جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

بابر برگر (دریان نو)

غول های بابر برگر

ساندویچ سوپر ژامبون (دو نفره)

۵۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، خیارشور، سس مخصوص، زیتون، چیپس، گوجه، کاهو، نان مخصوص بابر
ساندویچ سوپر ژامبون (دو نفره)
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بابر کینگ (دو نفره)

۲ عدد هات داگ، گوشت چرخ کرده، چیپس، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، زیتون، قارچ، پنیر، نان مخصوص بابر
ساندویچ بابر کینگ (دو نفره)
۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر کینگ (دو نفره)

۲ عدد هات داگ، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت و مرغ تنوری، قارچ، پنیر، چیپس، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، زیتون، نان مخصوص بابر
ساندویچ سوپر کینگ (دو نفره)
۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ابر بابر (دو نفره)

۱۵۰ گرم برگر گوشت طعم دار شده، ۵۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ، ۲ تکه فیله مرغ، زیتون، قارچ، پنیر، چیپس، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، ...
ساندویچ ابر بابر (دو نفره)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ بابر ساده (دو نفره)

۲ عدد هات داگ، چیپس، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، زیتون، نان مخصوص بابر
ساندویچ هات داگ بابر ساده (دو نفره)
۴۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ برگر (دو نفره)

۲ عدد هات داگ، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، زیتون، نان مخصوص بابر
ساندویچ هات داگ برگر (دو نفره)
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ابر بلغاری (دو نفره)

۵۰۰ گرم بلغاری، چیپس، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، زیتون، نان مخصوص بابر
ساندویچ ابر بلغاری (دو نفره)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ابر کراکف (دو نفره)

۵۰۰ گرم کراکف، قارچ، پنیر، چیپس، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، زیتون، نان مخصوص بابر
ساندویچ ابر کراکف (دو نفره)
۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون s (یک نفره)

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، نان مخصوص بابر
ساندویچ ژامبون s (یک نفره)
۳۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ s (یک نفره)

یک عدد هات داگ، خیارشور، گوجه، نان مخصوص بابر
ساندویچ هات داگ s (یک نفره)
۳۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ s مخصوص

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، نان مخصوص بابر
ساندویچ هات داگ s مخصوص
۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا بابیلون آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون فیله گوشت بره، بیکن گوشت و مرغ ۹۵%، ژامبون گوشت و مرغ تنوری، گوشت ریش ریش شده، سس مخصوص، سیاه دانه، فل...
پیتزا بابیلون آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی‌متری)

۱۲۰,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی‌متری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ کبابی، گوشت ریش ریش شده، فلفل دلمه ای رنگی، ذرت، زیتون سیاه و سبز، پنیر گودا، قارچ، پنیر
پیتزا گوشت و مرغ آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی‌متری)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی‌متری)

۱۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا بابر میت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت برگر، ذرت، زیتون سیاه و سبز، سایه دانه، پنیر تست، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، پنیر
پیتزا بابر میت آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی‌متری)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی‌متری)

۱۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن گوشت و مرغ ۹۵%، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت و مرغ تنوری، ژامبون فیله گوشت بره، سس مخصوص، سیاه دانه، فلفل دلم...
پیتزا مخصوص آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی‌متری)

۱۰۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی‌متری)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، سس گوشت، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، پنیر
پیتزا رست بیف آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی‌متری)

۱۲۲,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی‌متری)

۱۵۲,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، زیتون سبز، خامه، فیله مرغ کبابی، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی‌متری)

۱۰۳,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی‌متری)

۱۲۱,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فلفل هالوپینو، فلفل دلمه ای رنگی، ذرت، سیاه دانه، ژامبون گوشت ۹۰% اسپایسی، قارچ، سس بابر مکزیکی، پنیر
پیتزا پپرونی آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی‌متری)

۹۸,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی‌متری)

۱۱۵,۵۰۰ تومان

پیتزا زبان آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، زبان گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای رنگی، ذرت، زیتون سیاه، سیاه دانه، سس مخصوص بابر، پنیر
پیتزا زبان آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی‌متری)

۱۳۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی‌متری)

۱۵۳,۰۰۰ تومان

برگر

بابر برگر یک (ساده)

۴۰۰گرم برگر گوشت طعم دار شده، کاهو، سس آلفردو، قارچ، پنیر تست، نان برگر
بابر برگر یک (ساده)
۸۵,۰۰۰ تومان

بابر برگر دو (چیلی)

۴۰۰گرم برگر گوشت تند، کاهو، سس آلفردو، قارچ، پنیر تست، نان برگر
بابر برگر دو (چیلی)
۸۵,۰۰۰ تومان

بابر برگر سه (سبزیجات)

۴۰۰گرم برگر گوشت طعم دار شده، کاهو، سس آلفردو، قارچ، پنیر تست، جعفری، گشنیز، کاری، سبزیجات تازه، نان برگر
بابر برگر سه (سبزیجات)
۸۵,۰۰۰ تومان

بابر برگر شش (بدون پنیر)

۴۰۰گرم برگر گوشت طعم دار شده، کاهو، سس آلفردو، قارچ، نان برگر
بابر برگر شش (بدون پنیر)
۸۲,۵۰۰ تومان

بابر برگر اسپشیال

فیله مرغ سوخاری، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو
بابر برگر اسپشیال
۹۱,۰۰۰ تومان

بابر برگر مینی

۲۰۰ گرم برگر گوشت طعم دار شده، کاهو، سس آلفردو، قارچ، پنیر تست، نان برگر
بابر برگر مینی
۶۵,۵۰۰ تومان

بابر برگر بلغاری

۴۰۰ گرم گوشت، پنیر گودا، سس آلفردو، کوکتل ۹۰%، کاهو، کره، نان تست شده
بابر برگر بلغاری
۸۹,۰۰۰ تومان

سوپر بابر

۶۰۰ گرم برگر گوشت طعم دار شده، کاهو، سس آلفردو، قارچ، پنیر تست دوبل، نان برگر
سوپر بابر
۱۰۴,۵۰۰ تومان

برگر(پرسی)

بابر یک (پرسی)

۴۰۰ گرم برگر گوشت، ۴۰۰ گرم پنیر مخصوص ذوب شده روی نان مخصوص بابر، سیب زمینی، سالاد کلم، سس آلفردو، پنیر گودا
بابر یک (پرسی)
۱۰۶,۵۰۰ تومان

بابر دو چیلی (پرسی)

۴۰۰ گرم برگر گوشت، ۴۰۰ گرم پنیر مخصوص ذوب شده روی نان مخصوص بابر، سیب زمینی، سالاد کلم، ادویه مخصوص چیلی، زعفران، سس آلفردو، پنیر ...
بابر دو چیلی (پرسی)
۱۰۶,۵۰۰ تومان

بابر سه سبزیجات (پرسی)

۴۰۰ گرم برگر گوشت، ۴۰۰ گرم پنیر مخصوص ذوب شده روی نان مخصوص بابر، سیب زمینی، سالاد کلم، جعفری، گشنیز، ادویه کاری، کره، سس آلفردو، ...
بابر سه سبزیجات (پرسی)
۱۰۵,۵۰۰ تومان

بابر برگر هشت (پرسی)

۴۰۰ گرم گوشت طعم دار شده، کاهو، سس آلفردو، قارچ، پنیر تست، ۴۰۰ گرم پنیر مخصوص ذوب شده روی نان مخصوص بابر
بابر برگر هشت (پرسی)
۱۰۴,۵۰۰ تومان

سوپر بابر (پرسی)

۶۰۰ گرم برگر گوشت، پنیر گودا، سس آلفردو، ۴۰۰ گرم پنیر مخصوص ذوب شده روی نان مخصوص بابر
سوپر بابر (پرسی)
۱۲۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ

بیگ بابر بدون قارچ و پنیر

۴ عدد فیله مرغ گریل، ۱ عدد برگر ۱۰۰%، ۱۵۰ گرم رست بیف، سس آلفردو (با کاهو یا پیاز جعفری) (برگر یا نرمال یا تند یا سبزیجات درخواستی...
بیگ بابر بدون قارچ و پنیر
۱۰۲,۰۰۰ تومان

بیگ بابر

۴ عدد فیله مرغ گریل، ۱ عدد برگر ۱۰۰%، ۱۵۰ گرم رست بیف، قارچ، پنیر، سس آلفردو (با کاهو یا پیاز جعفری) (برگر یا نرمال یا تند یا سبزی...
بیگ بابر
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بابر بیف

۲۵۰ گرم گوشت راسته گوساله پخته شده و سرخ شده، قارچ، پنیر گودا، پنیر مخصوص بابر، کره، کاهو، سس آلفردو، نان مخصوص بابر
ساندویچ بابر بیف
۷۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۲۵۰ گرم زبان گوساله پخته و سرخ شده، قارچ، پنیر گودا، کره، کاهو، سس مخصوص، نان مخصوص بابر
ساندویچ زبان
۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ اسلایسی

فیله مرغ اسلایسی، قارچ، پنیر گودا، پنیر چدار، فلفل دلمه ای، چیپس خلال، خیارشور، سس آلفردو، نان مخصوص بابر
ساندویچ فیله مرغ اسلایسی
۶۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ میکس

فیله مرغ، استیک گوشت، قارچ، پنیر گودا، پنیر چدار، فلفل دلمه ای، چیپس خلال، خیارشور، سس آلفردو، نان مخصوص بابر
ساندویچ میکس
۶۲,۵۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، به همراه سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (دو تکه)
۵۱,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، به همراه سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
مرغ سوخاری (سه تکه)
۶۱,۵۰۰ تومان

بال سوخاری (شش تکه)

۶ عدد بال سوخاری، به همراه سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
بال سوخاری (شش تکه)
۳۹,۰۰۰ تومان

کتف سوخاری (شش تکه)

۶ عدد بال سوخاری، به همراه سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
کتف سوخاری (شش تکه)
۳۹,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (چهار تکه)

۴ تکه فیله سوخاری، به همراه سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، یک عدد نان بروتچن
فیله سوخاری (چهار تکه)
۶۳,۵۰۰ تومان

بابر فامیلی (نه تکه)

۹ تکه مرغ سوخاری، ۴ عدد سالاد کلم، ۴ پرس سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، ۴ عدد نان بروتچن
بابر فامیلی (نه تکه)
۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری (یک نفره)
قارچ سوخاری
۲۷,۵۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا، سس سیر، پنیر
نان سیر
۲۴,۰۰۰ تومان

کراکت مرغ

۶ تکه کراکت مرغ
 کراکت مرغ
۳۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی
۱۵,۵۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ کرده، فلفل دلمه ای، سیاه دانه، زیتون سیاه، سیب زمینی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی مخصوص
۳۸,۵۰۰ تومان

بابر سیب

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر دیپ گودا (یک نفره)
بابر سیب
۲۴,۵۰۰ تومان

سوپر سیب زمینی

یک سطل سیب زمینی سرخ کرده
سوپر سیب زمینی
۴۵,۰۰۰ تومان

بابر سوپر سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر دیپ گودا (یک نفره)
بابر سوپر سیب زمینی
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم

سالاد کلم (یک نفره)
سالاد کلم
۶,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا زیرو
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان