خیارشور، سیب زمینی خلال، ترشی کلم قرمز
خوراک مرغ سس پز

معمولی (ران مرغ ۴۰۰ گرمی)

۵۰,۰۰۰ تومان

معمولی (سینه مرغ ۴۰۰ گرمی)

۵۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (ران مرغ ۵۰۰ گرمی)

۶۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (سینه مرغ ۵۰۰ گرمی)

۶۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو مرغ سس پز

مرغ سس پز، ۱۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، چیپس خلال، لیمو
چلو مرغ سس پز

معمولی (سینه مرغ ۴۰۰ گرمی)

۵۵,۰۰۰ تومان

معمولی (ران مرغ ۴۰۰ گرمی)

۵۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (ران مرغ ۵۰۰ گرمی)

۶۰,۰۰۰ تومان

ماکارونی

یک پرس، ماکارونی فرمی، ۵۰ گرم گوشت مخلوط چرخ شده
ماکارونی
۳۲,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۵۰ گرم گوشت گوساله، ۱۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۳۳,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۵۰ گرم گوشت گوساله، بدون برنج
خورشت قورمه سبزی
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۵۰ گرم گوشت گوساله، ۱۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۳۳,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی

۲۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۵۰ گرم گوشت گوساله، بدون برنج
خورشت قیمه سیب زمینی
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۵۰ گرم گوشت گوساله، یک تکه بادمجان سرخ شده، ۱۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۳۳,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان

۲۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۵۰ گرم گوشت گوساله، یک تکه بادمجان سرخ شده، بدون برنج
خورشت قیمه بادمجان
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت لوبیا سبز

۲۰۰ گرم خورشت لوبیا سبز، ۵۰ گرم گوشت گوساله، ۱۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت لوبیا سبز
۳۳,۰۰۰ تومان

خورشت لوبیا سبز

۲۰۰ گرم خورشت لوبیا سبز، ۵۰ گرم گوشت گوساله، بدون برنج
خورشت لوبیا سبز
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد شیرازی

دست ساز، یک نفره
سالاد شیرازی
۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی، یک نفره
زیتون پرورده
۱۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی، یک نفره
ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

ترشی لیته

شرکتی، یک نفره
ترشی لیته
۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

شرکتی، یک نفره
ترشی مخلوط
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۲۸,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان