جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا بلونز

پیتزا بلونز
۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص بازیل

پیتزا مخصوص بازیل
۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا

پیتزا فیلادلفیا
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چیزا

پیتزا چیزا
۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا وگیتاله

پیتزا وگیتاله
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

پیتزا سیسیلی
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا وجیتریانا

پیتزا وجیتریانا
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن بازیل

پیتزا چیکن بازیل
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی

پیتزا فونگی
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا بازیلیکا

پیتزا بازیلیکا
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کواترو

پیتزا کواترو
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپریکارانا

پیتزا کاپریکارانا
۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری

مرغ سوخاری اسپایسی ( ۷ تکه)

مرغ سوخاری اسپایسی ( 7 تکه)
۴۲,۰۰۰ تومان

استریپس

استریپس
۱۹,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

بال سوخاری
۱۰,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا آلفردو

پاستا آلفردو
۱۹,۰۰۰ تومان

برگر

ماشروم برگر

ماشروم برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

چیزبرگر
۱۴,۵۰۰ تومان

برگر ذغالی

برگر ذغالی
۱۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ تویین رپ

ساندویچ تویین رپ
۱۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

ساندویچ سوپریم
۱۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوفلاکی

ساندویچ سوفلاکی
۱۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ کبابی

ساندویچ سینه مرغ کبابی
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر مگ

ساندویچ سوپر مگ
۱۸,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد مرغ

سالاد مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

سالاد یونانی
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۶,۵۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ مخصوص بازیل

سوپ مخصوص بازیل
۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی مخصوص
۱۰,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۷,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۲,۰۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان