جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

برگر دودی با نان سفارشی برگر ۱۳

برگر گوشت، بیکن، پنیر،فلفل دلمه و پیاز گریل شده، باربیکیو سس، نان مخصوص برگر ۱۳
برگر دودی با نان سفارشی برگر 13
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر با نان مخصوص

برگر، چوریتسو، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
چوریتسو برگر با نان مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

بازیل برگر با نان سفارشی برگر ۱۳

برگر گوشت، پنیر، پیاز، گوجه، ریحان تازه، نان مخصوص برگر ۱۳، سس ریحان
بازیل برگر با نان سفارشی برگر 13
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

کاراملایز برگر با نان مک

برگر گوشت، بیکن، پنیر، پیاز کاراملی، نان مک
کاراملایز برگر با نان مک
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ ویژه، سس خیارشور، گوجه فرنگی، پنیر، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ گوشت ۸۰% ویژه، سس خیارشور، گوجه فرنگی، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

بازیل برگر با نان سفارشی برگر ۱۳

برگر گوشت، پنیر، پیاز، گوجه، ریحان تازه، نان مخصوص برگر ۱۳، سس ریحان
بازیل برگر با نان سفارشی برگر 13
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

کاراملایز برگر با نان مک

برگر گوشت، بیکن، پنیر، پیاز کاراملی، نان مک
کاراملایز برگر با نان مک
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

کاراملایز برگر با نان سفارشی برگر ۱۳

برگر گوشت، بیکن، پنیر، پیاز کاراملی، نان مخصوص برگر ۱۳
کاراملایز برگر با نان سفارشی برگر 13
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ ویژه، سس خیارشور، گوجه فرنگی، پنیر، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ گوشت ۸۰% ویژه، سس خیارشور، گوجه فرنگی، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

برگر

چوریتسو برگر با نان مک

برگر، چوریتسو، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
چوریتسو برگر با نان مک
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر با نان روگن

برگر، چوریتسو، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
چوریتسو برگر با نان روگن
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر با نان مخصوص

برگر، چوریتسو، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
چوریتسو برگر با نان مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

هامر برگر با نان مک

برگر گوشت، ۱۳۰ گرم مرغ گریل شده، پنیر، کاهو، پیاز، سس مخصوص، نان مک
هامر برگر با نان مک
۱۴۰,۰۰۰ تومان

هامر برگر با نان روگن

برگر گوشت، ۱۳۰ گرم مرغ گریل شده، پنیر، کاهو، پیاز، سس مخصوص، نان روگن
هامر برگر با نان روگن
۱۴۰,۰۰۰ تومان

هامر برگر با نان سفارشی برگر ۱۳

برگر گوشت، ۱۳۰ گرم مرغ گریل شده، پنیر، کاهو، پیاز، سس مخصوص، نان مخصوص برگر ۱۳
هامر برگر با نان سفارشی برگر 13
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پلاس برگر با نان مک

برگر گوشت، بیکن، پنیر، پیاز سوخاری، باربیکیو سس، نان مک
پلاس برگر با نان مک
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پلاس برگر با نان روگن

برگر گوشت، بیکن، پنیر، پیاز سوخاری، باربیکیو سس، نان روگن
پلاس برگر با نان روگن
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پلاس برگر با نان سفارشی برگر ۱۳

برگر گوشت، بیکن، پنیر، پیاز سوخاری، باربیکیو سس، نان مخصوص برگر ۱۳
پلاس برگر با نان سفارشی برگر 13
۱۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر با نان مک

برگر گوشت، قارچ، پنیر، پیاز، سس قارچ مخصوص، نان مک
قارچ برگر با نان مک
۹۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر با نان روگن

برگر گوشت، قارچ، پنیر، پیاز، سس قارچ مخصوص، نان روگن
قارچ برگر با نان روگن
۹۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر با نان سفارشی برگر ۱۳

برگر گوشت، قارچ، پنیر، پیاز، سس قارچ مخصوص، نان مخصوص برگر ۱۳
قارچ برگر با نان سفارشی برگر ۱۳
۹۸,۰۰۰ تومان

برگر دودی با نان مک

برگر گوشت، بیکن، پنیر،فلفل دلمه و پیاز گریل شده، باربیکیو سس، نان مک
برگر دودی با نان مک
۱۰۵,۰۰۰ تومان

برگر دودی با نان روگن

برگر گوشت، بیکن، پنیر،فلفل دلمه و پیاز گریل شده، باربیکیو سس، نان روگن
برگر دودی با نان روگن
۱۰۵,۰۰۰ تومان

برگر دودی با نان سفارشی برگر ۱۳

برگر گوشت، بیکن، پنیر،فلفل دلمه و پیاز گریل شده، باربیکیو سس، نان مخصوص برگر ۱۳
برگر دودی با نان سفارشی برگر 13
۱۰۵,۰۰۰ تومان

بازیل برگر با نان مک

برگر گوشت، پنیر، پیاز، گوجه، ریحان تازه، نان مک، سس ریحان
بازیل برگر با نان مک
۹۵,۰۰۰ تومان

بازیل برگر با نان روگن

برگر گوشت، پنیر، پیاز، گوجه، ریحان تازه، نان روگن، سس ریحان
بازیل برگر با نان روگن
۹۵,۰۰۰ تومان

بازیل برگر با نان سفارشی برگر ۱۳

برگر گوشت، پنیر، پیاز، گوجه، ریحان تازه، نان مخصوص برگر ۱۳، سس ریحان
بازیل برگر با نان سفارشی برگر 13
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

کاراملایز برگر با نان مک

برگر گوشت، بیکن، پنیر، پیاز کاراملی، نان مک
کاراملایز برگر با نان مک
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

کاراملایز برگر با نان روگن

برگر گوشت، بیکن، پنیر، پیاز کاراملی، نان روگن
کاراملایز برگر با نان روگن
۹۹,۰۰۰ تومان

کاراملایز برگر با نان سفارشی برگر ۱۳

برگر گوشت، بیکن، پنیر، پیاز کاراملی، نان مخصوص برگر ۱۳
کاراملایز برگر با نان سفارشی برگر 13
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

کلاسیک چیزبرگر با نان مک

برگر گوشت، پنیر، پیاز، خیار شور، کاهو، گوجه، نان مک
کلاسیک چیزبرگر با نان مک
۹۹,۰۰۰ تومان

کلاسیک چیزبرگر با نان روگن

برگر گوشت، پنیر، پیاز، خیار شور، کاهو، گوجه، نان روگن
کلاسیک چیزبرگر با نان روگن
۹۹,۰۰۰ تومان

کلاسیک چیزبرگر با نان سفارشی برگر ۱۳

برگر گوشت، پنیر، پیاز، خیار شور، کاهو، گوجه، نان مخصوص برگر ۱۳
کلاسیک چیزبرگر با نان سفارشی برگر 13
۹۹,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر با نان مک

برگر گوشت، پیاز، خیار شور، کاهو، گوجه، نان مک
کلاسیک برگر با نان مک
۹۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر با نان روگن

برگر گوشت، پیاز، خیار شور، کاهو، گوجه، نان روگن
کلاسیک برگر با نان روگن
۹۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر با نان سفارشی برگر ۱۳

برگر گوشت، پیاز، خیار شور، کاهو، گوجه، نان مخصوص برگر ۱۳
کلاسیک برگر با نان سفارشی برگر 13
۹۵,۰۰۰ تومان

کوآرتر چیزبرگر با نان مک

برگر گوشت، پنیر، خیار شور، سس کچاپ، سس خردل، نان مک
کوآرتر چیزبرگر با نان مک
۷۷,۰۰۰ تومان

کوآرتر چیزبرگر با نان روگن

برگر گوشت، پنیر، خیار شور، سس کچاپ، سس خردل، نان روگن
کوآرتر چیزبرگر با نان روگن
۷۷,۰۰۰ تومان

کواآرتر چیزبرگر با نان سفارشی برگر ۱۳

برگر گوشت، پنیر، خیار شور، سس کچاپ، سس خردل، نان مخصوص برگر ۱۳
کواآرتر چیزبرگر با نان سفارشی برگر 13
۷۷,۰۰۰ تومان

کوآرتر برگر با نان مک

برگر گوشت، خیار شور، سس کچاپ، سس خردل، نان مک
کوآرتر برگر با نان مک
۷۴,۰۰۰ تومان

کوآرتر برگر با نان روگن

برگر گوشت، خیار شور، سس کچاپ، سس خردل، نان روگن
کوآرتر برگر با نان روگن
۷۴,۰۰۰ تومان

کوآرتر برگر با نان سفارشی برگر ۱۳

برگر گوشت، خیار شور، سس کچاپ، سس خردل، نان مخصوص برگر ۱۳
کوآرتر برگر با نان سفارشی برگر 13
۷۴,۰۰۰ تومان

چیکن

چیکن گریل با نان مک

۱۳۰ گرم مرغ گریل شده، پنیر، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان مک
چیکن گریل با نان مک
۸۵,۰۰۰ تومان

چیکن گریل با نان روگن

۱۳۰ گرم مرغ گریل شده، پنیر، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان روگن
چیکن گریل با نان روگن
۸۵,۰۰۰ تومان

چیکن گریل با نان سفارشی برگر ۱۳

۱۳۰ گرم مرغ گریل شده، پنیر، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان مخصوص برگر ۱۳
چیکن گریل با نان سفارشی برگر 13
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ طاووق

۲۰۰ گرم تکه های ران مرغ طعم دار شده، پیاز گریل شده، سس سیر، نان مک مخصوص برگر ۱۳
ساندویچ طاووق
۹۰,۰۰۰ تومان

بشقاب طاووق

۲۵۰ گرم تکه های ران مرغ طعم دار شده، سیب زمینی، خیار شور، گوجه، نان مک
بشقاب طاووق
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

سینه مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، نان تست
سالاد سزار
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

کاهو، گوجه، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، پنیر سفید
سالاد یونانی
۷۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس پنیر

۳۵۰ گرم، سیب زمینی با سس پنیر
سیب زمینی با سس پنیر
۶۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

۳۵۰ گرم، سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی
۵۵,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

پیاز حلقه ای
پیاز سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی سیب

ماءالشعیر قوطی سیب
۱۳,۶۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۳,۶۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۳,۶۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان