جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تبریز

برگر ذغالی بیگ لند فود

پر‌طرفدارها

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر

نان باگت

۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

نان گرد

۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی ۸۰% ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص

نان گرد

۵
۵۶,۰۰۰ ۵۳,۲۰۰ تومان

نان باگت

۵
۵۶,۰۰۰ ۵۳,۲۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، مرغ ریش ریش شده، هات داگ، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
رویال برگر

نان گرد

۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

نان باگت

۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر ذغالی

نان گرد

۵
۶۳,۰۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

نان باگت

۵
۶۳,۰۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

همبرگر ذغالی با قارچ و پنیر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر ذغالی با قارچ و پنیر

نان گرد

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

نان باگت

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نیم متری)

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، ۴ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری
ساندویچ هات داگ ویژه (نیم متری)
۵
۹۴,۰۰۰ ۸۹,۳۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی (نیم متری)

خمیر پیتزا آمریکایی ۵۰ سانتی متری، ژامبون گوشت، گوشت مخلوط گوساله چرخ کرده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، هات داگ
پیتزا مخصوص آمریکایی (نیم متری)
۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی (نیم متری)

خمیر پیتزا آمریکایی ۵۰ سانتی متری، ژامبون گوشت، سوسیس، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا مخلوط آمریکایی (نیم متری)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ آمریکایی (نیم متری)

خمیر پیتزا آمریکایی ۵۰ سانتی متری، گوشت و مرغ ریش ریش شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا گوشت و مرغ آمریکایی (نیم متری)
۱۷۸,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

همبرگر

یک عدد برگر شرکتی ۸۰% ۱۲۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر

نان گرد

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

نان باگت

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

ُساندویچ کوکتل

۳ عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ُساندویچ کوکتل
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ نیم متری

۲ عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری
ساندویچ هات داگ نیم متری
۵
۸۴,۰۰۰ ۷۹,۸۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نیم متری)

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، ۴ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری
ساندویچ هات داگ ویژه (نیم متری)
۵
۹۴,۰۰۰ ۸۹,۳۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

یک عدد سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری با پنیر

یک عدد سوسیس بلغاری، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوسیس بلغاری با پنیر
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

ساندویچ نیم متری بلغاری

۲ عدد بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری
ساندویچ نیم متری بلغاری
۵
۸۴,۰۰۰ ۷۹,۸۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری بلغاری مخصوص

۲ عدد سوسیس بلغاری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری
ساندویچ نیم متری بلغاری مخصوص
۵
۹۴,۰۰۰ ۸۹,۳۰۰ تومان

ُساندویچ کوکتل ویژه

۳ عدد کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ُساندویچ کوکتل ویژه
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

۱۸۰ گرم مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ ویژه
۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

چیپس پنیری

چیپس ساده، پنیر پیتزا (یک نفره)
چیپس پنیری
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی
۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری با قارچ

سیب زمینی تنوری، پنیر پیتزا، قارچ (یک نفره)
سیب زمینی تنوری با قارچ
۵
۸۷,۰۰۰ ۸۲,۶۵۰ تومان

سالاد مخصوص

ماکارونی فرمی، خیارشور، مرغ، سس، کاهو، هویج، ژامبون (دو نفره)
سالاد مخصوص
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج (یک نفره)
سالاد فصل
۵
۳۲,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۸۰ گرم مرغ ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ
۵
۶۴,۰۰۰ ۶۰,۸۰۰ تومان

همبرگر مخصوص با قارچ و پنیر و ژامبون

یک عدد برگر شرکتی ۸۰% ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، ژامبون، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص با قارچ و پنیر و ژامبون

نان باگت

۵
۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ تومان

نان گرد

۵
۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی ۸۰% ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص

نان گرد

۵
۵۶,۰۰۰ ۵۳,۲۰۰ تومان

نان باگت

۵
۵۶,۰۰۰ ۵۳,۲۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر ذغالی

نان گرد

۵
۶۳,۰۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

نان باگت

۵
۶۳,۰۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

همبرگر ذغالی با قارچ و پنیر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر ذغالی با قارچ و پنیر

نان گرد

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

نان باگت

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

دوبل برگر با ژامبون

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر با ژامبون

نان گرد

۵
۹۷,۰۰۰ ۹۲,۱۵۰ تومان

نان باگت

۵
۹۷,۰۰۰ ۹۲,۱۵۰ تومان

ساندویچ نیم متری همبرگر مخصوص

۲ عدد برگر شرکتی ۸۰% ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری
ساندویچ نیم متری همبرگر مخصوص
۵
۹۷,۰۰۰ ۹۲,۱۵۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، مرغ ریش ریش شده، هات داگ، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
رویال برگر

نان گرد

۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

نان باگت

۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر

نان گرد

۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

نان باگت

۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

ساندویچ ویژه بیگ لند فود

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، مرغ ریش ریش شده، هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ویژه بیگ لند فود

نان گرد

۵
۸۸,۰۰۰ ۸۳,۶۰۰ تومان

نان باگت

۵
۸۸,۰۰۰ ۸۳,۶۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی، ژامبون، سس مایونز (یک نفره)
سالاد ماکارونی
۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی (نیم متری)

پیتزا نیم متری بیگ لند

خمیر پیتزا آمریکایی ۵۰ سانتی متری، فیله مرغ، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا نیم متری بیگ لند
۱۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی (نیم متری)

خمیر پیتزا آمریکایی ۵۰ سانتی متری، پپرونی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا پپرونی آمریکایی (نیم متری)
۱۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی تند آمریکایی (نیم متری)

خمیر پیتزا آمریکایی ۵۰ سانتی متری، گوشت مخلوط چرخ کرده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا مکزیکی تند آمریکایی (نیم متری)
۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ فیله آمریکایی (نیم متری)

خمیر پیتزا آمریکایی ۵۰ سانتی متری، فیله مرغ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا مرغ فیله آمریکایی (نیم متری)
۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن استروگانف آمریکایی (نیم متری)

خمیر پیتزا آمریکایی ۵۰ سانتی متری، مرغ ریش ریش شده، خامه، چیپس سیب زمینی، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن استروگانف آمریکایی (نیم متری)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ آمریکایی (نیم متری)

خمیر پیتزا آمریکایی ۵۰ سانتی متری، گوشت و مرغ ریش ریش شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا گوشت و مرغ آمریکایی (نیم متری)
۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت آمریکایی (نیم متری)

خمیر پیتزا آمریکایی ۵۰ سانتی متری، گوشت مخلوط گوساله چرخ کرده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا گوشت آمریکایی (نیم متری)
۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی (نیم متری)

خمیر پیتزا آمریکایی ۵۰ سانتی متری، ژامبون گوشت، سوسیس، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا مخلوط آمریکایی (نیم متری)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف آمریکایی (نیم متری)

خمیر پیتزا آمریکایی ۵۰ سانتی متری، گوشت مخلوط چرخ کرده، خامه، چیپس سیب زمینی، پنیر پیتزا
پیتزا بیف آمریکایی (نیم متری)
۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی (نیم متری)

خمیر پیتزا آمریکایی ۵۰ سانتی متری، ژامبون گوشت، گوشت مخلوط گوساله چرخ کرده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، هات داگ
پیتزا مخصوص آمریکایی (نیم متری)
۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، ژامبون گوشت، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی (یک نفره)
۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی (یک نفره)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص بیگ لند آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، ژامبون گوشت، گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی چرخ کرده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا مخصوص بیگ لند آمریکایی (یک نفره)
۱۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، مرغ ریش ریش شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی (یک نفره)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، گوشتچرخ کرده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی (یک نفره)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی (تند) آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، گوشت مخلوط گوساله چرخ کرده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا مکزیکی (تند) آمریکایی (یک نفره)
۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (تند) آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، پپرونی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا پپرونی (تند)  آمریکایی (یک نفره)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی (یک نفره)
۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، زیتون، پیاز، ذرت، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا سبزیجات آمریکایی (یک نفره)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر شرکتی ۸۰% ۱۲۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر

نان گرد

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

نان باگت

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی ۸۰% ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص

نان گرد

۵
۵۶,۰۰۰ ۵۳,۲۰۰ تومان

نان باگت

۵
۵۶,۰۰۰ ۵۳,۲۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر ذغالی

نان گرد

۵
۶۳,۰۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

نان باگت

۵
۶۳,۰۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

همبرگر ذغالی با قارچ و پنیر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر ذغالی با قارچ و پنیر

نان گرد

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

نان باگت

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

همبرگر مخصوص با قارچ و پنیر و ژامبون

یک عدد برگر شرکتی ۸۰% ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، ژامبون، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص با قارچ و پنیر و ژامبون

نان گرد

۵
۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ تومان

نان باگت

۵
۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ تومان

دوبل برگر با ژامبون

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر با ژامبون

نان گرد

۵
۹۷,۰۰۰ ۹۲,۱۵۰ تومان

نان باگت

۵
۹۷,۰۰۰ ۹۲,۱۵۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، مرغ ریش ریش شده، هات داگ، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
رویال برگر

نان گرد

۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

نان باگت

۵
۷۸,۰۰۰ ۷۴,۱۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر

نان گرد

۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

نان باگت

۵
۶۶,۰۰۰ ۶۲,۷۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه بیگ لند فود

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، مرغ ریش ریش شده، هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ویژه بیگ لند فود

نان گرد

۵
۸۸,۰۰۰ ۸۳,۶۰۰ تومان

نان باگت

۵
۸۸,۰۰۰ ۸۳,۶۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری همبرگر مخصوص

۲ عدد برگر شرکتی ۸۰% ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری
ساندویچ نیم متری همبرگر مخصوص
۵
۹۷,۰۰۰ ۹۲,۱۵۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۸۰ گرم مرغ ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ
۵
۶۴,۰۰۰ ۶۰,۸۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

۱۸۰ گرم مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ ویژه
۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ نیم متری

۲ عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری
ساندویچ هات داگ نیم متری
۵
۸۴,۰۰۰ ۷۹,۸۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نیم متری)

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، ۴ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری
ساندویچ هات داگ ویژه (نیم متری)
۵
۹۴,۰۰۰ ۸۹,۳۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

یک عدد سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری با پنیر

یک عدد سوسیس بلغاری، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوسیس بلغاری با پنیر
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

ساندویچ نیم متری بلغاری

۲ عدد بلغاری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری
ساندویچ نیم متری بلغاری
۵
۸۴,۰۰۰ ۷۹,۸۰۰ تومان

ساندویچ نیم متری بلغاری مخصوص

۲ عدد سوسیس بلغاری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت نیم متری
ساندویچ نیم متری بلغاری مخصوص
۵
۹۴,۰۰۰ ۸۹,۳۰۰ تومان

ُساندویچ کوکتل

۳ عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ُساندویچ کوکتل
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ُساندویچ کوکتل ویژه

۳ عدد کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ُساندویچ کوکتل ویژه
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۵
۶۷,۰۰۰ ۶۳,۶۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

پیش غذا

چیپس پنیری

چیپس ساده، پنیر پیتزا (یک نفره)
چیپس پنیری
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی
۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری با قارچ

سیب زمینی تنوری، پنیر پیتزا، قارچ (یک نفره)
سیب زمینی تنوری با قارچ
۵
۸۷,۰۰۰ ۸۲,۶۵۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری (یک نفره)
سیب زمینی تنوری
۶۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد مخصوص

ماکارونی فرمی، خیارشور، مرغ، سس، کاهو، هویج، ژامبون (دو نفره)
سالاد مخصوص
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج (یک نفره)
سالاد فصل
۵
۳۲,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی، ژامبون، سس مایونز (یک نفره)
سالاد ماکارونی
۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر ایستک قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر ایستک قوطی

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر ایستک خانواده

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر ایستک خانواده

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس کچاپ

یک نفره، شرکتی
سس کچاپ
۲,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی

یک نفره، شرکتی
سس فرانسوی
۲,۰۰۰ تومان

سس تند

یک نفره، شرکتی
سس تند
۲,۰۰۰ تومان

سس مایونز

یک نفره، شرکتی
سس مایونز
۲,۰۰۰ تومان

نان گرد

یک عدد
نان گرد
۲,۰۰۰ تومان

نان باگت

یک عدد
نان باگت
۶,۰۰۰ تومان