جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، چیپس، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوچک

۸۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هیولا بیکن (سرد)

بیکن ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۸۰%، چیپس، هالوپینو، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به...
ساندویچ هیولا بیکن (سرد)

یک نفره

۲۱۸,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله پیچ تنوری

فیله مرغ طعم دار شده با کره، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ فیله پیچ تنوری

کوچک

۱۰۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت سفید ران گوساله ریش ریش شده، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ رست بیف

کوچک

۱۴۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، پیاز و جعفری، گوجه و خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ کوکتل آرژانتینی

یک نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

کوچک

۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ شکارچیان نود و هشت

سوسیس چوریتسو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ شکارچیان نود و هشت

یک نفره

۱۶۲,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (سرد)

ژامبون مرغ ۸۰%، ژامبون مرغ و بیکن تکه ای، چیپس، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (سرد)

کوچک

۸۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن بره (سرد)

بیکن ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ بیکن بره (سرد)

کوچک

۱۰۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، پیاز و جعفری، گوجه و خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوچک

۷۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، چیپس، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوچک

۸۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله پیچ تنوری

فیله مرغ طعم دار شده با کره، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ فیله پیچ تنوری

کوچک

۱۰۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ شکارچیان نود و هشت

سوسیس چوریتسو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ شکارچیان نود و هشت

کوچک

۱۱۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ شکارچیان مخصوص

سوسیس چوریتسو، چیپس، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ شکارچیان مخصوص

کوچک

۱۳۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت سفید ران گوساله ریش ریش شده، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ رست بیف

کوچک

۱۴۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ یک نفره (سرد)

ژامبون مرغ ۸۰%، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ ژامبون مرغ یک نفره (سرد)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (سرد)

ژامبون مرغ ۸۰%، ژامبون مرغ و بیکن تکه ای، چیپس، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (سرد)

کوچک

۸۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط یک نفره (سرد)

ژامبون مرغ ۸۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ مخلوط یک نفره (سرد)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن بره (سرد)

بیکن ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ بیکن بره (سرد)

کوچک

۱۰۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن مخصوص باهاماس (سرد)

بیکن ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، چیپس، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ بیکن مخصوص باهاماس (سرد)

کوچک

۱۲۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هیولا بیکن (سرد)

بیکن ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۸۰%، چیپس، هالوپینو، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به...
ساندویچ هیولا بیکن (سرد)

کوچک

۱۵۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هالو چیز کن (سرد)

بیکن ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر مخصوص، هالوپینو، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شم...
ساندویچ هالو چیز کن (سرد)

کوچک

۱۰۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه آلفردو

پاستا، فیله مرغ طعم دار شده، سس آلفردو
پاستا پنه آلفردو

کوچک

۸۶,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۲۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سوییسی

سیب زمینی، ماست، پیازچه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، دست ساز (یک نفره)
سالاد سوییسی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک رنگی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک رنگی
۷,۰۰۰ تومان