جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

سالاد سزار مخصوص

۲ عدد فیله مرغ سوخاری رول شده پنیری٬ کاهو پیچ٬ نان تست سیر٬ گوجه گیلاسی
سالاد سزار مخصوص

سالاد سزار مخصوص (دو نفره)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس ایتالیایی ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری٬ گوشت استیکی گوساله٬ فیله مرغ گریل شده٬ ژامبون گوشت ۹۰٪٬ ژامبون مرغ۹۰٪٬ سوسیس کراکف ۹۰٪...
پیتزا میکس ایتالیایی ایتالیایی
۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بارانا پلاس خانواده

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۴۰ سانتی متری٬ استیک گوشت گوساله طعم دار شده٬ سوسیس کراکف ۹۰٪، زیتون٬ قارچ٬ فلفل دلمه ای رنگی٬ پنیر ...
پیتزا بارانا پلاس خانواده
۲۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس بارانا آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری٬ استیک گوشت گوساله طعم دار شده٬ سوسیس کراکف ۹۰٪، زیتون٬ قارچ٬ فلفل دلمه ای رنگی٬ پنیر گ...
پیتزا پلاس بارانا آمریکایی
۱۴۹,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص بارانا

یک تکه فیله مرغ سوخاری شده٬ یک تکه فیله مرغ گریل شده٬ کاهو پیچ٬ گوجه گیلاسی٬ نخود فرنگی٬ ذرت٬ هویج
سالاد مخصوص بارانا
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا بوقلمون آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری٬ گوشت بوقلمون تکه ای٬ زیتون٬ فلفل دلمه ای رنگی٬ قارچ٬ پنیر موزارلا
پیتزا بوقلمون آمریکایی
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پلاس بارانا آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری٬ استیک گوشت گوساله طعم دار شده٬ سوسیس کراکف ۹۰٪، زیتون٬ قارچ٬ فلفل دلمه ای رنگی٬ پنیر گ...
پیتزا پلاس بارانا آمریکایی
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری٬ استیک گوشت گوساله٬ فیله مرغ طعم دار شده، سوسیس کراکف ۹۰٪٬ سوسیس پپرونی ۹۰٪٬ ژامبون گوشت...
پیتزا میکس آمریکایی
۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری٬ گوشت ریش ریش شده گوساله، ژامبون گوشت ۹۰٪، زیتون٬ فلفل دلمه ای رنگی٬ قارچ٬ پنیر موزارلا
پیتزا شیکاگو آمریکایی
۲۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری٬ فیله گوشت استیک شده گوساله٬ زیتون٬ قارچ٬ فلفل دلمه ای رنگی٬ پنیر موزارلا
پیتزا استیک ایتالیایی
۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف خانواده

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۴۰ سانتی متری٬ گوشت ریش ریش شده طعم دار شده گوساله٬ قارچ٬ زیتون٬ فلفل دلمه ای٬ پنیر موزرالا
پیتزا رست بیف خانواده
۲۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هات بایت ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری٬ فیله گوشت استیک شده گوساله٬ هات داگ ۹۰٪٬ زیتون٬ قارچ٬ فلفل دلمه ای رنگی٬ پنیر موزارلا
پیتزا هات بایت ایتالیایی
۲۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری٬ گوشت ریش ریش شده طعم دار شده گوساله٬ قارچ٬ زیتون٬ فلفل دلمه ای٬ پنیر موزرالا
پیتزا رست بیف ایتالیایی
۲۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن فیلت ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری٬ فیله مرغ طعم دار شده گریل٬ زیتون٬ قارچ٬ فلفل دلمه ای رنگی٬ ذرت٬ پنیر موزارلا
پیتزا چیکن فیلت ایتالیایی
۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری٬ سوسیس پپرونی ۹۰٪، ترشی فلفل هالوپینو٬ زیتون٬ قارچ٬ فلفل دلمه ای رنگی٬ پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا نیو جرسی ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری٬ گوشت استیک گوساله٬ گوشت ریش ریش شده گوساله٬ گوشت چرخ کرده گوساله٬ زیتون٬ قارچ٬ فلفل دل...
پیتزا نیو جرسی ایتالیایی
۲۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس ایتالیایی ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری٬ گوشت استیکی گوساله٬ فیله مرغ گریل شده٬ ژامبون گوشت ۹۰٪٬ ژامبون مرغ۹۰٪٬ سوسیس کراکف ۹۰٪...
پیتزا میکس ایتالیایی ایتالیایی
۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری٬ گوجه گیلاسی٬ زیتون٬ ذرت٬ فلفل دلمه ای رنگی٬ پنیر موزارلا
پیتزا سبزیجات ایتالیایی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی خانواده

پیتزا استیک خانواده

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۴۰ سانتی متری٬ فیله گوشت استیک شده گوساله٬ زیتون٬ قارچ٬ فلفل دلمه ای رنگی٬ پنیر موزارلا
پیتزا استیک خانواده
۲۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس خانواده

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۴۰ سانتی متری٬ گوشت استیکی گوساله٬ فیله مرغ گریل شده٬ ژامبون گوشت ۹۰٪٬ ژامبون مرغ۹۰٪٬ سوسیس کراکف ۹۰٪...
پیتزا میکس خانواده
۲۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بارانا پلاس خانواده

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۴۰ سانتی متری٬ استیک گوشت گوساله طعم دار شده٬ سوسیس کراکف ۹۰٪، زیتون٬ قارچ٬ فلفل دلمه ای رنگی٬ پنیر ...
پیتزا بارانا پلاس خانواده
۲۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی خانواده

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۴۰ سانتی متری٬ سوسیس پپرونی ۹۰٪، ترشی فلفل هالوپینو٬ زیتون٬ قارچ٬ فلفل دلمه ای رنگی٬ پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی خانواده
۲۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل خانواده (خمیر نازک)

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۴۰ سانتی متری٬ میکس ۴ طعم پیتزا٬ ۱/۴ پیتزا رست بیف٬ ۱/۴ پیتزا گوشت استیک٬ ۱/۴ پیتزا مرغ٬ ۱/۴ پیتزا پپ...
پیتزا چهار فصل خانواده (خمیر نازک)
۲۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا غول

کیک پیتزا

هات داگ، رست بیف، ژامبون، پنیر گودا
کیک پیتزا
۳۹۹,۰۰۰ تومان

برگر

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی٬ ژامبون گوشت ۹۰٪٬ سوسیس بلغاری ۹۰٪٬ قارچ٬ پنیر موزارلا٬ کاهو پیچ٬ گوجه٬ خیارشور٬ نان گرد
رویال برگر
۱۴۴,۰۰۰ تومان

برگر با سس پنیر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی٬ سس مخصوص پنیر گودا٬ یک پرس سیب زمینی سرخ کرده٬ کاهو پیچ٬ گوجه٬ خیارشور٬ نان گرد
برگر با سس پنیر
۲۰۹,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی٬ سوسیس چوریستو٬ پنیر گودا٬ کاهو پیچ٬ گوجه٬ خیارشور٬ نان گرد
چوریتسو برگر
۲۰۹,۰۰۰ تومان

سوپر برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی٬ ۲۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده٬ ژامبون گوشت ۹۰٪٬ پنیر گودا٬ قارچ٬ پنیر موزارلا٬ کاهو پیچ٬ گوج...
سوپر برگر
۱۷۸,۰۰۰ تومان

مگا برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی٬ ۲ ورق پنیر گودا٬ قارچ٬ پنیر موزارلا٬ کاهو پیچ٬ گوجه٬ خیارشور٬ نان گرد
مگا برگر
۲۰۹,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی٬ سس مخصوص قارچ٬ کاهو پیچ٬ گوجه٬ خیارشور٬ نان گرد
ماشروم برگر
۱۲۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی٬ پنیر گودا٬ کاهو پیچ٬ گوجه٬ خیارشور٬ نان گرد
چیز برگر
۱۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویج زبان

۱۲۰ گرم زبان گوساله طعم دار شده ریش ریش٬ قارچ٬ پنیر موزارلا٬ چیپس خلالی٬ نان گرد
ساندویج زبان
۱۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت

۱۶۰ گرم فیله گوشت گوساله استیک شده٬ قارچ٬ پنیر موزارلا٬ کاهو پیچ٬ گوجه٬ خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ استیک گوشت
۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۶۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده٬ قارچ٬ پنیر موزارلا٬ کاهو پیچ٬ گوجه٬ خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن فیلت

۳ عدد فیله مرغ گریل شده٬ پنیر گودا٬ ۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰٪٬ کاهو پیچ٬ گوجه٬ خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ چیکن فیلت
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ اسپشیال

یک عدد هات داگ دودی ۹۰٪٬ پنیر گودا٬ ۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰٪٬ کاهو پیچ٬ گوجه٬ خیارشور٬ نان باگت
ساندویچ هات داگ اسپشیال
۸۹,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری نرمال (دو تکه)

۲ تکه ران مرغ سوخاری شده٬ سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم٬ سس مخصوص٬ نوشابه قوطی
مرغ سوخاری نرمال (دو تکه)
۱۴۴,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال (سه تکه)

۳ تکه ران مرغ سوخاری شده٬ سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم٬ سس مخصوص٬ نوشابه قوطی
مرغ سوخاری نرمال (سه تکه)
۱۷۴,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری نرمال (پنج تکه)

۵ تکه ران مرغ سوخاری شده٬ سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم٬ سس مخصوص٬ نوشابه قوطی
مرغ سوخاری نرمال (پنج تکه)
۲۴۴,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (سه تکه)

۳ تیکه فیله مرغ سوخاری شده٬ سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم٬ سس مخصوص٬ نوشابه قوطی
فیله استریپس (سه تکه)
۱۶۶,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

۴ تکه فیله مرغ سوخاری شده٬ سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم٬ سس مخصوص٬ نوشابه قوطی
فیله استریپس (چهار تکه)
۱۸۲,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا بیف آلفردو

۱۵۰ گرم فیله گوشت گوساله تکه ای٬ پنه٬ پنیر موزارلا٬ سس آلفردو
پاستا بیف آلفردو
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده٬ پنه٬ پنیر موزارلا٬ سس آلفردو
پاستا چیکن آلفردو
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو میکس

۸۰ گرم فیله گوشت گوساله تکه ای٬ ۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده٬ پنه٬ پنیر موزارلا٬ سس آلفردو
پاستا آلفردو میکس
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پاستا بیف آلفردو تنوری

۱۵۰ گرم فیله گوشت گوساله تکه ای٬ پنه٬ پنیر موزارلا٬ سس آلفردو
پاستا بیف آلفردو تنوری
۱۷۱,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو تنوری

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده٬ پنه٬ پنیر موزارلا٬ سس آلفردو
پاستا چیکن آلفردو تنوری
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو میکس تنوری

۸۰ گرم فیله گوشت گوساله تکه ای٬ ۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده٬ پنه٬ پنیر موزارلا٬ سس آلفردو
پاستا آلفردو میکس تنوری
۱۶۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

کینگ دبل

۴۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری شده٬ یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی٬ پنیر گودا٬ کاهو پیچ٬ گوجه٬ خیارشور
کینگ دبل
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیده زبان

۱۵۰ گرم زبان گوساله طعم دار رست شده٬ پنیر موزارلا٬ پنیر گودا٬ قارچ٬ جعفری٬ خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری
پیده زبان
۲۰۴,۰۰۰ تومان

پیده رست بیف

۱۵۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده٬ پنیر موزارلا٬ پنیر گودا٬ قارچ٬ جعفری٬ خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری
پیده رست بیف
۱۸۴,۰۰۰ تومان

دبل دان

۴۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری شده٬ یک ورق ژامبون گوشت ۹۰٪٬ پنیر گودا٬ کاهو پیچ٬ گوجه٬ خیارشور
دبل دان
۱۵۹,۰۰۰ تومان

دبل چوریتسو

۴۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری شده٬ یک عدد سوسیس چوریستو٬ پنیر گودا٬ کاهو پیچ٬ گوجه٬ خیارشور
دبل چوریتسو
ناموجود

پک کودک شماره ۱

یک عدد برگر گوشت گوساله مینی دست ساز ۱۰۰ گرمی٬ ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده٬ یک پرس سوپ شیر و خامه٬ یک لیوان آبمیوه طبیعی پرتقال
پک کودک شماره 1
۲۴۹,۰۰۰ تومان

پک کودک شماره ۲

۲ تکه فیله مرغ سوخاری شده٬ ۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ شده٬ یک پرس سوپ شیر و خامه٬ یک لیوان آبمیوه طبیعی پرتقال
پک کودک شماره 2
۲۴۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر

۳ تکه نان تست٬ سس سیر٬ پنیر موزارلا
نان سیر
۸۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی اسپشیال

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده٬ یک ورق ژامبون گوشت ۹۰٪٬ قارچ٬ پنیر گودا٬ پنیر موزارلا٬ سس پنیر مخصوص بارانا
سیب زمینی اسپشیال
۱۱۳,۰۰۰ تومان

پنیر سوخاری

۱۸۰ گرم پنیر تازه موزارلا سوخاری شده
پنیر سوخاری
۸۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۴۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری پنیری

۲۵۰ گرم سیب زمینی تنوری٬ سس پنیر مخصوص
سیب زمینی تنوری پنیری
۸۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوخاری

۲۵۰ گرم سیب زمینی ورقه ای سوخاری شده
سیب زمینی سوخاری
۶۳,۰۰۰ تومان

بشقاب سوخاری مخصوص

۱۲ عدد قارچ سوخاری٬ ۲۵۰ گرم سیب زمینی ورقه ای سوخاری شده٬ ۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
بشقاب سوخاری مخصوص
۱۵۹,۰۰۰ تومان

وایت فرایز

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده٬ سس قارچ
وایت فرایز
۷۳,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۵ عدد قارچ سوخاری شده٬ سس مخصوص سوخاری
قارچ سوخاری
۶۴,۰۰۰ تومان

سوپ خامه ای

یک پرس سوپ شیر و خامه
سوپ خامه ای
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فیله رولی

۳ عدد فیله مرغ رول شده پنیری٬ ادویه مخصوص٬ دورچین: نخود فرنگی٬ هویج٬ ذرت٬ گل کلم٬ کلم بروکلی٬ لیمو ترش٬ گوجه گیلاسی
 سالاد فیله رولی
۲۰۹,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص بارانا

یک تکه فیله مرغ سوخاری شده٬ یک تکه فیله مرغ گریل شده٬ کاهو پیچ٬ گوجه گیلاسی٬ نخود فرنگی٬ ذرت٬ هویج
سالاد مخصوص بارانا
۱۴۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار مخصوص

۲ عدد فیله مرغ سوخاری رول شده پنیری٬ کاهو پیچ٬ نان تست سیر٬ گوجه گیلاسی
سالاد سزار مخصوص

سالاد سزار مخصوص (دو نفره)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار مخصوص (سه نفره)

۳ عدد فیله مرغ سوخاری رول شده پنیری٬ کاهو پیچ٬ نان تست سیر٬ گوجه گیلاسی
سالاد سزار مخصوص (سه نفره)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله مرغ سوخاری

یک عدد فیله مرغ سوخاری شده٬ کاهو پیچ٬ نان تست سیر٬ گوجه گیلاسی
سالاد سزار با فیله مرغ سوخاری
۱۰۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله مرغ کبابی

یک عدد فیله مرغ گریل شده٬ کاهو پیچ٬ نان تست سیر٬ گوجه گیلاسی
سالاد سزار با فیله مرغ کبابی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

سالاد پاستا پنه٬ یک ورق ژامبون گوشت ۹۰٪٬ هویج٬ خیارشور
سالاد پاستا
۶۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو پیچ، کلم بروکلی، ذرت، زیتون٬ سس
سالاد فصل
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید٬ کشکش٬ هویج٬ ذرت٬ سس
سالاد کلم
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان