جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

برگر ۱۳۵۸ (بلوار اباذر)

پر‌طرفدارها

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی دست ساز ، یک ورقه پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی دست ساز، یک عدد پنیر ورقه ایی گودا، پیاز کاراملایز شده، گوجه، خیارشور، سس اسموکی، نان برگر
اسموکی برگر
۱۰۶,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر
۱۰۱,۰۰۰ تومان

اضافات

سس ترافل اضافه

سس ترافل اضافه
۲۳,۰۰۰ تومان

سس چیلی اضافه

سس چیلی اضافه
۱۲,۰۰۰ تومان

سس دیجان اضافه

سس دیجان اضافه
۱۵,۰۰۰ تومان

سس اسموکی اضافه

سس اسموکی اضافه
۸,۰۰۰ تومان

سس مخصوص اضافه

سس مخصوص اضافه
۶,۰۰۰ تومان

پنیر دیپ

پنیر دیپ
۲۳,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
همبرگر
۱۰۱,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر گوشت خالص گوساله ۱۷۰ گرمی دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
دوبل برگر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی دست ساز ، یک ورقه پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیزی چیز برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی دست ساز، ۲ لایه پنیر، سس خردل و کچاپ، پیاز کاراملایز شده
چیزی چیز برگر
۱۰۹,۰۰۰ تومان

چیزی چیز برگر دوبل

دو عدد برگر با گوشت خالص گوساله ۱۷۰ گرمی دست ساز، ۳ لایه پنیر، سس خردل و کچاپ، پیاز کارملایز شده
چیزی چیز برگر دوبل
۱۴۸,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

دو عدد برگر گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی دست ساز، ۲ اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
دوبل چیز برگر
۱۴۴,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی دست ساز، یک عدد پنیر ورقه ایی گودا، پیاز کاراملایز شده، گوجه، خیارشور، سس اسموکی، نان برگر
اسموکی برگر
۱۰۶,۰۰۰ تومان

دوبل اسموکی برگر

دو عدد برگر گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی دست ساز، دو عدد پنیر ورقه ایی گودا، پیاز کاراملایز شده، گوجه، خیارشور، سس اسموکی، نان برگر
دوبل اسموکی برگر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی دست ساز، قارچ، یک عدد پنیر ورقه ایی گودا، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
قارچ برگر
۱۱۴,۰۰۰ تومان

دوبل قارچ برگر

دو عدد برگر گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی دست ساز، قارچ، پنیر ورقه ای گودا، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
دوبل قارچ برگر
۱۵۳,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی دست ساز، یک عدد پنیر ورقه ایی گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس چیلی (پوره لوبیا، ادویه جات معطر و تن...
چیلی برگر
۱۰۶,۰۰۰ تومان

دوبل چیلی برگر

دو عدد برگر گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی دست ساز، دو عدد پنیر ورقه ایی گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس چیلی (پوره لوبیا، ادویه جات معطر و تن...
دوبل چیلی برگر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چیزی ترافل برگر دوبل

دو عدد برگر با گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی دست ساز، ۳ لایه پنیر، کیل و سس ترافل
چیزی ترافل برگر دوبل
۱۵۴,۰۰۰ تومان

چیزی ترافل برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۷۰ گرمی دست ساز، ۳ لایه پنیر، کیل و سس ترافل
چیزی ترافل برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیزی چیکن برگر

۲۰۰ گرم مرغ گریل شده، دولایه پنیر، کاهو، خردل، مایونز
چیزی چیکن برگر
۹۸,۰۰۰ تومان

پپرونی برگر

یک عدد برگر گوشت ۱۷۰ گرمی دست ساز، ۱۰۰ گرم پنیر موزارلا، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، نان مخصوص
پپرونی برگر
۱۲۲,۰۰۰ تومان

پپرونی برگر دبل

دو عدد برگر گوشت ۱۷۰ گرمی دست ساز، پنیر موزارلا، سوسیس پپرونی ، سس مخصوص، نان مخصوص
پپرونی برگر دبل
۱۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ و قارچ

۱۸۰ گرم سینه مرغ گریل شده، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، مایونز، خردل، قارچ، نان باگت فرانسوی
ساندویچ مرغ و قارچ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ساسیج اسموکی

۱۵۰ گرم ساسیج تهیه شده از گوشت خالص با ادویه فرانکفورتر، پنیر گودا، پیاز کاراملایزد شده، سس اسموکی، نان مخصوص
ساندویچ ساسیج اسموکی
۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فرانکفورتر ساسیج

۱۵۰ گرم ساسیج تهیه شده از گوشت خالص با ادویه فرانکفورتر، پنیر گودا، پیاز کاراملایزد شده، خردل، کچاپ، نان مخصوص
ساندویچ فرانکفورتر ساسیج
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیلی ساسیج

۱۵۰ گرم ساسیج تهیه شده از گوشت خالص با ادویه فرانکفورتر، پنیر گودا، سس چیلی، نان مخصوص
ساندویچ چیلی ساسیج
۹۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ

۱۸۰ گرم سینه مرغ گریل شده، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، مایونز، خردل، نان باگت فرانسوی
ساندویچ سینه مرغ
۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ اسموکی

۱۸۰ گرم سینه مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس اسموکی، پیاز کاراملایز شده، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ سینه مرغ اسموکی
۹۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ تندوری

۱۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، سس تندوری، پیاز کاراملایز شده، گوجه، خیارشور، نان باگت مخصوص
ساندویچ سینه مرغ تندوری
۹۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ پستو

۱۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر پستو، سس پستو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ سینه مرغ پستو
۱۰۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ ترافل

۱۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر گرودا، سس ترافل (قارچ پخته با عطر ترافل)، نان مخصوص
ساندویچ سینه مرغ ترافل
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۰۰گرم گوشت گوساله، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، مایونز، خردل، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ قارچ بیف

۱۰۰ گرم گوشت گوساله، پنیر گودا، قارچ،سس خردل،سس مایونز، نان باگت
ساندویچ قارچ بیف
۱۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف اسموکی

۱۰۰ گرم گوشت گوساله، پنیر گودا ، سس اسموکی ، پیاز کاراملایز ،گوجه ، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف اسموکی
۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پپرونی فرایز

۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، کالباس پپرونی، پنیر موزارلا، سس پپرونی
پپرونی فرایز
۸۰,۰۰۰ تومان

فرنچ فرایز

۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
فرنچ فرایز
۴۸,۰۰۰ تومان

چیز فرایز

۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر گودا، پودر پارمزان
چیز فرایز
۷۱,۰۰۰ تومان

چیلی فرایز

۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر گودا، سس چیلی (پوره لوبیا، ادویه جات معطر و تند مکزیکی)، تردیلا
چیلی فرایز
۷۱,۰۰۰ تومان

ترافل فرایز

۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر گودا، سس ترافل (قارچ پخته با عطر ترافل)
ترافل فرایز
۸۶,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد برگ

بیبی اسفناج، آروگولا، کیل، سورل ،جوانه ماش ، قیسی، پرک بادام ، مرغ گریل شده و سس انبه ۵۸
سالاد برگ
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل با مرغ

کاهو رسمی، کلم بنفش، زیتون، گوجه گیلاسی، هویج، خیار، ذرت، سس رنگین کمان، مرغ گریل شده
سالاد فصل با مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو رسمی، کلم بنفش، زیتون، گوجه گیلاسی، هویج، خیار، ذرت، سس رنگین کمان
سالاد فصل
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد بروکلی

کلم بروکلی، کلم بنفش، مویز، تخمه آفتاب گردان، سیاه دانه، عسل، مایونز
سالاد بروکلی
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد ویژه

کاهوپیچ، مرغ گریل شده، برگ کیل، زیتون، گردو، گوجه گیلاسی، پنیر پارمزان، جوانه ماش، سس دیجان
سالاد ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۰,۰۰۰ تومان

هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
هی دی

لیمو

۱۳,۶۵۰ تومان

استوایی

۱۳,۶۵۰ تومان

کلاسیک

۱۳,۶۵۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دسانی

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک دسانی
۳,۲۵۰ تومان