جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص برشته

دونر گوشت، قارچ، پنیر پیتزا سس
پیتزا مخصوص برشته
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا رست بیف
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا جوجه

جوجه، قارچ، پنیر پیتزا، سس
پیتزا جوجه
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا ژامبون
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ

هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا هات داگ
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

هات داگ چیلی، قارچ، پنیر پیتزا، سس
پیتزا مکزیکی
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

جوجه، دونر گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانسوی

جوجه، دونر گوشت، ژامبون گوشت
پیتزا فرانسوی
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، سس
پیتزا پپرونی
۱۵,۰۰۰ تومان

برگر

برگر لوکس برشته

۲ عدد برگر ۱۰۰% گوشت، پنیر گودا، پنیرقارچ، پنیر پستو
برگر لوکس برشته
۲۷,۰۰۰ تومان

پاورچینی برگر ذغالی (تند)

۲ عدد برگر ۱۰۰ گوشت، پنیر گودا، پنیر تست، کاهو، گوجه، خیارشور
پاورچینی برگر ذغالی (تند)
۲۴,۰۰۰ تومان

پاور برگر ذغالی

۲ عدد برگر ۱۰۰% گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور
پاور برگر ذغالی
۲۴,۰۰۰ تومان

پاور چیز برگر ذغالی

۲ عدد برگر ۱۰۰% گوشت، پنیر گودا، کاهو، گوجه
پاور چیز برگر ذغالی
۲۴,۰۰۰ تومان

پاور ماشروم برگر ذغالی

۲ عدد برگر ۱۰۰% گوشت، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
پاور ماشروم برگر ذغالی
۲۵,۰۰۰ تومان

پاور آنیون برگر ذغالی

۲ عدد برگر ۱۰۰% گوشت، پنیر کاراملی، پنیر تست، سیب گودا
پاور آنیون برگر ذغالی
۲۴,۰۰۰ تومان

تگزاس برگر ذغالی

۱ عدد برگر ۱۰۰% گوشت، پنیر گودا، پنیر تست، سیب مینی
تگزاس برگر ذغالی
۱۸,۰۰۰ تومان

چیلی برگر (تند)

۱ عد برگر ۱۰۰% گوشت، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
چیلی برگر (تند)
۱۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱ عدد برگر ۱۰۰% گوشت، پنیر قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
ماشروم برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

آنیون برگر

۱ عدد برگر ۱۰۰% گوشت، پیاز کاراملی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور
آنیون برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

۱ عدد برگر ۱۰۰% گوشت، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور
هالوپینو برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

۱ عدد برگر ۱۰۰% گوشت کاهو، گوجه، خیارشور
برگر ذغالی
۱۴,۰۰۰ تومان

میکس دونر برگر

۱ عدد برگر ۱۰۰% گوشت، دونر گوشت، پنیر گودا
میکس دونر برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

میکس چیکن برگر

۱ عدد برگر ۱۰۰% گوشت، دونر مرغ، پنیر گودا سس
میکس چیکن برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

میکس ژامبون برگر

۱ عدد برگر گوشت، پنیر چدار، پنیر تست، ژامبون گوشت
میکس ژامبون برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ دودی

ساندویچ هات داگ دودی
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی با پنیر و قارچ

ساندویچ کوکتل دودی با پنیر و قارچ
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ساندویچ کالباس ژامبون مرغ

ساندویچ کالباس ژامبون مرغ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس ژامبون گوشت

ساندویچ کالباس ژامبون گوشت
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس ژامبون گوشت با پنیر ورقه ای

پنیر ورقه ای گودا
ساندویچ کالباس ژامبون گوشت با پنیر ورقه ای
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس ژامبون مخلوط

پنیر ورقه ای گودا
ساندویچ کالباس ژامبون مخلوط
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس ژامبون گوشت با سیب زمینی

سیب زمینی، پنیر ورقه ای
ساندویچ کالباس ژامبون گوشت با سیب زمینی
۱۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی

ساندویچ کباب ترکی گوشت

خیار شور، قارچ، سس مخصوص حجم مینی
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت با پنیر

پنیر پروسس، خیار شور، قارچ، سس مخصوص حجم مینی
ساندویچ کباب ترکی گوشت با پنیر
۲۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

کباب ترکی گوشت، کباب ترکی مرغ، خیار شور، پیازجعفری ,قارچ، سس مخصوص حجم مینی
ساندویچ کباب ترکی مخلوط
۱۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط با پنیر

کباب ترکی گوشت کباب ترکی مرغ، پنیر پروسس، خیار شور، قارچ، سس مخصوص حجم مینی
ساندویچ کباب ترکی مخلوط با پنیر
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ و قارچ

خیار شور، گوجه، قارچ، پیاز و جعفری، سس مخصوص
ساندویچ کباب ترکی مرغ و قارچ
۱۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ و قارچ با پنیر

نان، پیاز جعفری گوجه خیارشور، سس مخصوص حجم مینی
ساندویچ کباب ترکی مرغ و قارچ با پنیر
۱۳,۵۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت (پرسی)

نان، چاشنی سالاد، سس مخصوص
کباب ترکی گوشت (پرسی)
۴۷,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ (پرسی)

نان، چاشنی، سالاد، سس مخصوص
کباب ترکی مرغ (پرسی)
۳۱,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مخلوط (پرسی)

نان، چاشنی، سالاد، سس مخصوص
کباب ترکی مخلوط (پرسی)
۳۸,۰۰۰ تومان

بشقاب

بشقاب داغ گوشت چرخ کرده با جوجه

قارچ و پنیر
بشقاب داغ گوشت چرخ کرده با جوجه
۲۸,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ گوشت ورقه ای

قارچ و پنیر
بشقاب داغ گوشت ورقه ای
۲۸,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ جوجه

قارچ و پنیر
بشقاب داغ جوجه
۲۴,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ هات داگ

قارچ و پنیر
بشقاب داغ هات داگ
۲۱,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ ژامبون گوشت

قارچ و پنیر
بشقاب داغ ژامبون گوشت
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

بشقاب داغ

سیب زمینی، کالباس، قارچ، پنیر
بشقاب داغ
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی برشته (لیوانی)

سیب زمینی برشته (لیوانی)
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر با سس قارچ

سیب زمینی با پنیر با سس قارچ
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر و قارچ

سیب زمینی با پنیر و قارچ
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی با پنیر
۱۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر کوچک

سیب زمینی با پنیر کوچک
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

نوشابه شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

دلستر شیشه ای
۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان