جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ غول بامزی

ژامبون تنوری، هات داگ، فیله سوخاری، برگر، قارچ، پنیر
ساندویچ غول بامزی
۲۰
۲۷۹,۰۰۰ ۲۲۳,۲۰۰ تومان

پیتزا میکس بزرگ

ژامبون گوشت ، ژامبون مرغ ، قارچ، پنیر ترکیبی موزارلا، سس مخصوص بامزی
پیتزا میکس بزرگ
۲۰
۱۷۸,۰۰۰ ۱۴۲,۴۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، مخلفات، سس مخصوص بامزی
ساندویچ ژامبون  تنوری
۲۰
۱۰۹,۰۰۰ ۸۷,۲۰۰ تومان

پیتزا بامزی بزرگ

ژامبون بیکن ۹۰%، پپرونی، سوسیس، قارچ، پنیر ترکیبی موزارلا، سس مخصوص بامزی
پیتزا بامزی بزرگ
۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ، قارچ، پنیر، مخلفات، سس مخصوص بامزی
ساندویچ هات داگ تنوری
۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

پیتزا کارنه بزرگ

گوشت خالص گوساله ریش ریش، قارچ، پنیر ترکیبی موزارلا، نان و سس مخصوص بامزی
پیتزا کارنه بزرگ
۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپانیایی

پیتزا کارنه بزرگ

گوشت خالص گوساله ریش ریش، قارچ، پنیر ترکیبی موزارلا، نان و سس مخصوص بامزی
پیتزا کارنه بزرگ
۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس بزرگ

ژامبون گوشت ، ژامبون مرغ ، قارچ، پنیر ترکیبی موزارلا، سس مخصوص بامزی
پیتزا میکس بزرگ
۲۰
۱۷۸,۰۰۰ ۱۴۲,۴۰۰ تومان

پیتزا بامزی بزرگ

ژامبون بیکن ۹۰%، پپرونی، سوسیس، قارچ، پنیر ترکیبی موزارلا، سس مخصوص بامزی
پیتزا بامزی بزرگ
۲۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ تومان

پیتزا کارنه متوسط

گوشت خالص گوساله ریش ریش، قارچ، پنیر ترکیبی موزارلا، نان و سس مخصوص بامزی
پیتزا کارنه متوسط
۲۰
۱۴۶,۰۰۰ ۱۱۶,۸۰۰ تومان

پیتزا میکس متوسط

ژامبون گوشت ، ژامبون مرغ ، قارچ، پنیر ترکیبی موزارلا،سس مخصوص بامزی
پیتزا میکس متوسط
۲۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بامزی متوسط

ژامبون بیکن ۹۰%، پپرونی، سوسیس، قارچ، پنیر ترکیبی موزارلا، نان و سس مخصوص بامزی
پیتزا بامزی متوسط
۲۰
۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۱,۲۰۰ تومان

پیتزا دونر متوسط

کباب ترکی مخلوط، قارچ، پنیر ترکیبی موزارلا، سس مخصوص بامزی
پیتزا دونر متوسط
۲۰
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰ تومان

پیتزا دونر بزرگ

کباب ترکی مخلوط، قارچ، پنیر ترکیبی موزارلا، سس مخصوص بامزی
پیتزا دونر  بزرگ
۲۰
۱۹۶,۰۰۰ ۱۵۶,۸۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو متوسط

سینه مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، پنیر ترکیبی موزارلا، مخلفات، سس مخصوص بامزی
پیتزا چیکن آلفردو متوسط
۲۰
۱۳۶,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو بزرگ

سینه مرغ مزه دار شده، قارچ، سس آلفردو، پنیر ترکیبی موزارلا، مخلفات، سس مخصوص بامزی
پیتزا چیکن آلفردو بزرگ
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا تکینو

استیک بوقلمون مرینت شده، قارچ ، پنیر ترکیبی موزارلا، مخلفات، خمیر
پیتزا تکینو
۲۰
۱۶۸,۰۰۰ ۱۳۴,۴۰۰ تومان

پیتزا چانو

گوشت استیک گوساله مرینت شده، سس سیر، پنیر ترکیبی موزارلا، مخلفات، خمیر
پیتزا چانو
۲۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۴۳,۲۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، قارچ، پنیر ترکیبی موزارلا، مخلفات، خمیر و سس مخصوص بامزی
پیتزا پپرونی
۲۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۱۹,۲۰۰ تومان

پیتزا وجی

سبزیجات، قارچ، پنیر ترکیبی موزارلا، مخلفات، خمیر وسس مخصوص بامزی
پیتزا وجی
۴۰
۱۲۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میت لاور

ژامبون بیکن، گوشت استیک گوساله مرینت شده، سینه مرغ مرینت شده، قارچ، پنیر ترکیبی موزارلا، مخلفات، خمیر و سس مخصوص بامزی
پیتزا میت لاور
۲۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۳۵,۲۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

ژامبون مرغ وگوشت. کوکتل. قارچ.پنیر ترکیبی موزارلا. مخلفات. خمیر و سس مخصوص بامزی
پیتزا مخصوص ایتالیایی
۴۰
۱۵۶,۰۰۰ ۹۳,۶۰۰ تومان

پیتزا فورماجی

اسلایس استیک گوساله. قارچ. گودا. موزارلا. پارمزان
پیتزا فورماجی
۲۰
۱۷۸,۰۰۰ ۱۴۲,۴۰۰ تومان

پیتزا لاکچری

چوریتسو ، کراکف ، بیکن ، قارچ ، موزارلا
پیتزا لاکچری
۳۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۲۵,۳۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

گوشت خالص گوساله، قارچ، پنیر، مخلفات، سس مخصوص بامزی
ساندویچ رست بیف
۲۰
۱۶۷,۰۰۰ ۱۳۳,۶۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ، قارچ، پنیر، مخلفات، سس مخصوص بامزی
ساندویچ هات داگ تنوری
۲۰
۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، مخلفات، سس مخصوص بامزی
ساندویچ ژامبون  تنوری
۲۰
۱۰۹,۰۰۰ ۸۷,۲۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ تنوری

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، مخلفات، سس مخصوص بامزی
ساندویچ فیله مرغ تنوری
۲۰
۱۱۲,۰۰۰ ۸۹,۶۰۰ تومان

ساندویچ اسپشیال بامزی

گوشت برگر، فیله مرغ، ژامبون بیکن ۹۰%، قارچ، پنیر، مخلفات، سس مخصوص بامزی
ساندویچ اسپشیال بامزی
۲۰
۱۵۷,۰۰۰ ۱۲۵,۶۰۰ تومان

ساندویچ دونر گوشت

گوشت، قارچ، پیاز، جعفری، فلفل دلمه ای، گوجه، ادویه مخصوص، سس مخصوص بامزی
ساندویچ دونر گوشت
۳۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۰۳,۶۰۰ تومان

ساندویچ غول بامزی

ژامبون تنوری، هات داگ، فیله سوخاری، برگر، قارچ، پنیر
ساندویچ غول بامزی
۲۰
۲۷۹,۰۰۰ ۲۲۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ زینگر بامزی

سینه مرغ سوخاری/ بیکن / پنیر گودا / مخلفات / سس مخصوص
ساندویچ زینگر بامزی
۲۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مخلوط

گوشت، مرغ، قارچ، پیاز، جعفری، فلفل دلمه ای، گوجه، ادویه مخصوص، سس مخصوص بامزی
ساندویچ دونر مخلوط
۴۰
۱۳۸,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

ساندویچ دونر مرغ

مرغ، قارچ، جعفری، فلفل دلمه ای، گوجه، ادویه مخصوص، سس مخصوص بامزی
ساندویچ دونر مرغ
۴۰
۱۲۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز استیک

اسلایس فیله گوساله. قارچ. پیاز کاراملایز . سس پنیر. سبزیجات
ساندویچ چیز استیک
۴۰
۱۵۹,۰۰۰ ۹۵,۴۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ژامبون ، مخلفات، سس مخصوص بامزی
ساندویچ ژامبون سرد
۲۰
۷۹,۰۰۰ ۶۳,۲۰۰ تومان

غذاهای بین الملل

لازانیا

لازانیا، گوشت چرخ کرده، پنیر، قارچ، سس مخصوص
لازانیا
۳۰
۱۵۴,۰۰۰ ۱۰۷,۸۰۰ تومان

دونر مخلوط (پرسی)

گوشت، مرغ، قارچ، پیاز، جعفری، فلفل دلمه ای، گوجه، ادویه مخصوص، سس مخصوص بامزی
دونر مخلوط (پرسی)
۳۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۱۸,۳۰۰ تومان

دونر گوشت (پرسی)

گوشت، قارچ، پیاز، جعفری، فلفل دلمه ای، گوجه، ادویه مخصوص، سس مخصوص بامزی
دونر گوشت (پرسی)
۳۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۲۵,۳۰۰ تومان

دونر مرغ (پرسی)

مرغ، قارچ، پیاز، جعفری، فلفل دلمه ای، گوجه، ادویه مخصوص، سس مخصوص بامزی
دونر مرغ (پرسی)
۳۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۰۴,۳۰۰ تومان

پنه بیف آلفردو

پاستا پنه، گوشت گوساله، قارچ، پنیر پارمسان، سس مخصوص
پنه بیف آلفردو
۳۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۰۴,۳۰۰ تومان

پنه چیکن آلفردو

پاستا پنه، فیله مرغ، قارچ، پنیر پارمسان، سس مخصوص
پنه چیکن آلفردو
۳۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۰۱,۵۰۰ تومان

سوخاری

چیکن استریپس(۳تکه)

۳عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، سس مخصوص بامزی
چیکن استریپس(3تکه)
۲۰
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰ تومان

پیش غذا

اسپشیال فرنچ فرایز

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر
اسپشیال فرنچ فرایز
۲۰
۸۹,۰۰۰ ۷۱,۲۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده با ادویه مخصوص
سیب زمینی سرخ کرده
۲۰
۴۹,۰۰۰ ۳۹,۲۰۰ تومان

نان سیر

نان مخصوص، سس سیر مخصوص، پنیر ترکیبی موزارلا
نان سیر
۲۰
۷۸,۰۰۰ ۶۲,۴۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله گریل

کاهو، فیله مرغ گریل شده، گوجه گیلاسی، زیتون، پنیر پارمسان
سالاد سزار با فیله گریل
۲۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۲۰
۲۹,۰۰۰ ۲۳,۲۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۲۰
۶۴,۰۰۰ ۵۱,۲۰۰ تومان

پیاز سوخاری

پیاز سوخاری
پیاز سوخاری
۲۰
۴۷,۰۰۰ ۳۷,۶۰۰ تومان

دیپ فرنچ فرایز

سیب زمینی، سس پنیرگودا
دیپ فرنچ فرایز
۲۰
۸۲,۰۰۰ ۶۵,۶۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله سوخاری

کاهو، فیله مرغ سوخاری شده، گوجه گیلاسی، زیتون، پنیر پارمسان
سالاد سزار با فیله سوخاری
۲۰
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۳,۲۰۰ تومان

کراچو فرنچ فرایز

سیب زمینی ، کراکف ، چوریتسو ، پنیر
کراچو فرنچ فرایز
۲۰
۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

اسپرینگ رول

کراچو رول

چوریتسو ، کراکف ، پنیر ، مخلفات ، خمیر یوفکا
کراچو رول
۳۰
۱۳۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

بیف رول

گوشت رست بیف ف پنیر ، مخلفات ، خمیر یوفکا
بیف رول
۳۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۰۱,۵۰۰ تومان

دونر رول

کباب ترکی مخلوط ، پنیر ، مخلفات ، خمیر یوفکا
دونر رول
۳۰
۱۲۷,۰۰۰ ۸۸,۹۰۰ تومان

تکینو رول

سینه بوقلمون ، پنیر ، مخلفات ف خمیر یوفکا
تکینو رول
۳۰
۱۳۴,۰۰۰ ۹۳,۸۰۰ تومان

چیکن رول

سینه مرغ ، پنیر ، مخلفات ، خمیر یوفکا
چیکن رول
۳۰
۱۱۵,۰۰۰ ۸۰,۵۰۰ تومان

میکس رول

ژامبون مرغ و گوشت ، پنیر ، مخلفات ، خمیر یوفکا
میکس رول
۳۰
۱۰۹,۰۰۰ ۷۶,۳۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
آب معدنی
۶,۰۰۰ تومان

شربت نعنا

شربت نعنا ۴۵۰ سی سی
شربت نعنا
۲۵,۰۰۰ تومان

اضافات

نان باگت

نان اضافی
نان باگت
۱۰,۰۰۰ تومان

سس سیر اضافی

سس و سیر
سس سیر اضافی
۴,۹۰۰ تومان

سس سزار اضافی

سس
سس سزار اضافی
۱۲,۵۰۰ تومان

نان اضافه سوخاری

نان اضافه سوخاری
۴,۰۰۰ تومان

سس فریسکی

سس فریسکی
۴,۴۰۰ تومان

سس جامپی

سس جامپی
۴,۴۰۰ تومان

سس هاوایی

سس هاوایی
۶,۶۰۰ تومان

پک سس ۴عددی بامزی

شامل سس های فریسکی ، جامپی ، سیر ، هاوایی
پک سس 4عددی بامزی
۱۶,۵۰۰ تومان

پک سس ۶ عددی بامزی

شامل سس های فریسکی ، چامپی دو عدد ، سیر ، هاوایی ، بامزی هات
پک سس 6 عددی بامزی
۲۵,۵۰۰ تومان