جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

برگر زغالی (شریعتی)

پر‌طرفدارها

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر
۱۰۴,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۲۲۰ گرم فیله مرغ طعم دار گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس خردل مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰سانتی متری، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس گوجه ایتالیایی
پیتزا قارچ و مرغ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰سانتی متری، پپرونی، زیتون سیاه ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس گوجه ایتالیایی
پیتزا پپرونی
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰سانتی متری، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس گوجه ایتالیایی
پیتزا قارچ و گوشت
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰سانتی متری، ژامبون مرغ و گوشت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر، سس گوجه ایتالیایی
پیتزا مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر
۹۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر
۱۰۴,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، سس اسموکی، پیاز کاراملی، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
اسموکی برگر
۱۰۶,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر با پنیر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، سس اسموکی، پیاز کاراملی ، یک اسلایس پنیر گودا،گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
اسموکی برگر با پنیر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، سس چیلی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیلی برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، قارچ، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
قارچ برگر
۱۰۹,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، ۳ اسلایس بیکن، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
بیکن برگر
۱۱۳,۰۰۰ تومان

چیز بیکن برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، ۳ اسلایس بیکن، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز بیکن برگر
۱۱۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، یک اسلایس پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر با قارچ
۱۱۶,۰۰۰ تومان

استیک برگر

۱۲۰ گرم استیک فیله گوساله، یک عدد برگر گوشت دست ساز ۱۵۰ گرمی، یک اسلایس پنیر گودا، پیاز کاراملی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نا...
استیک برگر
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

۱۵۰ گرم برگر، سوسیس حلزونی چوریتسو، سس پنیر
چوریتسو برگر
۱۴۹,۰۰۰ تومان

برگر (دوبل)

همبرگر دوبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر دوبل
۱۲۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، ۲ اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر دوبل
۱۳۲,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر دوبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، سس اسموکی، پیاز کاراملی، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
اسموکی برگر دوبل
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چیلی برگر دوبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، سس چیلی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیلی برگر دوبل
۱۳۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر دوبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، قارچ، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
قارچ برگر دوبل
۱۳۹,۰۰۰ تومان

بیکن برگر دوبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، ۳ اسلایس بیکن، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
بیکن برگر دوبل
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چیز بیکن برگر دوبل

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، ۳ اسلایس بیکن، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز بیکن برگر دوبل
۱۴۴,۰۰۰ تومان

مرغ برگر

مرغ برگر

یک عدد برگر مرغ ۱۵۰ گرمی دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
مرغ برگر
۹۱,۰۰۰ تومان

مرغ برگر دوبل

۲ عدد برگر مرغ ۱۵۰ گرمی دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
مرغ برگر دوبل
۱۲۰,۰۰۰ تومان

مرغ برگر چیلی

یک عدد برگر مرغ ۱۵۰ گرمی دست ساز، سس چیلی، گوجه، خیارشور، نان گرد
مرغ برگر چیلی
۹۳,۰۰۰ تومان

مرغ برگر اسموکی

یک عدد برگر مرغ ۱۵۰ گرمی دست ساز، سس اسموکی، پیاز کاراملی،گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
مرغ برگر اسموکی
۹۵,۰۰۰ تومان

مرغ برگر با قارچ

یک عدد برگر مرغ ۱۵۰ گرمی دست ساز، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
مرغ برگر با قارچ
۱۰۲,۰۰۰ تومان

مرغ برگر با پنیر

یک عدد برگر مرغ ۱۵۰ گرمی دست ساز، یک اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
مرغ برگر با پنیر
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله مرغ

۲۲۰ گرم فیله مرغ طعم دار گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس خردل مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۱۰۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ

۲۲۰ گرم فیله مرغ طعم دار گریل شده، قارچ، گوجه، خیارشور، سس خردل مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ با قارچ
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

۲۲۰ گرم فیله مرغ طعم دار گریل شده، پنیر، قارچ، گوجه، خیارشور، سس خردل مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ اسموکی

۲۲۰ گرم فیله مرغ طعم دار گریل شده، پیاز کاراملی، گوجه، خیارشور، سس خردل مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ اسموکی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۹۰ گرم گوشت گوساله رست شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس خردل مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ اسموکی بیف

۱۹۰ گرم گوشت گوساله رست شده، سس اسموکی مخصوص، گوجه، خیارشور، پیاز کاراملی، نان باگت
ساندویچ اسموکی بیف
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ وایت بیف

۱۹۰ گرم گوشت گوساله رست شده، سس قارچ مخصوص، نان باگت
ساندویچ وایت بیف
۱۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۸۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ اسموکی داگ

یک عدد هات داگ، پیاز کاراملی، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ اسموکی داگ
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیلی داگ

یک عدد هات داگ، سس چیلی، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ چیلی داگ
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویج فیله مرغ سزار

۲۲۰ گرم فیله مرغ طعم دار گریل شده، کاهو، سس سزار، نان باگت
ساندویج فیله مرغ سزار
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

۱۸۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۴۵,۰۰۰ تومان

چیلی فرایز

۱۸۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر گودا، سس چیلی
چیلی فرایز
۶۳,۰۰۰ تومان

وایت فرایز

۱۸۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس قارچ مخصوص
وایت فرایز
۶۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مخصوص
سالاد کلم
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، کلم قرمز، گوجه گیلاسی، سس مخصوص
سالاد فصل
۳۷,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

کاهو، ۴۰ گرم فیله مرغ گریل شده، زیتون سیاه اسلایسی، گوجه گیلاسی، پنیر پارمزان، سس سزار
سالاد مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد بروکلی

کلم بروکلی، تخم آفتاب گردان، مویز، سیاه دانه، سس مخصوص
سالاد بروکلی
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۳,۶۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۶۰۰ تومان

کلاسیک

۱۳,۶۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان