جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا سیر و استیک

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک گوشت گوساله مرینیت شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، سس سیر مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا سیر و استیک
۱۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کارنه

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا کارنه
۱۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، استیک گوشت گوساله مرینیت شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا چانو
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی مرینیت شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت
۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص برگریل

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله مرغ مرینیت شده، استیک گوشت گوساله مرینیت شده، بیکن گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، سس مخ...
پیتزا مخصوص برگریل
۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن اسپشیال

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله مرغ مرینیت شده، قارچ بلانچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن اسپشیال
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن هات

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله مرغ مرینیت شده تند، بیکن گوشت، قارچ، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن هات
۱۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله مرغ مرینیت شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، سس آلفردو، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن آلفردو
۱۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا هالوپینو

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوشت گوساله ریش ریش شده، پپرونی ۹۰%، قارچ، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا هالوپینو
۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، پپرونی ۹۰%، سس کلاسیک ایتالیایی، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی
۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا جولیتا

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، سس کلاسیک ایتالیایی، پنیر پیتزا
پیتزا جولیتا
۱۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، گوجه، اسفناج، پنیر مخصوص، سس کلاسیک ایتالیایی
پیتزا سبزیجات
۱۰۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، سس مخصوص، جعفری، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، سس مخصوص، جعفری، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۱۰۹,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، سس مخصوص اسموکی، جعفری، گوجه، خیارشور، نان گرد
اسموکی برگر
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، قارچ، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، جعفری، گوجه، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

امریکن برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، سه لایه پنیر مخصوص، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
امریکن برگر
۱۱۸,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، فلفل کبابی، گوجه، جعفری، خیارشور، سس چیلی، نان گرد
چیلی برگر
۱۱۲,۰۰۰ تومان

کاراملایز برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، پیاز کاراملی، گوجه، خیارشور، جعفری، سس سیر، نان گرد
کاراملایز برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، قارچ، پنیر، سس برگریل، جعفری، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر
۱۶۶,۰۰۰ تومان

برگریل برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، پنیر تزریق شده به گوشت، قارچ، یک ورق پنیر گودا، گوجه، خیارشور، جعفری، سس مخصوص، ...
برگریل برگر
۱۴۴,۰۰۰ تومان

چوریزو برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، پنیر، سوسیس چوریزو گریل شده، جعفری، گوجه، خیارشور، سس بیسیک، نان گرد
چوریزو برگر
۱۶۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، کالباس گوشت، کالباس مرغ، پنیر، سس بیسیک، جعفری، گوجه، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد برگر مرغ گریل شده، سس مخصوص، جعفری، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیکن برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیکن چیز برگر

یک عدد برگر مرغ گریل شده، پنیر، سس مخصوص، جعفری، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیکن چیز برگر
۱۰۹,۰۰۰ تومان

چیکن ماشروم برگر

یک عدد برگر مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، سس برگریل، جعفری، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیکن ماشروم برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

گوشت گوساله، سس مخصوص، جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف مخصوص

گوشت گوساله، قارچ، پنیر، سس برگریل، جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف مخصوص
۱۴۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب

گوشت گوساله و گوسفندی گریل شده، سس مخصوص، جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کباب
۱۰۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب مخصوص

گوشت گوساله و گوسفندی گریل شده، قارچ، پنیر، سس برگریل، جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کباب مخصوص
۱۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس

گوشت گریل شده، فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، سس برگریل، جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ میکس
۱۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص، جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ مخصوص

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، سس برگریل، جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ مخصوص
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس تنوری

کالباس گوشت و مرغ ۹۰% تنوری، سس، جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کالباس تنوری
۱۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس ویژه

سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر، چیپس خلال، سس سیر، جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوسیس ویژه
۱۰۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس چیلی

سوسیس هات داگ، فلفل کبابی، سس چیلی، گوجه، گوجه، خیارشور، پیاز، جعفری، سس بیسیک، نان باگت
ساندویچ سوسیس چیلی
۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس مرغ ممتاز

کالباس مرغ ممتاز ۹۰%، سس، جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کالباس مرغ ممتاز
۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس گوشت ممتاز

کالباس گوشت ممتاز ۹۰%، سس، جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کالباس گوشت ممتاز
۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کلاسیک

سوسیس هات داگ، سس بیسیک، جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوسیس کلاسیک
۸۹,۰۰۰ تومان

سوخاری

بشقاب سوخاری (سه تکه)

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، قارچ سوخاری، پیاز سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس دست ساز
بشقاب سوخاری (سه تکه)
۱۴۸,۰۰۰ تومان

بشقاب سوخاری (پنج تکه)

۵ تکه فیله مرغ سوخاری، قارچ سوخاری، پیاز سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس دست ساز
بشقاب سوخاری (پنج تکه)
۱۷۹,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه آلفردو

پنه، قارچ بلانچ، فیله مرغ، سس آلفردو
پاستا پنه آلفردو
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری شده
قارچ سوخاری
۴۴,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

پیاز سوخاری شده
پیاز سوخاری
۴۴,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری میلانو

قارچ سوخاری شده، سس میلانو
قارچ سوخاری میلانو
۴۹,۰۰۰ تومان

فرنچ فرایز

سیب زمینی سرخ شده ساده
فرنچ فرایز
۵۷,۰۰۰ تومان

آلفردو فرایز

سیب زمینی سرخ شده، سس آلفردو
آلفردو فرایز
۶۵,۰۰۰ تومان

چیز فرایز

سیب زمینی سرخ شده، سس پنیر
چیز فرایز
۶۵,۰۰۰ تومان

میلانو فرایز

سیب زمینی سرخ شده، فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، سس میلانو
میلانو فرایز
۷۹,۰۰۰ تومان

برگریل فرایز

سیب زمینی سرخ شده، کالباس، قارچ، پنیر مخصوص، سس مخصوص
برگریل فرایز
۷۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

استیک مرغ، کاهو، نان تست، گوجه، زیتون، پنیر پارمسان، سس سزار
سالاد سزار
۹۹,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سس سالاد
سالاد کلم
۲۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۵۰۰ تومان